Geogronoloogiline skaala

Geokronoloogiline skaala Merilin EV

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus 4,6 mld- 4 mld aastat tagasi. Periood oli vulkaaniliselt aktiivne ja Maad tabasid meteoriidisajud. Sellest perioodist on säilinud kivimeid vaid Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Perioodi lõpul tekkisid maakoor, varajane atmosfäär ja ookeanid.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkas kokku suure taevakehaga, mille tagajärjel tekkis Maa kaaslane Kuu.
 • 4000 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

  Arhaikum ehk ürgeoon
  Kestus 4 mld- 2.5 mld aastat tagasi. Kliima muutus stabiilsemaks ning sulanud oleku asemel hakkas Maa jahtuma. Veeauru kondenseerumisel tekkisid ookeanid. Meredes arenesid algelised eluvormid. Kui hapnik segunes ookeanides rauaga, kogunes merepõhjale roostetanud raud. Vöödilise raua moodustumine jätkus ning hapnik vabanes atmosfääri. Sellepärast on see sündmus suur hapnikuga varustamise sündmus. Kuu orbiidil olemine stabiliseeris ka Maa võnkumise ning tekkisid aastaajad.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeon

 • 3800 BCE

  Elu teke

  Elu teke
  Esimene elu arenes oletatavalt 3.8 mld aastat tagasi veealustes leeliselementides ning põhines tõenäoliselt pigem RNA-l kui DNA-l. Seal elasid ürgbakterid ehk arhed, kelle jälgi on leitud 2,5 miljardi aasta vanustest ladestustest.
 • 3500 BCE

  Stromatoliitide teke

  Stromatoliitide teke
  Stromatoliidid hakkasid arenema 3.5 mld aastat tagasi. Praegu võib neid kohata nt Austraalias. Arhaikumi ladestustest on pärit vanimad leitud stromatoliidid - mikroorganismide, sh tsüano- ja purpurbakterite ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised. Paljudes stromatoliitides on säilinud ka bakterifossiile.
 • 2500 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

  Proterosoikum ehk agueoon
  Kestus 2500-542 mln. a tagasi. Tänu fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusele suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus. Proterosoikumis toimus mitu suurt jäätumist, mil Maa oli ulatuslikult jääga kaetud. Aegkonna lõpus ilmus mõistastuslik pehmekehaline nn Ediacara elustik, mille hulka võis kuuluda nii tänapäevaste kui ka nüüdseks välja surnud organismirühmi.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 2100 BCE

  Mitmerakuliste organismide teke.

  Mitmerakuliste organismide teke.
  Ei ole teada, kuidas täpselt mitmerakulised organinmid tekivad, kuid oletatakse, et üherakulised olendid võisid koostada kolooniaid ning seeläbi võisid areneda mitmerakulised organismid (lisatud pildina skeem).
 • 1500 BCE

  Eukarüootide areng

  Eukarüootide areng
  Eukarüoodid jagunevad kolme rühma: tänapäevaste taimede esivanemad, seente esivanemad ja loomade esivanemad. Need jagunevad eraldi liinideks ja arenevad eraldi. Me ei tea, millises järjekorras need kolm rühma omavahel lahku läksid. Sel ajal olid nad tõenäoliselt kõik veel üherakulised organismid.
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kestus 542-485 mln. a tagasi. Tekkisid kõik peamised organismide (tänapäevased) ehitustüübid ja suurem osa tänapäevastest loomahõimkondadest. Seda elulutsiooni tuntakse kambriumi plahvatuse nime all. Kambriumis kasvas planktiliste vetikate hulk; need olid oluliseks toiduks loomastikule. Kambriumi loomariiki ilmusid paljud selgrootute rühmad. Paljudel loomadel kujunes mineraalne toes. Välisskelett kujunes vastusena röövloomade jõuliste lõugade ja hammaste evulutsioonile.
 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

