Geokronoloogiline skaala

Geokronoloogiline skaala Kärolin EV

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus 4,6 mld kuni 4 mld aastat tagasi. Kivimeid leitud Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Vulkaaniliselt aktiivne, meteoriidisajud. Kujunesid algne maakoor, atmosfäär ja hüdrosfäär.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkas kokku suure taevakehaga ja moodustus Kuu.
 • 4000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Meredes arenesid algelised eluvormid. Arhaikumi ladestustest on pärit vanimad leitud stromatoliidid ehk mikroorganismide, sh tsüano- ja purpurbakterite ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 3800 BCE

  Elu teke

  Elu teke
  Arvatakse, et elu on tekkinud 3,8-3,5 miljardit aastat tagasi. Sellele viitab stormatoliitide esinemine ligi 3,5 miljardi aasta vanustes kivimites.
 • 2500 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

  Proterosoikum ehk agueoon
  Tänu fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusele suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus. Toimus mitu suurt jäätumist, mil Maa oli ulatuslikult jääga kaetud. Aegkonna lõpus ilmus pehmekehaline (ilma skeletita) nn Ediacara elustik, mille hulka võis kuuluda nii tänapäevaseid kui ka nüüdseks välja surnud organismirühmi.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 2100 BCE

  MItmerakuliste organismide teke

  MItmerakuliste organismide teke
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kambriumi plahvatuseks nim. evolutsiooni, mille käigus tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid ja loomhõimkonnad. Kasvas planktiliste vetikate hulk, mis olid toiduks rikkalikule loomastikule. Tekkisid paljud selgrootute rühmad: käsnad, ainuõõssed, käsi- ja lülijalgsed, limused. Toimus evolutsiooniline võidurelvastumine ehk kui röövloomadel kujunesid välja suured hambad ja jõulised lõuad, siis saakloomadel koda või tugev välisskelett enda kaitseks.
 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • 530 BCE

  Esimesed kalad

  Esimesed kalad
 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Soojades troopikameredes elas rikkalik elustik: käsijalgsed, trilobiidid, korallid jt. Ilmusid esimesed maismaataimed. Kliima valdavalt soe, kuid ajastu lõpus toimus kiire jahenemine, mis lõppes jääajaga. Jäätumine tõi kaasa ookeanipinna alanemise kui 100m ja muutis paljud madalmered kuivaks maismaaks. Elualad vähenesid ja see tõi omakorda kaasa mereelustiku massilise väljasuremise.
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad. Taimed jätkasid maismaa asustamist. Varased maismaataimed olid lihtsa ehitusega ja kasvasid niisketel aladel. Maismaad hakkasid asustama ka loomad: tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik: käsijalgsed, okasnahksed ja trilobiidid. Šelfimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe. Meresid ja järvi asustanud kalad kasvasid väga suureks ning muutusid tippkiskjateks. Muutused toimusid ka maismaal. Kui devoni algul oli veel maismaataimestik madal ja hõre, siis ajastu lõpuks olid tekkinud esimesed metsad.
 • 370 BCE

  Esimesed kahepaiksed

  Esimesed kahepaiksed
  Ilmusid esimesed kahepaiksed - selgroogsed, kes olid võimelised lühikest aega ka maismaal hakkama saama.
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Maismaad katsid võimsad metsad, kus kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eellased. Üleujutatavatel aladel kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed. Tekkis väga palju kivisütt. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid, osal putukatel tekkis lennuvõime. Maismaale ilmusid esimesed roomajad.
 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean. Hiidmandri siseala oli kaetud kuiva kõrbega, kus valitses karm kliima. Roomajad olid maismaaloomastikus ülekaalus. Taimestikus suurenes paljasseemnetaimede, meredes aga luukalade osakaal. Permi ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus kuni 95% kõigist Maad asustanud liikidest.
 • 298 BCE

  Edaphosaurus

  Edaphosaurus
  Permi ajastul elanud kuni 4 meetri pikkune üks varasemaid suuri taimtoidulisi roomajaid.
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Ajastu alguse elustik oli üsna liigivaene. Permi ajastu lõpul toimunud väljasuremisest taastumiseks kulus elustikul kuni 10 miljonit aastat.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 230 BCE

  Dinosauruste ilmumine

  Dinosauruste ilmumine
  Triiase ajastul ilmusid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpul toimunud järjekordne väljasuremine andis neile võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal.
 • 203 BCE

  Imetajate ilmumine

  Imetajate ilmumine
  Morganucodon (pildil) oli üks varasemaid teadaolevaid imetajasarnaseid loomi, kes elas triiase ajastul.
 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad vahetasid vähehaaval triiase ajastul levinud loomad välja. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elas rohkelt merelisi roomajaid. Suur osa maismaast oli kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • 150 BCE

  Esimesed linnud

  Esimesed linnud
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed, mis vallutasid kiiresti kõik maailma ökonišid ja hakkasid domineerima kogu Maa maismaataimestikus. Ookeanid ja mered olid asustatud plesiosauruste ja ihtüosaurustega, ammoniitide ja lehmasarve meenutavate karpidega ehk rudistidega. Maismaal valitsesid dinosaurused, arenesid uued imetaja- ja linnuliigid. Ajastu lõpul toimunud massilise väljasuremise käigus hävisid dinosaurused ja paljud merelised roomajad. Üheks väljasuremise põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust.
 • 135 BCE

  Esimesed roomajad

  Esimesed roomajad
 • 124 BCE

  Esimesed õistaimed

  Esimesed õistaimed
  Üks esimesi teadaolevaid õistaimi oli Archefructus (pildil).
 • 100 BCE

  Esimesed mesilased

  Esimesed mesilased
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Paleogeenis algas lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Imetajad kujunesid väikesearvulistest asurkonnast suureks ja liigirikkaks rühmaks. Enamik imetajaid elas maismaal, kuid vaalade eellased asusid elama meredesse. Ilmusid esimesed primaadid. Ajastu algul kliima soe ja niiske, siis hakkas jahenema. Valdavaks muutusid heitlehised taimed ja kujunesid välja ulatuslikud rohumaad ehk preeriad ning savannid, mis asendasid seniseid metsi.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 65 BCE

  Dinosauruste väljasuremine

  Dinosauruste väljasuremine
  Vulkaanipursked põhjustasid keerulist kliimat, mistõttu hakkas dinosauruste arvukus langema. Lõplikult surid dinosaurused välja Maale paiskunud asteroidi tõttu.
 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Mandrite geograafia, samuti loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Laiemalt hakkasid levima maod, konnad ja laululinnud, rotid ja hiired. Aafrikas ilmusid varased hominiidid - inimese eellased. Maa kliima jahenes oluliselt, mis tõi kaasa korduvaid jäätumisi. Poolustel kujunes jääkate.
 • 3 BCE

  Inimahvide teke

  Inimahvide teke
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Ajastu alguses ilmusid inimese vahetud eellased - perekond Homo esindajad, kelle evolutsioon on viinud Homo sapiensi ehk tänapäevase inimese tekkimiseni.
  Ajastu jooksul suri palju imetaja- (mammut, karvane ninasarvik) ja linnuliike (dodo, moa). Mitmete loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.