Без названия (6)

Geokronoloogiline skaala Nadežda A

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kujunes Maa.Vulkaaniliselt väga aktiivne.Sagedased Maad tabasid meteoriidisajud. Maakoor, atmosfäär ja hüdrosfäär kujunes aegne. Sellest perioodist on sälinud kivimeid vähe.Sellest perioodist on sällinud kivimid Kanadas, Gröönimaal ja Austraalias.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkas kokku planeetiga suure taevakehaga
 • 4000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Arhaikumi meredes arenesid algelised eluvormid.On leitud pärit vanimad stromatoliidid.Sel perioodil polnud veel atmosfääri ja vee temperatuur ulatus 90 ° C-ni, kuid eoarheuse lõpus ilmusid esimesed organismid. Sel ajal ilmusid lihtsad üherakulised mittetuumaorganismid.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 3800 BCE

  Elu teke

  Elu teke
  Arhaikumi meredes arenesid algelised eluvormid.Esimesed üherakulised organismid.
 • 3600 BCE

  Vaalbara

  Vaalbara
  Esimene hüpoteetiline superkontinent Maal, mis eksisteeris 3,6–2,8 miljardit aastat tagasi . Selle moodustamine algas 3,6 miljardit aastat tagasi ja lõppes 3,1 miljardit aastat tagasi. Pragunenud umbes 2,5 miljardit aastat tagasi. Nimi Vaalbara pärineb Lõuna-Aafrika Kaapvaali ja Põhja-Austraalia Pilbara kratonist.
 • 3500 BCE

  Stromatoliidid

  Stromatoliidid
  Stramatoliidid- mikroorganismide, sh tsüano- ja purpurbakterite ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised.
 • 2500 BCE

  Proterosoikum

  Proterosoikum
  Tänu fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusele suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus. Toimus mitu suurt jäätumist, mil Maa oli ulatuslikult jääga kaetud. Tekitav pehmekehaline nn Ediacara elustik, mille hulka võis kuuluda nii tänapäevaste rühmade esindajaid kui ka nüüdseks välja surnud organismirühmi.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum e agueoon

 • 2100 BCE

  Mitmerakuliste organismide teke

  Mitmerakuliste organismide teke
  Mitmerakuliste organismide välimus: käsnad, seened.
 • 560 BCE

  Ediacaran biota

  Ediacaran biota
  Fossiilsete organismide kompleks, mis asustas Maa Ediacara perioodil.
 • Period: 543 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • 542 BCE