 • 530 BCE

  Esimesed kalad

  Esimesed kalad
  Kalade areng algas umbes 530 miljonit aastat tagasi Kambriumi plahvatuse ajal. Esimesed kalaliigid on agnaadid, ehk lõualuuta kalad. Üheks esimeseks lõualuuta kalaliigi näiteks on Haikouichthys. Hilise Kambriumi ajal ilmusid esmakordselt angerjasarnased lõualuudeta kalad, keda nimetatakse konodontideks ning väikesed peamiselt soomustega kalad, keda nimetatakse ostrakodermideks. Enamik lõualuudeta kalu on kahjuks nüüdseks välja surnud.
 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Kestus 485-443 mln. aastat tagasi. Soojades troopikameredes elas rikkalik elustik: käsijalgsed, triolobiidid, korallid jt. Ilmusid esimesed maismaataimed. Ordoviitsiumi ajastu kliima oli aldavalt soe, kuid ajastu lõoul toimus kliima kiire jahenemine, mis lõppes jääajaga. Jäätumine tõi kaasa ookeanipinna alanemise kuni 100m võrra ja muutis paljud madalmered kuivaks maismaaks. Elualade vähenemine tõi omakorda kaasa mereelustiku massilise väljasuremise.
 • 470 BCE

  Esimesed maismaataimed

  Esimesed maismaataimed
  Esimesed maismaamaataimed ilmusid Ordoviitsiumi perioodil, kui elu mitmekesistus kiiresti. Need olid mittevaskullaarsed taimed, nagu samblad ja maksarohud, millel puudusid sügavad juured.
 • 460 BCE

  Kalade jagunemine

  Kalade jagunemine
  Kalad jagunevad kahte suurde rühma: luukala ja kõhrkala. Kõhrkaladel, nagu nimigi ütleb, on luustikud pigem kõhrest kui kõvemast luust. Nende hulka kuuluvad lõpuks kõik haid, uisud ja kiired.
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Kestus 443-419 mln. a tagasi. Siluri ajastu soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad. Siluri ajastul jätkasid taimed maismaa asustamist. Varased maismaataimed olid väiksed ja lihtsa ehitusega ning kasvasid niisketel, sageli üleujutatavatel aladel. Maismaad hakkasid asustama ka loomad; esimeste maismaaloomade hulgas olid tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Kestus 419-359 mln. aastat tagasi. Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik - käsijalgsed, okasnahksed ja trilobiidid - ning šelfimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe. Paljud meresid ja järvi asutanud kalad, kasvasid väga suureks ning olid tolleaegsed tippkiskjad. Suured muutused toimusid devonis ka maismaal. Devoni ajastu lõpuks olid tekkinud esimesed metsad. Ilmusid kahepaiksed - selgroogsed, kes olid võimelised lühikest aega ka maismaal hakkama saama.
 • 397 BCE

  Esimesed neljajalgsed

  Esimesed neljajalgsed
  Esimesed neljajalgsed ehk tetrapoodid arenevad sellistest vaheliikidest nagu Tiktaalik. Nad arenesid tõenäoliselt madalates magevee elupaikades. Tetrapoodid jätkavad maa vallutamist ja neist saavad alguse kõik kahepaiksed, roomajad, linnud ja imetajad.
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Kestus 359-299 mln. a tagasi. Karbonis katsid maismaad võimsad metsad, kus kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eellased. Üleujutatavatel aladel - mererannikutel ja jõelammidel kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed. Karboni ajastuga võrreldaval hulgal kivisütt ei ole tekkinud ühelgi teisel geoloogilisel ajastul. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid, osal putukatel tekkis lennuvõime. Maismaale ilmusid esimesed roomajad.
 • 315 BCE

  Arthropleura

  Arthropleura
  Karboni ajastul elanud Arthropleura oli suurim maismaalülijalgne Maa ajaloos. Tema pikkus oli kuni 2.6 meetrit.
 • 306 BCE

