Geokronoloogiline skaala

Geokronoloogiline skaala Helena E

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus 4,6 mld kuni 4 mld aastat tagasi. Kivimeid leidub Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Vulkaaniliselt aktiivne, meteoriidisajud. Kujunes algne maakoor, atmosfäär ja ookeanid.
 • 4600 BCE

  Maa teke

  Maa teke
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkus suure taevakehaga.
 • 4000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Kestus 4 mld kuni 2,5 mld aastat tagasi. Arhaikumi meredes arenesid eluvormid. Sellest aegkonnast ladestutest on päris ka vanimad leitud stromatoliidid ( mikroorganismid, sh tsüano- ja purpurbakterite ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised). Paljudes stromatoliitides on säilinud ka bakterifossiile.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 3800 BCE

  Esimeste üherakuliste teke

  Esimeste üherakuliste teke
 • 2500 BCE

  Proterosoikum

  Proterosoikum
  Kestus 2,5 mld kuni 542 mln aastat tagasi. Tänu fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusele suurenes atmosfääris ja ookeanite pinnakihis hapnikusisaldus. Toimus ka mitu suurt jäätumist. Aegkonna lõpus ilmus pehmekehaline nn Ediacara elustik, mille hulka võis kuuluda nii tänapäevaste rühmade esindajaid kui ka nüüdseks väljasurnud organimsirühmi.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 2100 BCE

  Mitmerakuliste organismide teke

  Mitmerakuliste organismide teke
 • 542 BCE

  Fanerosoikum

  Fanerosoikum
  Kestus 542 mln tagasi kuni tänapäev. Hõlmab kolme aegkonda: paleosoikumit, mesosoikumit ja kainosoikumit.
 • 542 BCE

  Paleosoikum

  Paleosoikum
  Kestus 542 mln kuni 252 mln aastat tagasi. Hõlmab kuut ajastut: Kambriumi, Ordoviitsiumi, Silurit, Devonit, Karbonit ja Permi.
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kestus 542 mln kuni 485 mln aastat tagasi. Kambriumis tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid ning suurem osa tänapäevasest loomahõimkondadest. Kasvas planktiliste vetikate hulk. Loomariiki ilmusid üksteise järel selgrootute rühmad: käsnad, ainuõõssed, käsijalgsed, lühijalgsed ja limused. Paljudel loomadel kujunes mineraalne toes (nt tigudel koda).
 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Franerosoikum

 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • 530 BCE

  Esimesed kalad

  Esimesed kalad
 • 485 BCE

  Ordoviitsiumi ajastu

  Ordoviitsiumi ajastu
  Kestus 485 mln kuni 443 mln aastat tagasi. Soojades troopikameredes elas rikkalik elustik: käsijalgsed, trilobiidid, korallid jt. Ilmusid esimesed maismaataimed. Kliima oli valdavalt soe, kuid ajastu lõpul toimus kliima kiire jahenemine, mis lõppes jääajaga. Toimus mereelustiku massiline väljasuremine.
 • 470 BCE

  Esimesed maismaataimed

  Esimesed maismaataimed
 • 443 BCE

  Siluri ajastu

  Siluri ajastu
  Kestus 443 mln kuni 419 mln aastat tagasi. Siluri ajastu soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad. Taimed jätkasid maismaa asutamist. Maismaad hakkasid asustama ka loomad. Esimeste maismaaloomade hulgas olid tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 419 BCE

  Devoni ajastu

  Devoni ajastu
  Kestus 419 mln kuni 359 mln aastat tagasi. Troopikameredes oli rikkalik põhjaelustik. Paljud meredes ja järvedel elanud kalad (rüükalad, vihtuimsed), kasvasid väga suurteks ning olid tolleaegsed tippkiskjad. Ajastu lõpuks tekkisid esimesed metsad ja ilmusid esimesed kahepaiksed.
 • 380 BCE

  Esimesed metsad

  Esimesed metsad
 • 363 BCE

  Esimesed kahepaiksed

  Esimesed kahepaiksed
 • 359 BCE

  Karboni ajastu

  Karboni ajastu
  Kestus 359 mln kuni 299 mln aastat tagasi. Maismaad katsid võimsad metsad, kus kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eellased. Mererannikutel ja jõelammidel kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid. Osal putukatel tekkis lennuvõime. Maismaale ilmusid esimesed roomajad.
 • 299 BCE

