K2bpwd

Geokronoloogiline skaala Remo A

 • 15,000 BCE

  Suur Pauk

  Suur Pauk
  15mld aastat tagasi. Universum hakkas kujuteldamatult tihedast olekust paisuma plahvatuslikult. Seda sündmust peetakse universumi sünniks. Suur Pauk polnud mitte tänapäevases mõistes plahvatus, vaid mateeria, ruumi ja aja ühine tekkimine algsest singulaarsusest ehk füüsika punktist, kus aine tihedus on lõpmatult suur.
 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus: 4,6mld - 4mld aastat tagasi. Algas planeet Maa kujunemisega. Kivimeid sellest ajastust on Maal väga vähe, väikeste lapikestena leitud vaid Gröönimaalt, Kanadast ja Austraaliast. Vulkaaniliselt oli väga aktiivne ajastu, Maad tabasid pidevalt meteoriidisajud. Selle ajastu jooksul toimus kokkupõrge Maa ja planeet Theia vahel, mille tagajärjel tekkis Kuu. Ajastu lõpuks kujunes Maal algne maakoor ja atmosfäär ning moodustusid ookeanid.
 • 4600 BCE

  Maa teke

  Maa teke
  4,6mld aastat tagasi. Maa sisemuse moodustas keev-mullitav ülituline sulakivim. Rasked elemendid - raud ja nikkel koondusid keskele, moodustades Maa südamiku. Kergemad elemendid- peamiselt hõõguvtuline räni ja alumiinium, kerkisid pinnale. Õhukese maakoorega paikades purskus vedel kivim laavana vulkaanidest pinnale. Maa ümber tiirles õhuke kiht planeetide moodustumisest ülejäänud kosmilise tolmu näol.
 • 4600 BCE

  Päikesesüsteemi teke

  Päikesesüsteemi teke
  4,6mld aastat tagasi. Hiiglasliku molekulaarpilve väike osa langes iseenda raskuse all kokku. Enamus osa massist kogunes kokkulangenud ala keskosasse, kus tekkis Päike, ülejäänud massist moodustus protoplanetaarne ketas, millest arenesid planeedid ja nende kaaslased, asteroidid ja teised väikesed Päikesesüsteemi taevakehad.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Maa kokkupõrge planeet Theiaga ja Kuu teke

  Maa kokkupõrge planeet Theiaga ja Kuu teke
  4,5mld aastat tagasi. Suure kokkupõrke hüpotees - Theia tiirles ümber Päikese, väljus orbiidilt Jupiteri/Veenuse gravitatsioonilise mõju tõttu. Algne hüpotees - toimus riivamisest tingitud kokkupõrge, tulemusena paiskus kosmosesse tükke nii Maast kui ka Theiast. Tükid vormisid ühe keha, millest sai Kuu või tekkis kaks kuud, mis hiljem ühinesid üheks. Selle hüpoteesi kohaselt oleks Theia otsekokkupõrge Maaga hävitanud mõlemad planeedid. Hiljem sai kinnitust, et tegu oli otsekokkupõrkega.
 • 4400 BCE

  Algse atmosfääri teke

  Algse atmosfääri teke
  4,4mld aastat tagasi. Maa jahtudes tekkis atmosfäär peamiselt vulkaanidest eraldunud gaasidest. See sisaldas vesiniksulfiidi, metaani ja kümme kuni 200 korda rohkem süsinikdioksiidi kui tänapäeva atmosfäär. Umbes poole miljardi aasta pärast jahtus ja tahkus Maa pind piisavalt, et vesi saaks sinna koguneda. Atmosfäär oli väga kuum. Vesiniku ja heeliumi molekulid liikusid väga kiiresti
 • 4000 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

  Arhaikum ehk ürgeoon
  Kestus: 4mld - 2,5mld aastat tagasi. Meredes arenesid esimesed algelised eluvormid. Ladestustest on pärit vanimad stromatoliidid - mikroorganismide, sealhulgas tsüano-ja purpurbakterite ja mitmete vetikate toimel kujunenud kihilised moodustused. Paljudes stromatoliitides on säilinud ka bakterifossiile.
 • 4000 BCE