  Pangea

  Pangea
  Pangea hiidkontinendis olid ühendatud peaaegu kõik Maa mandrimassiivid. Pangea hiidmannert ümbritses Panthalassa hiidookean.
 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Kestus 299-152 mln. a tagasi. Permi ajastul tekkis hiidmanner Pangea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean. Hiidmandri siseala oli kaetud kuiva kõrbega, kus valitses karm kliima. Maismaaloomastikus olid ülekaalus roomajad, kes suutsid sellistes tingimustes elada. Permi ajastu taimestikus suurenes paljasseemnetaimede, meres aga luukalade osakaal. Permi ajastu lõppes Maa ajaluu suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus kuni 95% kõigist maad asustanud liikidest.
 • 280 BCE

  Edaphosaurus

  Edaphosaurus
  Permi ajastul elanud kuni 4m pikkune Edaphosaurus oli üks varasemaid suuri taimtoidulisi roomajaid.
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Kestus 252-201 mln. a tagasi. Triiase ajastu alguse elustik oli üsna liigivaene, sest permi ajastu lõpultoimunud väljasuremisest taastunumiseks kulus elustikul kuni 10 miljonit aastat. Triiase ajastul ilmusid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpul toimunud järjekordne väljasuremine andis neile võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal. Triiases ilmusid esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 233 BCE

  Dinosauruste ilmumine/vanim dinosaurus

  Dinosauruste ilmumine/vanim dinosaurus
  Dinosaurused ilmusid esmakordselt triiase perioodil, ajavahemikus 243–233,23 miljonit aastat tagasi, kuid dinosauruste täpne päritolu ja ajaline areng ei ole kindlalt teada. Dinosaurustest said domineerivad maismaaselgroogsed pärast 201,3 miljonit aastat tagasi toimunud triiase – juura väljasuremislainet. Kõige vanem teadaolev dinosaurus on Eoraptor, tema fossiilid leiti umbes 231 miljoni aasta vanusest Argentina kaljust.
 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Kestus 201-145 mln. a tagasi. Dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad vahetasid vähehaaval välja triiase ajastul levinud loomad. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elas rohkelt merelisi roomajaid - ihtüsaurusi ja plesiosaurusi. Juura ajastu meredes elasid juba tänapäevast tüüpi kalad. Suur osa maismaast oli kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • 200 BCE

  Imetajate ilmumine

  Imetajate ilmumine
  Imetajad ilmusid umbes 200 mln aastat tagasi. Imetajate areng on läbinud paljusid etappe alates nende sünapsiliste esivanemate esmakordsest ilmnemisest hilise karboni perioodi ajal. Triiase keskpaigaks oli palju liike, mis nägid välja nagu imetajad. Tänapäevaste imetajateni viiv põlvkond lagunes juura ajal Morganucodon oli üks varasemaid teadaolevaid imetajasarnaseid loomi, kes elas triiase ajastul.
 • 175 BCE

  Pterosaurus

  Pterosaurus
  Pterosaurused ehk tiibsisalikud olid mesosoikumis laialt levinud lennuvõimelised roomajad. Vanimad liblikafossiilid on leitud juura ajastu kivimitest. Arvatakse, et korraga võis maailmas elada sadu pterosauruseliike, kes olid elukeskkonnad omavahel ära jaganud, nagu seda teevad tänapäeval linnud. Nende maailmas leidus selliseid monstrumeid nagu Quetzalcoatlus northropi. Tema tiibade siruulatus oli 10,5 meetrit. Samuti leidus seal ka varblasesuurusi pterosaurusi, kes võisid toituda putukatest
 • 150 BCE

