Geokronoloogiline skaala pilt

Geokronoloogiline skaala Kerdo R2

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus: 4,6 mld - 4 mld a tagasi
  Periood Maal oli vulkaaniliselt aktiivne. Maad tabasid meteoriidisajud. Sellest perioodist kivimeid on leitud Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Perioodi lõpul tekkisid maakoor, varajane atmosfäär ja ookeanid.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  100 mln aastat pärast Maa teket põrkas Maa kokku suure taevakehaga, mille tagajärjel tekkis Maa kaaslane Kuu.
 • 4000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Kestus: 4 mld - 2,5 mld a tagasi. Arhaikumi meredes arenesid algelised eluvormid. Paljudes stromatoliitides on säilinud ka bakterifossiile.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 3800 BCE

  Elu teke

 • 2500 BCE

  Proterosoikum

  Proterosoikum
  Kestus: 2,5 mld - 542 mln a tagasi. Tänu fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusele suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus. Toimus mitu suurt jäätumist. Tekkis pehmekehaline nn Ediacara elustik.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 2100 BCE

  Mitmerakuliste organismide teke

 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kestus: 542 mln - 485 mln a tagasi. Kambriumis tekkiseid peamised organismide ehitustüübid, mis eksisteerivad ka tänapäeval. Seda kiiret evolutsiooni tuntakse kambriumi plahvatuse nime all. Kambriumis kasvas planktiliste vetikate hulk, mis olid toiduks rikkalikule loomastikule. Plajudel loomadel kujunes välja mineraalne toes. Välisskelett kujunes välja vastusena röövloomade jõuliste lõugade ja hammaste evolutsioonile. Seda nimetatakse evolutsiooniliseks võidurelvastumiseks.
 • Period: 542 BCE to 1 CE

  Franerosoikum

 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • 530 BCE

  Esimesed kalad

 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Kestus: 485 mln - 443 mln a tagasi. Soojades troopika meredes elas rikkalik elustik: käsijalgsed, trilobiidid, korallid jt. Ilmusid esimesed maismaataimed. Kliima oli valdavalt soe, kuid ajastu lõpul toimus kliima kiire jahenemine, mis lõppes jääajaga. Jäätumise tõttu ookeani pind alanes kuni 100 m võrra. Mereelustiku massiline väljasuremine.
 • 480 BCE

  Esimesed maismaataimed

 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Kestus: 443 mln - 419 mln a tagasi. Soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad. Varased maismaataimed olid väikesed ja lihtsa ehitusega ning kasvasid niisketel ja üleujutatavatel aladel. Maismaad hakkasid asustama ka loomad. Nende hulgas olid tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Kestus: 419 mln - 359 mln a tagasi. Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik. Šelfimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe. Paljud meresid ja järvi asustanud kalad kasvasid väga suureks ja olid tolleaegsed tippkiskjad. Ajastu lõpuks tekkisid esimesed metsad. Tekkisid ka esimesed kahepaiksed - selgroogsed, kes olid võimelised lühikest aega ka maismaal hakkama saama.
 • 380 BCE

  Esimesed metsad

 • 370 BCE

  Esimesed kahepaiksed

 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Kestus: 359 mln - 299 mln a tagasi. Maismaad katsid võimsad metsad, kus kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eelased. Metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed. Maismaal elas palju lülijalgseid, osal putukatel tekkis lennuvõime. Maismaale ilmusid esimesed roomajad.
 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Kestus: 299 mln - 252 mln a tagasi. Tekkis hiidmanner Pangea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean. Hiidmandri siseala oli kaetud kuiva kõrbega. Maismaaloomastikus olid ülekaalus roomajad. Taimestikus suurenes paljasseemnetaimede, meredes aga luukalade osakaal. Permi ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus 95% kõigist Maad asustanud liikidest.
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Kestus: 252 mln - 201 mln a tagasi. Ajastu alguse elustik oli üsna liigivaene, sest Permi ajastu lõpul toimunud väljasuremisest taastumine võttis elustikul aega kuni 10 mln aastat. Triiase ajastul ilmusid esimesed dinosaurused. Ilmusid ka esimesed imetajad, meredes suurenesid ammoniitide ja karpide osakaal.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 225 BCE

  Dinosauruste ilmumine

 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Kestus: 201 mln - 145 mln a tagasi. Dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad vahetasid välja triiase ajastul levinud loomad. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elas rohkelt merelisi roomajaid. Meredes elasid juba tänapäevast tüüpi kalad. Suur osa maismaast oli kaetud tiheda paljjasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • 200 BCE

  Imetajate ilmumine

 • 150 BCE

  Esimesed linnud

 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Kestus: 145 mln - 66 mln a tagasi. Ilmusid esimesed õistaimed, mis vallutasid kiiresti kõik maismaa ökonišid ja hakkasid domineerima kogu Maa maismaataimestikus. Maismaal valitsesid dinosaurused. Arenesid välja uued imetaja- ja linnuliigid. Ajastu lõpul toimunud massilise väljasuremise käigus hävisid dinosaurused, paljud merelised roomajad jne. Väljasuremise üheks peamiseks põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust.
 • 135 BCE

  Esimesed roomajad

 • 125 BCE

  Esimesed õistaimed

 • 100 BCE

  Esimesed mesilased

 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Kestus: 66 mln - 23 mln a tagasi. Algas lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Enamik imetajaid elasid maismaal, kuid vaalade eellased asusid elama meredesse. Ilmusid esimesed primaadid. Alguses oli kliima soe ja niiske, troopilised metsad kasvasid ka suurtel laiuskraadidel. Seejärel hakkas kliima järkjärgult jahenema ning valdavaks muutusid heitlehised taimed. Kujunesid ulatuslikud rohumaad.
 • Period: 66 BCE to 1 CE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 65 BCE

  Dinosauruste väljasuremine

 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Kestus: 23 mln - 2,5 mln a tagasi. Mandrite geograafia, samuti loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt hakkasid levima maod, konnad, laululinnud, rotid ja hiired. Kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid varased hominiidid. Maa kliima jahenes oluliselt, mis tõi kaasa korduvaid jäätumisi. Poolustel kujunes jääkate.
 • 3 BCE

  Inimahvide teke

 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Kestus: 2,5 mln tagasi - 0 a. Ajastu algul ilmusid inimese vahetud eellased - perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo sapiens'i tekkimiseni. Kvaternaari jooksul on välja surnud palju imetaja- ja linnuliike. Mitmete loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasava mõjuga planeedi elustikule.