  Teise atmosfääri teke

  Teise atmosfääri teke
  4mld aastat tagasi. Maa teise atmosfääri tekitas Maa ise. Nimelt oli planeet Maal palju vulkaane, mis purskasid õhku erinevaid gaase. Gaaside pidevalt eraldusid litosfäärist ja veeaurupilved olid levinud atmosfääri alumises osas. Maal olevatest vulkaanidest purskus õhku veeauru, ammoniaaki ja süsihappegaasi.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 3500 BCE

  Elu teke

  Elu teke
  3,8mld aastat tagasi. Esimesteks organismideks olid bakterid, mikroobid ja mitmesugused vetikad, kes tekkisid hilisema raske pommitamise perioodi lõpul. Leitud on nende vanimaid tekitatud stromatoliite. Tõenäone, et planeet oli hapnikuta sel ajal. Teooria - eluks vajalikud vee-ja süsinikupõhised molekulid jõudsid Maale seda tabanud meteoriitide tõttu, mis hiljem kujunesid alustaladeks, et saaks Maal tekkida elu. UV-kiirguse tõttu tekkis esimene elu kindlasti vees.
 • 3300 BCE

  Kolmanda ehk tänapäevase atmosfääri teke

  Kolmanda ehk tänapäevase atmosfääri teke
  3,3mld aastat tagasi. Suur osa süsinikdioksiidist lahustus ookeanidesse. Lõpuks arenes välja lihtne bakterivorm, mis võiks elada Päikeselt saadud energiast ja vees olevast süsinikdioksiidist, tekitades jäätmetena hapnikku. Atmosfääris kogunema hapnik, samal ajal kui süsinikdioksiidi tase langes. Vahepeal purnesid ammoniaagi molekulid päikesevalguse mõjul, jättes lämmastiku ja vesiniku. Vesinik, olles kõige kergem element, tõusis atmosfääri tippu ja suur osa sellest triivis lõpuks kosmosesse.
 • 2500 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

  Proterosoikum ehk agueoon
  Kestus: 2,5mld - 542mln aastat tagasi. Tänu fotosünteesivatele tsüanobakterite elutegevusele kasvas hapnikusisaldus atmosfääris ja ookeanides. Toimus mitu suurt jäätumist. Ajastu lõpuks ilmus küsimusi tekitav Ediacara elustik, mille hulka võis kuuluda nii väljasurnuid kui ka tänapäevaste organismide esindajaid.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 2100 BCE

  Mitmerakuliste organismide teke

  Mitmerakuliste organismide teke
  2,1mld aastat tagasi. Aja möödudes hakkasid rakud üksteist rühmitama. Iga rakk läbis spetsiifiliste ülesannete spetsialiseerumisprotsessi, suurendades sõltuvust oma partneritega. Evolutsioonis oli see väga oluline, kuna võimaldas keerukamate olendite teket. Üks põhjuseid oli keskkonnas hapniku taseme kasv, millega kohanemiseks oli vaja organismidel areneda hulkrakseteks, et mitte välja surra.
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kestus: 542 - 485mln aastat tagasi. Tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid, mis eksisteerivad ka tänapäeval. Seda nimetatakse kambriumi plahvatuseks. Kasvas planktiliste vetikate hulk, kes olid toiduks rikkalikule loomastikule. Ilmusid üksteise järel paljud selgrootute rühmad. Paljudel loomadel kujunes mineraalne toes. Toimus saak-ja röövloomade vaheline võidurelvastumine ehk mõlemate samaaegne evolutsioon.
 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

 • Period: 542 BCE to 254 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • 541 BCE

  Kambriumi plahvatus

  Kambriumi plahvatus
  541mln aastat tagasi. Enne kambriumi plahvatust olid enamik organisme suhteliselt lihtsad, koosnesid üksikutest rakkudest või väikestest mitmerakulistest organismidest, mis olid aeg-ajalt kolooniatesse organiseeritud. Kui mitmekesistamise kiirus hiljem kiirenes, muutus elu mitmekesisus palju keerulisemaks ja hakkas sarnanema tänapäevaga. Sellel perioodil ilmusid peaaegu kõik praegused loomade fülaadid.
 • 535 BCE

