Geokronoloogiline skaala

Geokronoloogiline skaala Martha-Liset EV

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestvus 4,6 mld kuni 4 mld aastat tagasi. Kivimeid leitud Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Vulkaaniliselt aktiivne, meteoriidisajud. Kujunesid algne maakoor, atmosfäär ja hüdrosfäär.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkas kokku umbes Marsi-suuruse taevakehaga ja selle tagajärjel tekkis Kuu.
 • 4000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Kestvus 4 mld kuni 2,5 mld aastat tagasi. Meredes arenesid algelised eluvormid. Ladestutest on pärit vanimad leitud stromatoliidid.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 3800 BCE

  Elu teke

  Elu teke
  Elu tekkis arvatavasti 3,8-3,5 miljardit aastat tagasi. Sellele viitab stormatoliitide ehk bakterite ja teiste mikroorganismide toimel moodustunud kivimite esinemine
 • 2500 BCE

  Proterosoikum

  Proterosoikum
  Kestvus 2,5 mld kuni 542 mln aastat tagasi. Atmosfääris ja ookeanide pinnakihis suurenes hapnikusisaldus. Toimus mitu suurt jäätumist, mil Maa oli ulatuslikult jääga kaetud. Aegkonna lõpus ilmus pehmekehaline nn Ediacara elustik.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  proterosoikum ehk agueoon

 • 2100 BCE

  Mitmerakuliste organismide teke

  Mitmerakuliste organismide teke
  Esimesed mitmerakulised arenesid teadaolevalt vees
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Tekkisid peamised organismide ehitustüübid, mis eksisteerivad ka tänapäeval. Kasvas planktiliste vetikate hulk, mis olid omakorda toiduks rikkalikule loomastikule. Loomariiki ilmusid paljud selgrootute rühmad: käsnad, ainuõõssed, käsijalgsed, lülijalgsed ning limused. Paljudel loomadel kujunes ka mineraalne toes. Välisskelett kujunes kaitseks röövloomade eest.
 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • Period: 542 BCE to 485 BCE

  Kambrium

 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Soojades troopikameredes elas rikkalik elustik: käsijalgsed, trilobiidid, korallid jt. Ilmusid esimesed maismaataimed. Ajastu kliima oli üldiselt soe, kuid selle lõpul toimus kliima kiire jahenemine, mis lõppes jääajaga. Jäätumine tõi endaga kaasa ookeanipinna alanemise kuni 100m võrra ja muutis mitmed madalmered kuivaks maismaaks. Elualade vähenemine tõi endaga kaasa massilise väljasuremise.
 • Period: 485 BCE to 443 BCE

  Ordoviitsium

 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Kujunesid käsnade, korallide ja lubjavetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad. Taimed jätkasid maismaa asustamist. Varasemad maismaataimed olid väikesed ning lihtsa ehitusega ja kasvasid niisketele, sageli üleujutatud aladel. Maismaad hakkasid asustama ka loomad: tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • Period: 443 BCE to 419 BCE

  Silur

 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik- käsijalgsed, okasnahksed ja trilobiidid. Šelfimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ning lubjavetikad suuri riffe. Paljusid meresid ja järvi asustanud kalad (näiteks mitmed rüükalad ja vihtuimsed) kasvasid väga suureks ning olid sellel ajal tippkiskjad. Ka maismaal toimusid suured muutused. Ajastu lõpuks olid tekkinud esimesed metsad ja ilmusid esimesed kahepaiksed.
 • Period: 419 BCE to 359 BCE

  Devon

 • 380 BCE

  Esimesed metsad

  Esimesed metsad
 • 370 BCE

  Esimesed kahepaiksed

  Esimesed kahepaiksed
  Esimesed kahepaiksed olid selgroogsed, kes olid võimelised lühikest aega ka maismaal hakkama saama.
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Maismaad katsid võimsad metsad, kus kasvasid tänapäeva osjade, koldade ning sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eellased. Mererannikutel ja jõelammidel kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid, osadel putukatel tekkis lennuvõime. Maismaale ilmusid ka esimesed roomajad.
 • Period: 359 BCE to 299 BCE

