Geokronoloogiline skaala

Geokronoloogiline skaala Teevi E

By Teevi
 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus 4,6 mld kuni 4mld. Kivimeid säilinud Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Vulkaaniliselt aktiivne, meteoriidisajud. Moodustusid maakoor, atmosfäär ja ookean.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  100 miljonit aastat tagasi põrkas meie planeet kokku suure taevakehaga (Theia), mille tagajärjel tekkis Maa kaaslane Kuu.
 • 4000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Arenesid algelised eluvormid. Arhaikumi ladestustest on pärit vanimad leitud stromatoliidid- mikroorganismide, sh tsüano- ja purpurbakterite ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised. Paljudes stromatoliitides on säilinud ka bakterifossiile.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 3800 BCE

  Elu teke

  Elu teke
  Arhaikumi meredes arenesid algelised eluvormid.
 • 3500 BCE

  Stromatoliidid

  Stromatoliidid
  Stromatoliidid hakkasid arenema. Need on mikroorganismide, sh tsüano- ja purpurbakterite ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised. Paljudes on säilinud ka bakterifossiile. Praegu võib kohata näiteks Austraalias.
 • 2500 BCE

  Proterosoikum

  Proterosoikum
  Atmosfääris ja ookeanide pinnakihis suurenes hapnikusisaldus tänu fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusele. Toimus mitu suurt jäätumist, mil Maa oli ulatuslikult jääga kaetud. Aegkonna lõpus ilmus mõistatuslik, teadlaste seas seniajani vaidlusi tekitav pehmekehaline nn Ediacara elustik, mille hulka võisid kuuluda tänapäevaste rühmade esindajad kui ka nüüdseks välja surnud organismirühmi.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 2100 BCE

  Mitmerakuliste organismide teke

  Mitmerakuliste organismide teke
  Esimesed mitmerakulised organismid Maal tekkisid 2,1 mld aastat tagasi.
 • 1900 BCE

  Vanim eukarüood

  Vanim eukarüood
  Vanim eurkarüoodi kivistis, leitud USAst Michiganist (1,9mld).
 • 560 BCE

  Ediarca elustik

  Ediarca elustik
  560 mln a vanused fossiilid proterosoikumi lõpust (nn Ediarca elustik).
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid, mis eksisteerivad ka tänapäeva loomahõimkondadest. Väga kiire evolutsioon- kambriumi plahvatus. Kasvas planktiliste vetikate hulk; vetikad olid toiduks rikkalikule loomastikule. Ilmusid paljud selgrootute rühmad; käsnad, ainuõõssed, käsijalgsed, lülijalgsed ja limused. Paljudel kujunes mineraalne toes (koda tigudel;karpidel, tugev välisskelett trilobiitidel) Välisskelett kujunes vastusena röövloomade jõuliste lõugade ja hammaste evolutsioonile.
 • 542 BCE

  Paleosoikum

  Paleosoikum
  Vanaaegkond. Jaguneb kuueks: Kambrium, Ordoviitsium, Silur, Devon, Karbon ja Perm.
 • Period: 542 BCE to 1 CE

  Fanerosoikum

 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • 530 BCE

  Esimesed kalad

  Esimesed kalad
  Kalade evolutsioon algas umbes 530 miljonit aastat tagasi, kui toimus Kambriumi plahvatus. Esimesed kalaliigid kuuluvad Agnatha ehk lõuata kalade hulka. Nüüdseks on enamik lõualuuta kalu väljasurnud, kuid säilinud silmulised võivad pärineda muistsetest lõualuuta kaladest.
 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Rikkalik elustik: käsijalgsed, trilobiidid, korallid jt. Ilmusid esimesed maismaataimed. Kliima oli valdavalt soe, ajastu lõpul kliima jahenes. Jäätumine tõi kaasa ookeanipinna alanemise kuni 100m võrra ning muutis madalmered kuivaks maismaaks. Elualade vähenemine tõi kaasa mereelustiku massilise väljasuremise.
 • 470 BCE

  Esimesed maismaataimed

  Esimesed maismaataimed
  Esimesed maismaataimed ilmusid umbes 470 miljonit aastat tagasi, Ordoviitsiumi perioodil, kui elu mitmekesines kiiresti. Peamiselt tekkisid mittevaskulaarsed taimed, milleks olid maksavõsud ja samblad, millel ei olnud juuri.
 • 445 BCE