  Esimene kiskja Anomalocaris

  Esimene kiskja Anomalocaris
  535mln aastat tagasi. Anomalocaris oli Kambriumi merede peamine kiskja. Kambriumi fossiilid näitavad, et see loom oli sel perioodil laialt levinud. Teda peetakse Maa ajaloo esimeseks kiskjaks. Kasvasid nad 1,8m pikkuseks. Suurepärane nägemine, ujumiskiirus tänu tema keha kujule ja teravad ogad tema esijäsemete küljes tegid temast omaaja edukaima kiskja. Nad olid tänapäevaste lülijalgsete, kaasaarvatud vähkide ja krabide kauged esivanemad.
 • 530 BCE

  Esimene kala ja selgroogne Haikouichthys

  Esimene kala ja selgroogne Haikouichthys
  530mln aastat tagasi. Kuigi esimene kala Haikouichthys oli kõigest inimese pöidla suurune, siis ta oli evolutsiooni hiid. Ta oli esimene selgroogne. Kõikide selgroogsete, alustades dinosaurustest ja lõpetades meiega, esivanem. Tänu paindlikule selgroole suutsid nad väga hästi manööverdada, võrreldes teiste Devoni ajastul elanud loomadega, kellel oli tugev väliskest ja väga raske selle tõttu manööverdada. Haikouichthys oli raipesööja.
 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Kestus: 485 - 443mln aastat tagasi. Rikkalik elustik soojades troopikameredes: käsijalgsed, trilobiidid, korallid jt. Esimesed maismaataimed. Kliima valdavalt soe, lõpul toimus kiire jahtumine, mis lõppes jääajaga - ookeanipind alanes kuni 100m võrra ja muutis mitmed madalmered kuivaks maismaaks. Elualade vähenemine viis mereelustiku massilise väljasuremiseni.
 • 470 BCE

  Esimeste maismaataimede teke

  Esimeste maismaataimede teke
  470mln aastat tagasi. Need olid mitte-soontaimed, nagu samblad ja helviksammaltaimed, millel polnud sügavaid juuri. Teadlased kahtlustavad, et tekkinud maismaataimed viisid planeet Maa hiljem jääaega, vahetult enne mida langes süsinikdioksiidi tase õhus. Kõik see kokku viis Ordoviitsumi-Siluri väljasuremiseni.
 • 450 BCE

  Ordoviitsiumi-Siluri väljasuremine

  Ordoviitsiumi-Siluri väljasuremine
  450mln aastat tagasi. Esimese massilise väljasuremise tagajärjel suri Maal 85% elavatest liikidest. Põhjustajaks kliimamuutus, mis muutis mereveetemperatuure. Ordoviitsiumi perioodi lõpus hõlmas massiline jäätumine kiiresti lõunaosa superkontinenti Gondwana. Lukustus suur osa maailma veest ja veetase alanes. See viis elupaikade ja toiduahelate hävinguteni. Jäätumise põhjusteks arvatakse Põhja-Ameerika Apalatši mägede teket. Kliimamuutusele on teadlased tänaseks välja käinud aga ka alternatiive.
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Kestus: 443 - 419mln aastat tagasi. Soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad. Jätkus taimede maismaa asutamine. Varased maismaaloomad olid väikesed ja lihtsa ehitusega, kes kasvasid niisketes aladel. Maismaad hakkasid asutama ka loomad. Esimeste hulgas olid tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 428 BCE

  Esimene maismaaloom ja hapniku hingav lülijalgne Pneumodesmus newmani

  Esimene maismaaloom ja hapniku hingav lülijalgne Pneumodesmus newmani
  428mln aastat tagasi. Pneomodesmus newmani oli 1cm pikkune lülijalgne. Välimuselt meenutas ta küll tuhatjalgset, kuid nende hulka ta ei kuulunud. Avastati ta 2004.aastal. Tema fossiili küünenahk sisaldab avasid, mida tõlgendatakse kui spiraale, mis on osa gaasivahetussüsteemist, mis töötaks ainult õhus. See teeb temast varaseima dokumenteeritud hingetoru süsteemiga lülijalgse ja esimese teadaoleva hapniku hingava looma maismaal.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Kestus: 419mln - 359mln aastat tagasi. Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik ning šelfimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe. Paljud meresid ja järvi asutanud kalad kasvasid väga suurteks ning neist said tolleaegsed tippkiskjad. Ajastu algne madal ja hõre maataimestik tekitas ajastu lõpuks esimesed metsad. Ilmusid esimesed kahepaiksed - selgroogsed, kes olid lühikest aega võimelised maismaal hakkama saama.
 • 380 BCE