  Karbon

 • 325 BCE

  Arthropleura

  Arthropleura
  Suurim maismaalülijalgne Maa ajaloos. Tema pikkus oli kuni 2,6 m.
 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean. Hiidmandri siseala oli kaetud kuiva kõrbega, kus oli karm kliima. Maismaaloomastikus olid ülekaalus roomajad, kes suutsid nendes tingimustes elada. Suurenes paljasseemnetaimede osakaal ja meredes luukalade osakaal. Lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus kuni 95% kõigist Maad asustanud liikidest
 • Period: 299 BCE to 252 BCE

  Perm

 • 298 BCE

  Edaphosaurus

  Edaphosaurus
  Üks varasemaid suuri taimtoidulisi roomajaid
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Algul üsna liigivaene elustik, sest eelmise ajastu väljasuremisest taastumiseks kulus elustikul kuni 10 miljonit aastat. Ilmusid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpul toimunud järjekordse väljasuremise tagajärjel muutusid nad peamiseks loomarühmaks maismaal.Ilmusid esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • Period: 252 BCE to 201 BCE

  Triias

 • 230 BCE

  Dinosauruste ilmumine

  Dinosauruste ilmumine
  Dinosaurused arenesid teistest roomajadest. Esimesed dinosaurused olid kerge ehitusega, umbes 3-4,5 meetrit pikad, Nende kivistisi on leitud Madagaskarilt ja Lõuna-Aafrika rannikult.
 • 203 BCE

  Morganucodon

  Morganucodon
  Üks varasemaid teadaolevaid imetajasarnaseid loomi
 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Tekkis rohkesti imetajaid, kahepaikseid ja roomajaid. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ning kilpkonnad. Okeaanides elas rohkelt merelisi roomajaid- ihtüosaurusi ja plesiosaurusi. Elasid ka juba tänapäevast tüüpi kalad ning suur osa maismaast oli kaetud paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • Period: 201 BCE to 145 BCE

  Juura

 • 150 BCE

  Esimesed linnud

  Esimesed linnud
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed, mis vallutasid kiiresti kõik maismaa ökonišid ja hakkasid domineerima kogu Maa maismaataimestikus. Ookeanid olid asustatud plesiosauruste ja ihtüosaurustega, ammoniitide ja rudistidega. Maismaal valitsesid dinosaurused, aga arenesid ka uued imetaja- ja linnuliigid. Ajastu lõpul toimus suur väljasuremine, mille käigus surid välja dinosaurused, paljud merelised roomajad jt. Peamiseks väljasuremis põhjuseks peetakse meteoriidi plahvatust
 • Period: 145 BCE to 66 BCE

  Kriit

 • 135 BCE

  Esimesed roomajad

  Esimesed roomajad
 • 124 BCE

  Archefructus

  Archefructus
  Üks esimesi teadaolevaid õistaimi.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Algab lindude ja imetajate kiire evolutsioon, nad kujunesid suureks ja liigirikkaks rühmaks. Enamik imetajaid elas maismaal, kuid vaalade eellased asusid elama meredesse. Ilmusid esimesed primaadid. Ajastu algul oli kliima soe ja niiske, troopilised metsad kasvasid suurtel laiuskraadidel. Kuid seejärel hakkas kliima järjest jahenema ja valdavaks muutusid heitlehised taimed. Kujunesid ulatuslikud rohumaad- preeriad ja savannid, mis asendasid seniseid metsi.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • Period: 66 BCE to 23 BCE

  Paleogeen

 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Mandrite geograafia, loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt hakkasid levima maod, konnad, laululinnud, rotid ja hiired. Kujunesid välja tänapäevased imetajad ning linnud. Aafrikas ilmusid ka varased hominiidid ehk inimese eellased. Ajastu jooksul jahenes Maa kliima oluliselt, mis tõi kaasa jäätumisi. Poolustel kujunes jääkate.
 • Period: 23 BCE to 2 BCE

  Neogeen

 • 3 BCE

  Inimahvide teke

  Inimahvide teke
  Tekkisid esimesed inimeste eellased.
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Ilmusid inimese vahetud eellased- perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo Sapiens´i tekkimiseni. Ajastu jooksul suri välja palju imetajaid (mammut, karvane ninasarvik) ja linnuliike (dodo,moa). Mitmete loomade väljasuremist seostatakse inimese kasvava mõjuga planeedi elustikule.
 • Period: 2 BCE to 1 BCE

  Kvaternaar