  Fanerosoikum

  Fanerosoikum
  Phanerosoikumide periood on iseenesest erinev selle poolest, et fossiilsete taimede rühmad võiksid vastata fossiilsete loomade rühmadele, mis kinnitab hüpoteesi, et taimestik ja loomastik võiksid üksteisele ellujäämisel vastastikku kasulikud olla ning taimede evolutsioon oli loomadega paralleelne, kuid teatud pliiga.
  Seda perioodi iseloomustasid ka korduvad merepinna muutused, korduv jahutamine, soojenemine või ühtlase ja sooja kliima kehtestamine, maakera pooluste suurenenud magnetiseerumine.
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Trilobiitide tekkimise ja õitsemise aeg. See on iidne lülijalgsete loomade rühm, kes on koorikloomadele kõige lähemal. Kõik teadaolevad trilobiidiklassi liikmed olid mereloomad.
  Kambriumi loomariiki ilmusid üksteise järel paljud selgrootute rühmad: käsnad, ainuõõssed, käsijalgsed, lülijalgsed ja limused. paljudel loomadel kujunes mineraalne toes, näiteks koda tigudel ja karpidel ning tugev välisskelett trilobiitidel.
 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Soojades troopikameredes elas rikalik elustik: käsijalgsed, trilobiidid, korallid jt. Ordoviitsiumi ajastu kliima oli valdavalt soe, kuid ajastu lõpul toimus kliima kiire jahendamine, mis lõppes jääajaga. Elualade vähenemine tõi omakorda kaasa mereelustiku massilise väljasurumise.
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Siluri jooksul toimus mitu olulist evolutsioonilist edasiminekut. Siluris tekkisid esimesed luukalad. Lisaks tekkisid Siluris esimesed maismaataimed, mis paiknesid üldiselt veekogude vahetus läheduses. Oluline maismaa floora ja fauna evolutsioon ja mitmekesistumine toimus hiljem. Maismaad hakkasid asutama ka loomad, esimeste maismaaloomade hulgas olid tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Devoni ajal toimus esimene suureulatuslik adaptiivne radiatsioon kuival maal. Moodustusid ulatuslikud metsad ning suurenes oluliselt kalade mitmekesisus.Kõrge keskmise temperatuuri tõttu oli troopikameredes väga mitmekesine põhjaelustik. Meredes moodustusid rüükalad, kes ajastu lõpuks välja surid. Devoni keskel ilmusid esimesed kahepaiksed-tetrapoodid. Devonis olid meretasemed üldiselt kõrged. Mere faunas domineerisid jätkuvalt sammalloomad, brahhiopoodid ja korallid.
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Maismaad katsid võimsad metsad. Üleujutatavatel aladel - mererannikutel ja jõelammidel kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed. Sellel ajastul tekkis kõige suurem hulk kivisütt, võrreldes teiste ajastutega. Ilmusid esimesed roomajad ja osal putukatel tekkis lennuvõime.
 • 300 BCE

  Pangaea

  Pangaea
  Oli ligikaudu 300–200 miljonit aastat tagasi eksisteerinud hiidmanner, mis sisaldas kõiki tänapäeva mandreid.
 • 300 BCE

  Perm

  Perm
  Tekki hiidmanner Pangea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean. Selle ajastu taimestikus suurenes pajasseemnetaimede, meredes aga luukalade osakaal. Permi lõpus tabas Maad selle ajaloo suurim väljasuremislaine, mil hukkus umbes 95% merelistest liikidest ja suurel hulgal maismaaliike.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 250 BCE

  Triias

  Triias
  Triiase ajastul ilmusid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpul toimunud järjekordne väljasuremine andis neile võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal.Ilmusid esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • 200 BCE

  Juura

  Juura
  Dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad vahetasid vähehaaval välja triiase ajastul levinud loomad. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elas rohkelt merelisi roomajad - lihtüosaurusi ja plesiosaurusi. Sell ajast elasid meredes tänapäevast tüüpi kalad.
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed, mis vallutasid kiiresti kõik maismaa ökonišid ja hakkasid domineerima kogu Maa maismaataimestikus. Ookeanid ja mered olid asutatud plesiosauruste ja ihtüosaurustega, ammoniitide ja lehmasarve meenutavate karpidega. Maismaal valitsesid dinosaurused, arenesid uued imetaja- ja linnuliigid. Ajastu lõpul toimunud massilise väljasurumine. Üheks peamiseks põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Pärast dinosauruste ja teiste hiidromajate väljasuremist algas paleogeenis lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Enamik imetajaid elas maismaal, kuid vaalade eellased asusid elama meredesse. Ilmusid esimesed primaadid. Paleogeeni alguse kliima oli soe ja niiske, troopilised metsad kasvasid ka suurtel laiuskraadidel. Kujunesid rohumaad - preeriad ja savannid, mis asendasid seniseid mets.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Laiemalt hakkasid levima maod, konnad ja laululinnud, samuti rotid ja hiired. Neogeenis kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud.Aafrikas ilmusid varased hominiidid. Poolustel kujunes jääkate.
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Ajastu alguses ilmusid inimese vahetud eellased - perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo sapens´i tekkimiseni. Kvaternaari jooksul on välja surnud palju imetaja - ja linnuliike. Mitmete loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.