  Esimeste metsade teke Archaeopterise puuliigist

  Esimeste metsade teke Archaeopterise puuliigist
  380mln aastat tagasi. Archaeopterisest, sellest puuliigist, millele järel tekkisid hiljem teised puuliigid, sai Devoni hilise perioodi lõplik metsaliik. Nad olid esimesed taimed, kes said üle biomehaanilistest probleemidest, mis kaasnesid lisakaalu kandmisega, samal ajal varustades vett ja toitaineid võrsetega ja juurtega. Kuna maismaal keegi taimi ei söönud, said metsad vabalt laieneda, ilma et oleks vastu-protsess mis nende levimist pidurdaks.
 • 375 BCE

  Esimene kahepaikne Elginerpeton

  Esimene kahepaikne Elginerpeton
  375mln aastat tagasi. Esimene kahepaikne Elginerpeton on tuntud luustiku fragmentide, sealhulgas osalise õla ja puusa, reieluu, sääreluu ja lõualuu fragmentide põhjal. Holotüüp on alalõua fragment, mille kogupikkus on hinnanguliselt 0,4m. Kogu keha pikkus on hinnanguliselt umbes 1,5m. Tal oli suur hammustusjõud. Tema lõualuu sobis kõige paremini kiireteks ja tugevateks hammustusteks väikeste, kuid kiirete saakloomade küttimiseks.
 • 365 BCE

  Hilis-Devoni väljasuremine

  Hilis-Devoni väljasuremine
  365mln aastat tagasi. Devoni ajastu ehk "Kalade ajastu" hilistel aegadel toimus väljasuremine, mille tõttu suri välja 75% Maal elavatest liikidest. Teooriaid põhjuse osas on 2. Esiteks nähakse põhjust taimedele juurte tekkimises, kes muutsid maapinnal mulla toitainete rikkamaks, mis sattudes veekogudesse, põhjustas vetikate õitsenguid. Vetikate massiline õitsemine viis hapniku sisalduse languseni vetes. Teiseks põhjuseks peetakse vulkaanipurskeid, mis viisid hapniku taseme languseni veekogudes.
 • 350 BCE

  Karbon

  Karbon
  Kestus: 359 - 299mln aastat tagasi. Maismaad katsid võimsad metsad, kus kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eellased. Üleujutavatel aladel ehk mererannikutel ja jõelammidel kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid, osadel putukatel tekkis lennuvõime. Enamus putukaid olid suure hapniku sisalduse tõttu õhus väga hiiglaslikud. Maismaale ilmusid esimesed roomajad.
 • 312 BCE

  Esimene roomaja Hylonomus

  Esimene roomaja Hylonomus
  312mln aastat tagasi. Hylonomus oli 20–25cm pikk. Enamik neist olid 20 cm pikad ja oleks ilmselt sarnanenud tänapäevastele sisalikele. Tal olid väikesed teravad hambad ja ta sõi tõenäoliselt väikesi selgrootuid, näiteks tuhandejalgseid või varajasi putukaid.
  Nende fossiile on leitud Jogginsi kihistu, Joggins, Nova Scotia ja Kanada kivistunud klubisambla kändude jäänustest.
 • 300 BCE

  Hiigelmanner Pangaea teke

  Hiigelmanner Pangaea teke
  300mln aastat tagasi. Pangaea tekkis aastate pikkuse maamassi moodustumise ja liikumise tagajärjel. Mantli konvektsioon Maa pinnal miljoneid aastaid tagasi viis uue materjali tekkimiseni Maa tektooniliste plaatide vahele lõhetsoonides. Need massid või mandrid eemaldusid uue materjali ilmnemisel lõhest. Mandrid rändasid lõpuks üksteise poole, ühendades see üheks mandriks - hiigelmandriks. Pangaeat ümbritsev ookeani nimetati Panthalassaks.
 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Kestus: 299 - 252mln aastat tagasi. Ajastu algul tekkis hiigelmanner Pangaea, mida ümbritses Panthalassa ookean. Hiidmandri sisala oli kaetud kuiva kõrbega, kus valitses karm kliima. Maismaal domineerisid elutingimustega kohanenud roomajad. Taimestikus suurenes plajasseemnetaimede, meredes luukalade osakaal. Ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega - kadus kuni 95% Maad asutanud liikidest.
 • 265 BCE