  Odasaba

  Odasaba
  Tänapäevalgi elavate odasabade varaseimad fossiilid pärinevad ordoviitsiumi lõpul kujunenud kivimitest.
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad. Taimed jätkasid maismaa asustamist. Varased maismaataimed olid väikesed ja lihtsa ehitusega, need kasvasid niisketel, sageli üleujutavatel aladel. Maismaad hakkasid asustama ka loomad; esimeste maismaaloomade hulgas olid tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik,- käsijalgsed, okasnahksed ja trilobiidid- ning šelfimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe. Meredes elasid paljud kalad, näiteks rüükalad ja vihtuimsed, kes kasvasid väga suureks ning olid tolleaegsed tippkiskjad. Muutused toimusid ka maismaal. Ajastu alguses oli taimestik hõre, ajastu lõpuks olid tekkinud esimesed metsad. Ilmusid ka esimesed kahepaiksed- selgroogsed.
 • 390 BCE

  Esimesed metsad

  Esimesed metsad
  Devoni ajastu lõpuks olid tekkinud esimesed metsad.
 • 370 BCE

  Esimesed kahepaiksed

  Esimesed kahepaiksed
  Esimesed kahepaiksed- selgroogsed. kes olid võimelised maismaal hakkama saama.
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Maismaad katsid võimsad metsad, kus kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eellased. Üleujutavatel aladel- mererannikutel ja jõelammidel kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid, osadel putukatel tekkis lennuvõime. Maismaale ilmusid esimesed roomajad.
 • 315 BCE

  Anthropleura

  Anthropleura
  Karboni ajastul elanud Arthropleura oli suurim maismaalülijalgne Maa ajaloos. Tema pikkus oli kuni 2,6 m (rekonstruktsioon).
 • 310 BCE

  Esimesed roomajad

  Esimesed roomajad
  Roomajad on evolutsiooniliselt esimene täielikult maismaal eluga kohastunud selgroogsete rühm.
 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses Panthalassa ookean. Hiidmandri siseala oli kaetud kõrbega, kus valitses karm kliima. Maismaaloomastikus olid ülekaalus roomajad, kes suutsid sellistes tingimustes elada. Taimestikus suurenes paljasseemnetaimede, meredes aga luukalade osakaal. Ajastu lõppes ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus 95 protsenti kõigist Maad asutanud liikidest.
 • 290 BCE

  Edaphosaurus

  Edaphosaurus
  Permi ajastul elanud kuni 4m pikkune roomaja, kes oli üks varaseim taimtoiduline roomaja maailmas.
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Alguses oli elustik üsna liigivaene, sest permi ajastu lõpul toimunud väljasuremisest taastumiseks kulus 10 miljon aastat. Ilmusid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpul muutusid nad peamiseks loomarühmaks maismaal. Ilmusid esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 225 BCE

  Dinosauruste ilmumine

  Dinosauruste ilmumine
  Tekkisid esimesed dinosaurused, kelle seas oli nii herbivoore (taimetoidulisi) kui ka karnivoore (lihatoidulisi).
 • 205 BCE

  Morganucodon

  Morganucodon
  Oli üks varasemaid teadaolevaid imetajasarnaseid loomi, kes elas Triiase ajastul.
 • 202 BCE

  Imetajate ilmumine

  Imetajate ilmumine
  Kõige esimesed imetajad olid väikesed, peamiselt putukatest toituvad loomad. Tänapäeval elavad imetajad, sh ka meie, põlvneme ühest sugupuu harust, mis ellu jäi.
 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad vahetasid välja triiase ajastul levinud loomad. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elas rohkelt merelisi roomajaid- ihtüosaurusi ja plesiosaurusi. Juura ajastu meredes elasid tänapäevast tüüpi kalad. Suur osa maismaast oli kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • 185 BCE

  Ammoniidid

  Ammoniidid
  Ammoniidid olid meredes elanud spiraalse kojaga peajalgsed limused.
 • 150 BCE

