Dc2265ae7c68a277e589e2daae5bb039

Geokronoloogiline skaala Lisette A

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestvus 4,6 kuni 4 mld aastat tagasi. Kivimeid leidub Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Vulkaaniliselt aktiivne, meteoriidisajud. Kujunes algne maakoor, atmosfäär ja ookeanid.
 • 4600 BCE

  Maa teke

  Maa teke
  4,6 miljardit aastat tagasi hakkas raskete elementidega rikastunud tolmu pilv raskusjõu mõjul diferentseeruma: tekkisid tihedamad ja hõredamad kontsentrilised vööndid. Tihedamates vööndites hakkas aine kokku tõmbuma alguses väikesteks tompudeks ja pärast Kuu- suurusteks taevakehadeks. Selliste taevakehade kokkupõrkel tekkis Maa.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkus suure taevakehaga, tekkis Kuu.
 • 4000 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

  Arhaikum ehk ürgeoon
  Kestvus 4 kuni 2,5 mld aastat tagasi. Meredes arenesid algelised eluvormid. Vanimad leitud stromatoliidid (mikroorganismide toimel kujunenud kihilised moodustised). Stromatoliitides on säilinud bakterifossiile.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 3800 BCE

  Elu teke

  Elu teke
  3,8 mld aastat tagasi arenesid arhaikumi meredes algelised eluvormid.
 • 3500 BCE

  Stromatoliidid

  Stromatoliidid
  3,5 mld aastat tagasi hakkasid arenema stromatoliidid. Need on mikroorganismide, sh tsüano- ja purpurbakterite ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised, kus on säilinud ka bakterfossiile. Võib praegugi kohata Austraalias.
 • 2500 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

  Proterosoikum ehk agueoon
  Kestvus 2500 mln kuni 542 mln aastat tagasi. Suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus tänu fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusele. Mitu suurt jäätumist, mil Maa oli jääga kaetud. Aegkonna lõpus ilmus pehmekehaline elustik.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 2100 BCE

  Mitmerakuliste organismide teke

  Mitmerakuliste organismide teke
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kestvus 542 kuni 485 mln aastat tagasi. Tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid. Kambriumi plahvatus. Kasvas planktiliste vetikate hulk. Ilmusid paljud selgrootute rühmad. Paljudel loomadel kujunes mineraalne toes. Evolutsiooniline võidurelvastumine ehk saak- ja röövloomade üheaegne evolutsioon.
 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • 530 BCE

  Esimesed kalad

  Esimesed kalad
 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Kestvus 485 kuni 443 mln aastat tagasi. Soojades troopikameredes elasid käsijalgsed, trilobiidid ja korallid. Ilmusid esimesed maismaataimed. Kliima valdavalt soe. Ajastu lõpul toimus kliima kiire jahenemine, mis lõppes jääajaga. See muutis madalmered kuivaks maismaaks. Mereelustiku massiline väljasuremine.
 • 470 BCE

  Esimesed maismaataimed

  Esimesed maismaataimed
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Kestvus 443 kuni 419 mln aastat tagasi. Soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid. Ujusid primitiivsed kalad. Taimed jätkasid maismaa asustamist, need olid algul väikese ja lihtsa ehitusega ning kasvasid niisketel aladel. Maismaad hakkasid asustama ka loomad, näiteks tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Kestvus 419 kuni 359 mln aastat tagasi. Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik, näiteks käsijalgsed, okasnahksed ja trilobiidid. Šelfimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe. Paljud kalad, näiteks rüükalad ja vihtuimsed, kasvasid väga suureks ja olid tippkiskjad. Ajastu lõpuks olid tekkinud esimesed metsad. Ilmusid esimesed kahepaiksed.
 • 380 BCE

  Esimesed metsad

  Esimesed metsad
 • 370 BCE

  Esimesed kahepaiksed

  Esimesed kahepaiksed
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Kestvus 359 kuni 299 mln aastat tagasi. Maismaad katsid võimsad metsad, kus kasvasid ka tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eellased. Üleujutatud aladel kujunesid metsade surnud puidust kivisöelademed. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid. Osadel putukatel tekkis lennuvõime ning maismaale ilmusid esimesed roomajad.
 • 315 BCE

  Esimesed roomajad

  Esimesed roomajad
 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Kestvus 299 kuni 252 mln aastat tagasi. Tekkis hiidmanner Pangea, mida ümbritses Panthalassa ookean. Mandri siseala oli kaetud kõrbega, kus valitses karm kliima. Maismaal elutsesid peamiselt roomajad. Taimestikus suurenes paljasseemnetaimed osakaal ning meres luukalade osakaal. Permi ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega. Selle tulemusena kadus kuni 95% kõigist Maad asustanud liikidest.
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Kestvus 252 kuni 201 mln aastat tagasi. Elustik oli üsna liigivaene. Ilmusid esimesed dinosaurused. Ajastu lõpul toimus väljasuremine ja dinosaurused muutusid peamiseks loomarühmaks maismaal. Ilmusid esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 230 BCE

  Dinosauruste ilmumine

  Dinosauruste ilmumine
 • 210 BCE

  Imetajate ilmumine

  Imetajate ilmumine
 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Kestvus 201 kuni 145 mln aastat tagasi. Endiste loomade asemele ilmusid dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad. Tulid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elasid merelised roomajad: ihtüosaurused ja plesiosaurused. Meredes elasid tänapäevast tüüpi kalad. Suur osa maismaast oli kaetud paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • 150 BCE

  Esimesed linnud

  Esimesed linnud
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Kestvus 145 kuni 66 mln aastat tagasi. Ilmusid esimesed õistaimed, mis said varsti domineerivaks kogu Maa maismaataimestikus. Ookeanides ja meredes elasid plesiosaurused, ihtüosaurused, ammoniidid ja rudistid. Maismaal valitsesid dinosaurused. Arenesid uued imetaja- ja linnuriigid. Ajastu lõpul toimus massiline väljasuremine, mille põhjuseks võis olla meteoriidiplahvatus. Selle käigus hävisid dinosaurused ja merelised roomajad.
 • 130 BCE

  Esimesed õistaimed

  Esimesed õistaimed
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Kestvus 66 kuni 23 mln aastat tagasi. Algas lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Enamik imetajad elasid maismaal, kuid vaalade eellased elasid meredes. Ilmusid primaadid. Ajastu alguse oli kliima soe ja niiske, metsad kasvasid ka suurtel laiuskraadidel. Seejärel hakkas kliima jahenema ning valdavaks muutusid heitlehelised taimed. Kujunesid ulatuslikud rohumaad, mis asendasid seniseid metsi.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 65 BCE

  Dinosauruste väljasuremine

  Dinosauruste väljasuremine
 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Kestvus 23 kuni 2,5 mln aastat tagasi. Mandrite geograafia, loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Hakkasid levima maod, konnad, laululinnud, rotid ja hiired. Kujunesid välja tänapäevase imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid varased hominiidid ehk inimese eellased. Maa kliima jahenes oluliselt, mis tõi kaasa korduvaid jäätumisi. Poolustel kujunes jääkate.
 • 4 BCE

  Inimahvide teke

  Inimahvide teke
 • 2 BCE

  Kvarternaat

  Kvarternaat
  Kestvus 2,5 mln aastat tagasi kuni tänapäev. Ajastu alguses ilmusid inimeste vahetud eellased, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäeva inimese Homo sapiens´i tekkimiseni. Paljud imetaja- ja linnuliigid on välja surnud, mida seostatakse inimeste üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.