  Esimene mõõkhambuline loom Gorgonopsia

  Esimene mõõkhambuline loom Gorgonopsia
  265mln aastat tagasi. Need imetajate eellastest roomajad Gorgonopsiad olid oma aja tippkiskjad. Nad olid esimesed mõõkhammastega loomad, kelle kihvad olid maksimaalselt 12,7cm pikad ja sakilised, võimaldades neil rebida saaki väga efektiivselt. Sellised hambad aitasid neil muutuda enne väljasuremist domineerivateks lihasööjateks. Seda tüüpi keerukate hammaste hammastusi peetakse ainulaadseks lihasööjate meistritele - terapeutilistele dinosaurustele, sealhulgas legendaarsele Türannosaurusele.
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Kestus: 252 - 201mln aastat tagasi. Ajastu algne elustik oli Maa ajaloos toimunud suurima väljasuremise tõttu väga liigivaene. Taastumiseks kulus kuni 10mln aastat. Tekkisid esimesed dinosaurused kel õnnestus järjekordse väljasuremise tõttu saada domineerivaimaks loomarühmaks maismaal. Triiases ilmusid ka esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • 252 BCE

  Ajaloo suurim väljasuremine ehk Permi-Triiase väljasuremine

  Ajaloo suurim väljasuremine ehk Permi-Triiase väljasuremine
  252mln aastat tagasi. Tegemist oli ajaloo suurima väljasuremisega, mille tagajärjel suri välja 90% kõikidest planeedil elavatest liikidest. Põhjuseks oli suur vulkaaniline aktiivsus tänapäevase Siberi piirkonnas, mille tagajärjel paiskus atmosfääri suur hulk süsinikdioksiidi, mis põhjustas kasvuhoonefekti. Selle tõttu muutusid ilmastikuolud, tõusis meretase ja toimusid happevihma sajud. Pangaeat ümbritsenud ookeani vees langes aga trastiliselt hapniku tase. Seda soodustas vee vähene liikuvus.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 231 BCE

  Esimene dinosaurus Eoraptor

  Esimene dinosaurus Eoraptor
  231mln aastat tagasi. Esimene dinosaurus Maal oli Eoraptor. Tal oli sihvakas keha, mis kasvas umbes 1 meetri pikkuseks ja mille kaal oli umbes 10 kilogrammi. Jooksis ta tagajalgadel püsti. Sääreluu ja reieluu suurused viitavad tema kiirele jooksutempole. Tema esijäsemed olid vaid pool tagajäsemete pikkusest, mis viitab kahejalgsusele. Eoraptoril oli igal käel viis sõrme, millest kolme pikimat kasutas ta jahtimisel.
 • 205 BCE

  Esimene imetaja Morganucodon

  Esimene imetaja Morganucodon
  205mln aastat tagasi. Morganucodoni keha oli 10cm ja kolju 3-4cm pikk. On tõendeid selle kohta, et tal olid hooldamiseks spetsiaalsed näärmed, mis võib viidata sellele, et sarnaselt tänapäeva imetajatega oli tal karusnahk. Tõenäoliselt oli ta öise eluviisiga ja päeva veetis urus. Elutses ta metsades või nende läheduses. Toitumine näib olevat olnud putukad ja muud väikesed loomad. Kasvas ta üsna kiiresti täiskasvanu suuruseks. Tema munad olid tõenäoliselt väikesed ja nahkjad.
 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Kestus: 201 - 145mln aastat tagasi. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elutses rohkelt merelisi roomajaid - ihtüosaurusi ja plesiosaurusi. Meredes elasid juba tänapäevast tüüpi kalad. Suur osa maismaast oli kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • 201 BCE