  Esimesed linnud

  Esimesed linnud
  Lindude eellased eraldusid keskaegkonna esimesel poolel diapsiidide hulka kuulunud roomajatest. Millisest diapsiidide rühmast ning millal linnud täpsemalt alguse said, pole selge, kuigi uusi fossiile leitakse pidevalt.
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed. Ookeanid ja mered olid asustatud plesiosauruste ja ihtüosaurustega, ammoniitide ja lehmasarve meenutavate karpidega, keda tuntakse rudistide nime all. Maismaal valitsesid dinosaurused, arenesid uued imetaja- ja linnuriigid. Kriidi lõpul toimus väljasuremine, kus hävisid dinosaurused, paljud merelised roomajad jt. Väljasuremise põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust.
 • 135 BCE

  Archefructus

  Archefructus
  Oli üks esimesi teadaolevaid õistaimi
 • 135 BCE

  Esimesed roomajad

  Esimesed roomajad
  Esimesed roomajad maailmas
 • 130 BCE

  Esimesed õistaimed

  Esimesed õistaimed
  Esimesena kujunesid õitega puud, siis rohttaimed.
 • 100 BCE

  Esimesed mesilased

  Esimesed mesilased
  Mesilased on kõige olulisemad õistaimede tolmendajad.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Algas lindude ja imetajate evolutsioon. Enamik imetajaid elas maismaal, kuid vaalade eellased asusid elama meredesse. Ilmusid esimesed primaadid. Alguses oli kliima soe ja niiske, tänu millele kasvasid troopilised metsad suurtel laiuskraadidel. Seejärel hakkas kliima järk järgult jahenema ning valdavaks muutusid heitlehised taimed. Kujunesid ulatuslikud rohumaad- preeriad ja savannid, mis asendasid seniseid metsi.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 65 BCE

  Dinosauruste väljasuremine

  Dinosauruste väljasuremine
  Hävis umbes 17 protsenti sugukondadest, 50 protsenti perekondadest ja 75 protsenti liikidest. Enamik mittelinnulistest dinosaurustest suri välja.
 • 53 BCE

  Esimesed jänesed

  Esimesed jänesed
  Arenesid välja esimesed jänesed.
 • 30 BCE

  Kasside teke

  Kasside teke
  Tekkisid esimesed kassid.
 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Mandrite geograafia, samuti loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Hakkasid levima maod, konnad ,laululinnud, rotid ja hiired. Kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas ilmnesid varased hominiidid- inimese eellased. Maa kliima jahenes oluliselt.
 • 4 BCE

  Australopiteekus

  Australopiteekus
  Australopiteekusel oli oluline osa inimese evolutsioonis. Perekond Homo on pärit Australopiteekusest
 • 2 BCE

  Mammutite väljasuremine

  Mammutite väljasuremine
  kliimamuutuse tõttu välja surnud mammutid olid tänapäeva elevantide lähedased sugulased.
 • 2 BCE

  Homo Habilis

  Homo Habilis
  Oma nime sai Homo Habilis fossiliidega leitud tööriistade järgi. Kui ta on tänapäeva inimese eellane, siis on ta vanim, keda võib õigusega nimetada mitte ahviinimeseks vaid inimeseks.
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Ilmusid inimese vahetud eellased- perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo Sapiensi tekkimiseni. Selle ajastu jooksul surid välja mammutid ja paljud linnud (dodo jt). Loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.
 • 2 BCE

  Homo Erectus

  Homo Erectus
  Hominiin ehk inimlane, kes on praeguseks välja surnud. Kasutas primitiivseid tööriistu, Kasutas tuld juba miljon aastat tagasi. Oli ilmselt esimene inimlane, kes elas küttide ja korilaste ühiskonnas.
 • 1 BCE

  Homo Heidelbergensis

  Homo Heidelbergensis
  Homo perekonna arhailiste inimeste väljasurnud liik või alamliik. Välis- ja keskkõrva morfoloogia näitab, et neil oli kuulmistundlikkus sarnane tänapäeva inimestega.
 • 1 BCE

  Homo Sapiens

  Homo Sapiens
  Inimene kõige üldisemas tähenduses on liigi Homo sapiens ('tark inimene') esindaja. Liigina on teda nimetatud ka nüüdisinimeseks ehk pärisinimeseks. Tänapäeval elab Maal selle liigi alamliik Homo Sapiens Sapiens, kellele on iseloomulik püstine kõnd, käte kasutamine, tööriistade valmistamine, artikuleeritud kõne ja arenenud mõistus.