Geologic timeline 290x300

Geokronoloogiline skaala Maris Sa BK

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestvus 4,6 mld kuni 4 mld aastat tagasi. Vulkaaniliselt aktiivne periood, sagedased meteoriidi sajud. Kivimeid tollest perioodist on säilinud Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Perioodi lõpiul kujunesid maakoor, varajane atmosfäär ja ookeanid.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maaga põrkus suur taevakeha, mille tagajärjel tekkis Kuu.
 • 4000 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

  Arhaikum ehk ürgeoon
  Meredes hakkasid arenema algelised eluvormid. Leitud vanimad stromatoliidid. Atmosfäär koosneb vulkaanilistest ja kasvuhoonegaasidest.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 3800 BCE

  Elu teke

  Elu teke
  Sellele viitab stromatoliitide esinemine ligi 3,5 miljardi aasta vanustes kivimites.
 • 2500 BCE

  Proterosoikum e agueoon

  Proterosoikum e agueoon
  Atmosfääris ja ookeanis suurenes hapniku sisaldus tänu tsüanobakterite elutegevusele. Toimus mitu suurt jäätumist, mil Maa oli ulatuslikult jääga kaetud. Aegkonna lõpus ilmus pehmekehaline Ediacara elustik, mille hulka võis kuuluda tänapäevaste rühmade esindajaid kui ka nüüdseks väljasurnud organismirühmi.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 750 BCE

  Lumepalli-Maa (Proterosoikumi jäätumine)

  Lumepalli-Maa (Proterosoikumi jäätumine)
  Maa oli üleni jäätunud. Arvatakse et see aitas kaasa nn Kambriumi plahvatusele
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid. Kasvas planktiliste vetikate hulk. Kambriumi looma riiki tekkisid paljud selgrootute rühmad: käsnad, ainuõõssed, käsijalgsed. Paljudel loomadel kujunes mineraalne toes, näiteks koda tigudel ja karpidel.
 • 542 BCE

  Kambriumi plahvatus

  Kambriumi plahvatus
  Väga kiire loomade evulutsioon. Saakloomadel kujunes välja välisskelet, röövloomadel jõulised lõuad ja hambad. Sellist üheaegset evolutsiooni nimetatakse ka evolutsiooniliseks võidurelvastumiseks.
 • Period: 542 BCE to 251 BCE

  Paleosoikum

 • Period: 542 BCE to 2 BCE

  Fanerosoikum

 • 530 BCE

  Esimesed kalad

  Esimesed kalad
  Arenesid välja pealuu ja selgroog, kuid lõualuud veel ei olnud.
 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Soojades troopikameredes elas rikkalik elustik: käsijalgsed, trilobiidid, korallid jt. Kliima oli valdavalt soe, kuid ajastu lõpul toimus kiire jahenemine mis lõppes jääajaga.
 • 470 BCE

  Esimesed taimed

  Esimesed taimed
  Varased maismaa taimed olid väikesed ja lihtsa ehitusega ning kasvasid niisketel, sageli üleujutatud aladel.
 • 460 BCE

  Ordoviitsiumi lõpu jäätumine

  Ordoviitsiumi lõpu jäätumine
  Jäätumine tõi kaasa ookeanipinna alanemise kuni 100m võrra. Paljud madal merealad muutusid kuivaks maismaaks. Elualade vähenemine tõi kaasa mereelustiku massilise väljasuremise
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Vee tase tõusis palju peale Ordoviitsiumi jääaja jää sulamist. Soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikatele ehitatud rifid. Ujusid ka primitiivsed kalad. Maismaad hakkasid asustama esimesed loomad, kelle hulgas olid tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik: käsijalgsed, okasnahksed ja trilobiidid. Šelfimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe. Paljud kalad kasvasid väga suureks, näiteks rüükalad ja vihtuimsed.
 • 380 BCE

  Esimesed metsad

  Esimesed metsad
  Kui Devoni ajastu algul oli maismaataimestik veel hõre siis ajastu lõpuks olid tekkinud esimesed metsad. Esimesed puud olid nii praeguste puude kui ka sõnajalgtaimedega sarnased ning kasvasid umbes 10 meetri pikkuseks.
 • 370 BCE

  Esimesed kahepaiksed

  Esimesed kahepaiksed
  Ilmusid esimesed kahepaiksed- selgroogsed, kes olid võimelised lühikest aega ka maismaal hakkama saama. Nad liikusid maismaal nagu hülged.
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Maismaad katsid võimsad metsad, kus elasid tänaste osjade, koldade ja sõnajalgtaimede hiigelsuured puukujulised eellased. Üleujutatud aladel kasvanud ja surnud metsade puudest kujunesid kivisöelademed. Karboni ajastuga võrreldes ei tekkinud kivisütt sama palju. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid, osal putukatel tekkis lennuvõime.
 • 315 BCE

  Esimesed roomajad

  Esimesed roomajad
  Ilmusid esimesd teadaolevad sisalikud, kes olid kohastunud eluga maal täielikult.
 • 300 BCE