  Esimesed linnud

  Esimesed linnud
  Varaseim teadaolev lind Archaeopteryx tõusis taevasse umbes 150 mln aastat tagasi ning arenes tõenäoliselt varajastest dinosaurustest. Archaeopteryx pidi õhuruumi pärast konkureerima pterosaurustega ning lendavate roomajatega, kes olid taevast sumisenud alates hilisest Triiasest.
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Kestus 145-66 mln. a tagasi. Ilmusid esimesed õistaimed, mis vallutasid kiiresti kõik maismaa ökonišid ja hakasid domineerima kogu Maa maismaataimestiks. Ookeanid ja mered olid asustatud plesiosauruste ja ihtüsaurustega, ammoniitide ja lehmasarve menutavate karpidega (rudistid). Maismaal valitsesid dinosaurused, arenesid uued imetaja- ja linnuliigid. Kriidi lõpul hävisid väljasuremise käigus dinosaurused, osa merelisi roomajad jt. Üheks peamiseks väljasuremise põhjuseks oli meteoriidiplahvatus.
 • 130 BCE

  Esimesed õistaimed

  Esimesed õistaimed
  Esimesed õistaimed ilmuvad pärast kiiret arenguperioodi ning hakkasid mängima suurt rolli kogu Maa maismaataimestikus. Arvatakse, et õistaimed võisid välja kujuneda puudest. Üks kõige varasemaid teadaolevaid õistaimi on Archefructus.
 • 100 BCE

  Argentinosaurus

  Argentinosaurus
  Kriidiajastu dinosaurused saavutavad oma tipu. Umbes sel ajal elab hiiglaslik sauropood Argentinosaurus, keda peetakse Maa ajaloo suurimaks maismaaloomaks. Ta kaalus umbes 50 000 - 100 000 kg ning oli 22 - 35 meetrit pikk.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Kestus 66-23 mln. a tagasi. Pärast suurt liikide väljasuremist algas lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Imetajad kujunesid suureks ja liigirikkaks rühmaks. Enamik imetajaid elas maismaal, aga vaalade eellased asusid elama meredesse. Ilmusid esimesed primaadid. Paleogeeni alguse kliima oli soe ja niiske, troopilised metsad kasvasid ka suurtel laiuskraadidel. Seejärel hakkas kliima jahenema ning valdavaks said heitlehelised taimed. Paleogeenis kujunesid suured rohumaad - preeriad ja savannid.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 65 BCE

  Dinosauruste väljasuremine

  Dinosauruste väljasuremine
  Kriidi lõpul toimunud väljasuremine hävitab hulgaliselt liike, sealhulgas kõiki hiiglaslikke roomajaid: dinosauruseid, pterosauruseid, ihtüosauruseid ja plesiosauruseid. Samuti hävitatakse ammoniidid. Kustumine vabastab tee imetajatele, kes jätkavad planeedi domineerimist. Väjasuremise üheks suurimaks põhjuseks loetakse meteoriidiplahvatust.
 • 63 BCE

  Primaatide jagunemine

  Primaatide jagunemine
  Primaadid jagunevad kaheks rühmaks: haploriinideks (kuiva ninaga primaadid) ja strepsirriinideks (märja ninaga primaadid). Strepsirriinidest saavad lõpuks nt tänapäevased leemurid, haplorrhiinidest aga ahvid ja inimesed.
 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Kestus 23-2.5 mln. a tagasi. Mandrite geograafia, samuti loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt hakkasid levima maod, konnad ja laululinnud, samuti rotid ja hiired. Neogeenis kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid varased hominiidid - inimese eellased. Neogeeni jooksul jahenes Maa kliima oluliselt, mis tõi kaasa korduvaid jäätumisi. Poolustel kujunes jääkate.
 • 7 BCE

  Gorillade teke

  Gorillade teke
  Neogeeni ajastul hargnevad gorillad teistest ahvilistest.
 • 3 BCE

  Inimahvide teke

  Inimahvide teke
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Kestus 2.5-0 mln. aastat tagasi. Kvaternaari ajastu alguses ilmusid inimese vahetud eellased - perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud elolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo sapoens´i tekkimiseni. Kvaternaari jooksul on välja surnud palju imetaja- (mammut, karvane ninasarvik) ja linnuliike (dodo, moa). Mitmete loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.