Geoloogiline skaala

Geokronoloogiline skaala Kreete G2EV

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Hadaikum algas planeet Maa tekkega ja selle lõpuks loetakse aega 4 miljardit aastat tagasi. Hadaikumist pärit kivimeid on vaid Gröönimaalt, Kanadast ja Austraaliast leitud. Hadaikumi lõpuks kujunesid algne maakoor ja atmosfäär ning moodustusid ookeanid.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4000 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

  Arhaikum ehk ürgeoon
  Arhaikumi kestvus oli 4000 eKr - 2500 eKr. Selle meredes hakkasid arenema esimesed eluvormid. Arhaikumi ladestutest on pärit vanimad leitud stromatoliidid (mikroorganismidest kujunenud kihilised moodustised). Stromatoliitides on säilinud ka bakterfossiile.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 2500 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

  Proterosoikum ehk agueoon
  Proterosoikumi kestvus oli 2500 eKr - 542 eKr. Proterosoikumis toimus mitu suurt jäätumist, sest tänu fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusele suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus. Aegkonna lõpus ilmus pehmekehaline nn Edicara elustik.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk argueoon

 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kambriumi kestvus oli 542 eKr - 485 eKr. Kambriumis tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid. Kiiret evolutsiooni tuntakse kambriumi plahvatuse nime all. Kambriumi loomariiki ilmusid üksteise järel paljud selgrootute rühmad. Paljudel loomadel kujunes ka mineraalne toes. Sellist saak- ja röövloomade üheaegset evolutsiooni nimetatakse evolutsiooniliseks võidurelvastumiseks.
 • Period: 542 BCE to 485 BCE

  Kambrium

 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Ordoviitsiumi kestvus oli 485 eKr - 443 eKr. Selle ajastu kliima oli valdavalt soe ning soojades troopikameredes elas rikkalik elustik. Ajastu lõpul hakkas toimuma kliima jahenemine, mis lõppes jääajaga. Ookeanipind alanes kuni 100m võrra ja muutis paljud madalmered maismaaks. Selle tõttu hakkas ka mereelustik massiliselt väljasurema.
 • Period: 485 BCE to 443 BCE

  Ordoviitsium

 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Siluri kestvus 443 eKr - 419 eKr. Siluri ajastu soojades meredes kujunesid rifid ja ujusid primitiivsed kalad. Taimed jätkasid maismaa asustamist. Esimesed maismaataimed olid väikesed ja lihtsa ehitusega ning kasvasid niisketel/üleujutavatel aladel. Maismaad hakkasid asustama ka loomad, kellest esimeste hulka kuulusid nt skorpionid.
 • Period: 443 BCE to 419 BCE

  Silur

 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Devoni kestvus 419 eKr - 359 eKr. Devoni troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik ning šelfimerede äärealadel olid suured riffed. Paljud kalad kasvasid väga suureks ning olid tolleaegsed kiskjad. Devoni ajastu algul oli maismaataimestik veel madal ja hõre, kuid ajastu lõpuks olid tekkinud esimesed metsad. Ilmusid ka esimesed kahepaiksed.
 • Period: 419 BCE to 359 BCE

  Devon

 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Karboni kestvus 359 eKr - 299 eKr. Võimsates karboni metsades kasvasid tänapäaeva sõnajalgade ja teiste taimede hiigelsuured puukujulised eellased. Üleujutavatele aladele kujunesid metsade surnud puidust kivisöelademed. Karboni ajastul oli võrreldes teiste ajastutega kõige rohkem kivisütt. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid, kellest osadel tekkis lennuvõime. Maismaale ilmusid ka esimesed roomajad.
 • Period: 359 BCE to 299 BCE

  Karbon

 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Permi kestvus 299 eKr - 252 eKr. Permi ajastul tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses Panthalassa ookean. Mandri siseala oli kaetud kõrbega. Maismaaloomastikus olid ülekaalus roomajad, kes suutsid tingimustega kohaneda. Ajastul suurenes paljasseemnetaimede osakaal ning meredes luukalade osakaal. Permi ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus kuni 95% Maad asustanud liikidest.
 • Period: 299 BCE to 252 BCE

  Perm

 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Triiase kestvus 252 eKr - 201 eKr. Tohutu väjasuremise tõttu permi ajastul, oli triiase ajastu üsna liigivaene. Triiase ajastul ilmusid esimesed dinosaurused, kes muutusid ajastu lõpul järgneva väljasuremise tõttu peamiseks loomarühmaks maismaal. Triiases ilmusid ka esimesed imetajad. Meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • Period: 252 BCE to 201 BCE

  Triias

 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Juura kestvus 201 eKr - 145 eKr. Juura ajastul ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elas rohkelt merelisi roomajaid nt plesiosaurused. Juura ajastu meredes leidus ka tänapäevaste kalade tüüpi kalu. Maismaast oli enamik kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • Period: 201 BCE to 145 BCE

  Juura

 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Kriidi ajastu kestvus 145 eKr - 66 eKr. Kriidi ajastul ilmusid esimesed õistaimed, mis hakkasid kiiresti domineerima kogu Maa maismaataimestikus. Ookeanid ja mered olid asustatud suures osas plesiosauruste ja rudistidega. Maismaal valitsesid endiselt dinosaurused, kuid arenesid ka uued linnu - ja imetajaliigid. Kriidi ajastu lõpul toimus järjekordne väljasuremine, mille käigus hävisid dinosaurused, paljud merelised roomajad jne. Väljasuremise põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust.
 • Period: 145 BCE to 66 BCE

  Kriit

 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Paleogeeni kestvus 66 eKr - 23 eKr. Paleogeeni ajastul hakkas kiire lindude ja imetajate evolutsioon. Imetajad kujunesid asurkonnast suurteks ja liigirikasteks rühmadeks. Enamik imetajaid elas maismaal, kuid vaalade eellased asusid elama meredesse. Ilmusid esimesed primaadid. Paleogeeni alguses oli kliima soe ja niiske, kuid see hakkas järk-järgult jahenema ning valdavaks muutusid heitlehised taimed. Paleogeenis kujunesid preeriad ja savannid, mis asendasid seniseid metsi.
 • Period: 66 BCE to 23 BCE

  Paleogeen

 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Neogeeni kestvus 23 eKr - 2,5 eKr. Neogeeni ajastul omandasid mandrite geograafia ning loomade ja taimestiku põhijooned tänapäevase ilme. Laiemalt levisid maod, konnad, laululinnud ning rotid ja hiired. Sellel ajastul kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid hominiidid ehk inimeste eellased. Neogeenis oli korduvaid jäätumisi maa kliima jahenemise tõttu. Selle tõttu kujunes poollustel jääkate.
 • Period: 23 BCE to 2 BCE

  Neogeen

 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Kvaternaari kestvus 2.5 eKr kuni tänapäevani. Kvaternaari ajastu algul ilmusid inimese vahetud eellased - perekond Homo esindajad. Aafrikas alanud evolutsioon on viinud Homo tänapäevase inimese ehk homo sapiensini. Kvaternaari jooksul on välja surnud palju imetaja - ja linnuliike (nt mammutid, dodo). Mitmete loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.
 • Period: 2 BCE to

  Kvaternaar