  Karboni- Permi jäätumine

  Karboni- Permi jäätumine
  Karboni lõpul ja Permi algul kattis õhuke jääkiht praeguse Lõuna-Ameerika, Aafrika, Madagaskari, Araabia, India, Antarktika ja Austraalia alasid.
 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean. Hiidmandri siseala oli kaetud kuiva kõrbega, kus valitses karm kliima. Maismaaloomastikus olid ülekaalus roomajad, kes suutsid neis tingimustes elada. Taimestikus suurenes paljasseemnetaimede ülekaal, meredes aga luukalade osakaal.
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Ajastu alguse elustik oli üsna liigivaene, sest permi ajastu lõpul toimunud väljasuremisest taastumiseks kulus elustikul kuni 10 miljonit aastat.
 • Period: 252 BCE to 65 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 251 BCE

  Permi ajastu suur väljasuremine

  Permi ajastu suur väljasuremine
  Maailma ajaloo suurim väljasuremine, mille tulemusena kadus kuni 95% kõigist maad asustanud liikidest.
 • 250 BCE

  Permi- Triiase jääaeg

  Permi- Triiase jääaeg
  Arvatakse et suure väljasuremise põhjus Permi ajastul oli kliima järsk jahenemine ning maa kattumine õhukese jääkihiga.
 • 230 BCE

  Esimesed dinosaurused

  Esimesed dinosaurused
  Ajastu lõpul toimunud uus väljasuremine andis dinosaurustele võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maal.
 • 210 BCE

  Esimesed imetajad

  Esimesed imetajad
  Esimesed imetajad olid väikesed, ning elasid dinosauruste varjus.
 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad vahetasid vähehaaval välja triiase ajastul levinud loomad. Ookeanides elas rohkelt merelisi roomajaid. Samuti elasid juura ajastu meredes juba tänapäeva tüüpi kalad. Suur osa maismaast oli kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • 180 BCE

  Esimesed krokodillid

  Esimesed krokodillid
  Esimest krokodilli leitud pealuud peeti algselt kala omaks, kuid umbes 250 aastat hiljem saadi aru, et see on krokodilli oma. Samuti arvatakse et krokodillid võisid olemas olla juba 250 miljonit aastat tagasi.
 • 170 BCE

  Juura- Kriidi külmaperiood

  Juura- Kriidi külmaperiood
  Arvatakse, et vulkaanide pursked põhjustasid kliima jahenemise ja lühikese jääaja.
 • 164 BCE

  Esimesed kilpkonnad

  Esimesed kilpkonnad
  Hilis juura kilpkonnadest on palju teateid ja säilmeid. Kõige rohkem Põhja- Ameerikast.
 • 150 BCE

  Esimesed linnud

  Esimesed linnud
  Vanim linnu fossiil on leitud Saksamaalt. Arvatakse, et linnud on välja arenenud teropoodide seltsist.
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Maailma ajaloo üks soojemaid perioode. Maal jääd ei olnud. Ookeanides elasid plesiosaurused ja ihtüosaurused ning karbid. Maismaal valitsesid dinosaurused, ilmusid uued imetaja- ja linnuliigid.
 • 140 BCE

  Esimesed õistaimed.

  Esimesed õistaimed.
  Ilmusid esimesed õistaimed, mis vallutasid kiiresti kõik maismaa ökonišid ja hakkasid domineerima kogu maismaa taimestikus. Vanim teada olev õistaim oli veetaim umbes 130 miljonit aastat tagasi, kuigi õistaimed ilmusid juba palju varem.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Algas imetajate ja lindude kiire areng. Imetajad kujunesid suureks ja liigirikkaks rühmaks. Enamik imetajaid elas maismaal, kuid vaalade eellased asusid elama meredesse. Paleogeeni ajastu algul oli kliima soe ja niiske, troopilised metsad kasvasid ka suurtel laiuskraadidel. See härel hakkas kliima jahenema järk- järgult ning valdavaks muutusid heitlehelised taimed. Kujunesid ka ulatuslikud rohumaad- preeriad ja savannid, mis asendasid seniseid metsi.
 • Period: 66 BCE to 2 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 65 BCE

  Dinosauruste väljasuremine

  Dinosauruste väljasuremine
  Toimus suur väljasuremine, kus surid dinosaurused, paljud merelised roomajad jt. Põhjuseks peetakse meteoriidi kokkupõrget maaga.
 • 34 BCE

  Kainosoikumi jäätumine

  Kainosoikumi jäätumine
  Kestab tänapäevani.Arvestatakse sisse kõiki Maa osi mis on aasta ringselt kaetud jääga. Algust arvatakse alates Antarktika jää tekkimisest.
 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Mandrite geograafia, samuti loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme.Laiemalt hakkasid levima maod, konnad ja laululinnud ning rotid ja hiired. Aafrikas ilmusid varaseed hominiidid. Maa kliima jahenes ning see tõi kaasa korduvaid jäätumisi. Kujunes pooluste jääkate.
 • 3 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Ajastu jooksul suri välja palju imetajaid: nt mammutid ja karvased ninasarvikud, ning linnuliike: nt dodod ja moad. Mitmete loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.
 • 3 BCE

  Esimesed inimeste eellased

  Esimesed inimeste eellased
  2,8 miljonit aastat tagasi ilmusid inimese vahetud eellased- perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo sapiens'i tekkimiseni.