  Triiase-Juura väljasuremine

  Triiase-Juura väljasuremine
  201mln aastat tagasi. Kuigi jääb ebaselgeks, miks see neljas massiline väljasuremine täpselt toimus, arvavad teadlased, et massiivne vulkaaniline tegevus toimus maailma piirkonnas, mida praegu katab Atlandi ookean. Maal elavatest organismidest suri välja 80%. Sarnaselt Permi väljasuremisega eraldasid vulkaanid tohutul hulgal süsinikdioksiidi, ajendades kliimamuutusi ja hävitavat elu Maal. Maailma temperatuur tõusis, jää sulas ning merepind tõusis ja hapestus.
 • 200 BCE

  Hiigelmanner Pangaea lagunemine

  Hiigelmanner Pangaea lagunemine
  200mln aastat tagasi. Pangaea hakkas lagunema samal viisil, nagu see tekkis. Nii nagu Pangaea tekkis uue materjali liikumisel lõhetsoonidest eemale, põhjustas uus materjal ka hiigelmandri eraldumise. Teadlased usuvad, et lõhe, mis lõpuks Pangaea lõhestas, sai alguse maapõue nõrkuse kohast. Sellel nõrgal alal tõusis magma pinnale ja lõi vulkaanilise lõhetsooni. Lõpuks kasvas see lõhetsoon nii suureks, et moodustas jõgikonna ja Pangaea hakkas eralduma.
 • 150 BCE

  Esimene lind Ürglind

  Esimene lind Ürglind
  150mln aastat tagasi. Nõrk lendaja jagas oma dinosaurustest esivanematega ühiseid omadusi. Ürglinnul, nagu dinosaurustelgi, oli teravate hammastega lõualuu, kolm küünistega sõrme, pikk kondine saba, üle pikendatud ja suured teised varbad („surmavad küünised”), suled (mis viitavad soojaverelisusele) ja luustiku erinevad omadused. Kasvada võis ta umbkaudu 0,5m pikkuseks.
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Kestus: 145 - 66mln aastat tagasi. Ilmusid esimesed õistaimed, mis hakkasid kiiresti domineerima kogu Maa taimestikus. Ookeanides ja meredes elutsesid plesiosaurused ja ihtüosaurused, ammoniidid ja lehmasarve meenutavad karbid, keda tuntakse rudistide nime all. Maismaal valitsesid dinosaurused, arenesid uued imetaja-ja linnuliigid. Kriidi lõpul toimunud massilise väljasuremisega kadusid dinosaurused, paljud merelised roomajad jne. Kõige rohkem peetakse põhjuseks Maa tabamust meteoriidiga.
 • 130 BCE

  Esimene õistaim Montechia vidalii

  Esimene õistaim Montechia vidalii
  130mln aastat tagasi. Pikka aega arvati, et Archefructus oli vanim õistaim, kuni avastati Hispaaniast Montsechia vidalii. See õitses mageveejärvedes. Tal ei olnud ei juuri ega kroonlehti. Selle lehed olid teadlaste sõnul paigutatud piki tüve spiraalselt või vastandlikult. Lehtedest tärkasid väikesed lilled, millest igaühel oli üks seeme.
 • 100 BCE

  Mesilaste teke

  Mesilaste teke
  100mln aastat tagasi. Esimesed mesilased arenesid välja herilastest, kuigi algusaegadel sõid nad õietolmu ja nektari asemel teisi putukaid. Juhuslikud kokkupuuted õistaimedega ja õietolmuga viisid aga selleni, kus taimedel algas värviliste kroonlehtede evolutsioon ja mesilaste toitumine teistest putukatest asendus õietolmuga. Kõige vanem mesilane avastati Myanmarist, ümbritsetud merevaiguga. Ilmselt pärinesid esimesed mesilased Kaug-Idast.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Kestus: 66 - 23mln aastat tagasi. Peale massilist väljasuremist algas kiire lindude ja imetajate evolutsioon. Imetajad kujunesid väikearvulisest asukinnast suureks ja liigirikkaks rühmaks. Enamik elas neist maismaal, kuid vaalade eelased asusid elama meredesse. Ilmusid esimesed primaadid. Alguses oli kliima soe ja niiske, troopilised metsad kasvasid ka suurtel laiuskraadidel. Seejärel hakkas kliima jahenema ning domineerivamaks muutusid heitlehelised taimed. Kujunesid metsi asendavad rohumaad.
 • 66 BCE