  Permi ajastu

  Permi ajastu
  Kestus 299 mln kuni 252 mln aastat tagasi. Tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean. Hiidmandri siseala oli kaetud kuiva kõrbega, kus valitses karm kliima. Maismaaloomastikus olid ülekaalus roomajad. Taimestikus suurenes paljasseemnetaimede osakaal ja meredes luukalade osakaal. Permi ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus 95% kõigist Maad asustanud liikidest.
 • 252 BCE

  Mesosoikum

  Mesosoikum
  Kestus 252 mln kuni 66 mln aastat tagasi. Aegkond, mis hõlmab Triiast, Juurat ja Kriiti.
 • 252 BCE

  Triiase ajastu

  Triiase ajastu
  Kestus 252 mln kuni 201 mln aastat tagasi. Triiase ajastu alguse elustik oli liigivaene ning eelmisest väljasuremisest taastumiseks kulus kuni 10 miljonit aastat. Ilmusid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpul toimunud järjekordne väljasuremine andis neile võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal. Ilmusid ka esimesed imetajad. Meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 230 BCE

  Dinosauruste ilmumine

  Dinosauruste ilmumine
 • 210 BCE

  Imetajate ilmumine

  Imetajate ilmumine
 • 201 BCE

  Juura ajastu

  Juura ajastu
  Kestus 201 mln kuni 145 mln aastat tagasi. Dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad vahetasid välja triiase ajastul levinud loomad. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides palju merelisi roomajaid (ihtüosaurusi ja plesiosaurusi). Meredes elasid juba tänapäevast tüüpi kalad. Suurem osa maismaast kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • 150 BCE

  Esimesed linnud

  Esimesed linnud
 • 145 BCE

  Kriidi ajastu

  Kriidi ajastu
  Kestus 145 mln kuni 66 mln aastat tagasi. Ilmusid esimesed õistaimed, mis hakkasid kiiresti domineerima Maa maismaataimestikku. Ookeanid ja mered olid asustatud plesiosauruste ja ihtüosaurustega. Maismaal valitsesid dinosaurused, kuid arenesid ka uued imetaja- ja linnuliigid. Ajastu Lõpul toimunud väljasuremise käigus hävisid dinosaurused ning paljud merelised roomajad. Peamiseks väljasuremise põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust.
 • 125 BCE

  Esimesed õistaimed

  Esimesed õistaimed
 • 100 BCE

  Esimesed mesilased

  Esimesed mesilased
 • 66 BCE

  Dinosauruste väljasuremine

  Dinosauruste väljasuremine
 • 66 BCE

  Kainosoikum

  Kainosoikum
  Kestus 66 mln kuni tänapäevani. Aegkond koosneb Paleogeenist, Neogeenist ja Kvaternaarist.
 • 66 BCE

  Paleogeeni ajastu

  Paleogeeni ajastu
  Kestus 66 mln kuni 23 mln aastat tagasi. Algas lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Imetajad kujunesid suureks ja liigirikkaks rühmaks. Enamik imetajaid elas maismaal. Ilmusid esimesed primaadid. Alguses oli kliima soe ja niiske, siis hakkas järk-järgult jahenema ning valdavaks muutusid heitlehised taimed. Kujunesid ulatuslikud rohumaad (preeriad ja savannid), mis asendasid seniseid metsi.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 40 BCE

  Esimesed jänesed

  Esimesed jänesed
 • 30 BCE

  Kasside teke

  Kasside teke
 • 23 BCE

  Neogeeni ajastu

  Neogeeni ajastu
  Kestus 23 mln kuni 2,5 mln aastat tagasi. Mandrite geograafia, loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt hakkasid levima maod, konnad ja laululinnud, samuti rotid ja hiired. Kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid varased hominiidi (inimeste eellased). Maa kliima jahenes oluliselt, mis tõi kaasa korduvaid jäätumisi. Poolustel kujunes jääkate.
 • 4 BCE

  Inimahvide teke

  Inimahvide teke
 • 2 BCE

  Kvaternaari ajastu

  Kvaternaari ajastu
  Ajastu alguses ilmusid inimese vahetud eellased (perekond Homo esindajad), kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo sapiens'i tekkimiseni. Surid välja paljud imetajad (mammutid, karvased ninasarvikud) ja linnuliigid (dodo, moa). Väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.
 • 1 BCE

  Homo sapiens sapiens

  Homo sapiens sapiens
  Pildil on inimese evolutsioon, mis lõppeb tänapäeva rahvaste ja rasside eellasega umbes 200 000 aastat tagasi.