  Kriidi-Tertsiaari väljasuremine ehk Maa ja dinosauruste-tappija asteroidi kokkupõrge

  Kriidi-Tertsiaari väljasuremine ehk Maa ja dinosauruste-tappija asteroidi kokkupõrge
  66mln aastat tagasi. Maad tabanud umbes 10km asteroidi põhjustatud hävingu (meteoriidi enda plahvatus, maavärinad, tsunamid, vulkaanilise aktiivsuse kasv jne) tagajärjel suri 75% maal elavatest liikidest. Kuulus on see sündmus põhjusel, et see tähistas dinosauruste valitsemisaja lõppu. Ellu ei jäänud mitte keegi, kes oli kogukam kui suur koer. Dinosauruste väljasuremisele järgnes uute loomade - lindude ja imetajate ülemvõimu aeg. Ühtlasi lõppes selle sündmusega ka Kriidi ajastu.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Kestus: 23 - 2,5mln aastat tagasi. Mandrite geograafia, loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt hakkasid levima maod, konnad ja laululinnud, samuti rotid ja hiired. Kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid varased hominiidid - inimese eellased. Neogeeni jooksul kliima jahenes Maal oluliselt, mis viis korduvate jäätumisteni. Poolustel kujunes välja jääkate.
 • 5 BCE

  Esimesed kahel jalal kõndivad inimahvid Australopiteekused

  Esimesed kahel jalal kõndivad inimahvid Australopiteekused
  5mln aastat tagasi. Australopiteekus oli esimene inimese eellane, kellel paistis silma oluline tunnus inimeseks saamises - kahel jalal kõndimine. Kahel jalal kõndimiseni viis Aafrikas valitsenud vihmametsade kadumine Himaalaja mäestiku tekkimise tõttu, kuna selle tagajärjel liikus Aafrika pinnale niiske õhu asemel edaspidi kuiv õhk. Savannides kahel jalal kõndides oli nähtavus parem ja kaugem. Sedasi käimine säästis ka energiat, mis andis võimaluse emastel kasvatada elus ehk ühe poja enam üles.
 • 3 BCE

  Esimene perekond Homo esindaja ja tööriistu kasutav inimene ehk Homo habilis

  Esimene perekond Homo esindaja ja tööriistu kasutav inimene ehk Homo habilis
  3mln aastat tagasi. Esimene perekond Homode esindajast inimlane oli Homo habilis, keda saab nimetada inimeseks, mitte inimahviks. Arenes ta välja ühest australopiteekuste liigist. Homo habilis oli esimene inimlane, kes hakkas kasutama tööriistu. Tema tööriistad olid seni eksisteerinutest kõige arenenumad. Neid kasutati peamiselt küttimises, mitte jahtimises. Tänu tööriistadele sai habilis hakkama edaspidi ka vaenulikemates keskkondades.
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Kestus: 2,5mln aastat tagasi - tänapäev. Ajastu alguses ilmusid inimese vahetud eellased - perekod Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viitnud tänapäevase inimese Homo sapiens`i tekkeni. Kvaternaari jooksul paljude välja surnud imetajate (mammut, karvane ninasarvik) ja linnuliikide (dodo, moa) seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.
 • 2 BCE

  Esimene tuld kasutav inimene ehk Homo erectus

  Esimene tuld kasutav inimene ehk Homo erectus
  2mln aastat tagasi. Peale tööriistade kasutas Homo erectus ka tuld. Arvatakse, et erectus oskas kasutada ka kontrollitud tuld, kuid teadlaste üksmeel siin puudub. Tänu tule kasutamisele oli Homo erectus ka esimene hominiid, kes sai rännata Aafrikast välja. Tule kasutamine võimaldas toitu küpsetada (et seedimisel üle jääv energia läheks aju arendamiseks) ja ka kiiremini süüa ning paremini kohaneda erinevate keskkondadega. Ilmselt oli ta ka esimene inimlane, kes elas küttide-korilaste ühiskonnas.