Geokronoloogiline skaala

Geokronoloogiline skaala Kadi-Katharina A

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus: 4,6 kuni 4 mld aastat tagasi. Kivimeid leidub Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Vulkaaniliselt aktiivne, meteoriidisajud. Kujunesid litosfäär, atmosfäär ja hüdrosfäär.
 • 4600 BCE

  Maa teke

  Maa teke
  Päikesesüsteemi tekke algstaadiumis hakkas raskete elementidega rikastunud kosmilise tolmu pilv raskusjõu mõjul diferentseeruma: tekkisid tihedamad ja hõredamad kontsentrilised vööndid. Tihedamates vööndites hakkas aegamisi aine kokku tõmbuma väiksemateks tompudeks, mis kasvasid ja põrkasid omavahel kokku, mille tulemusel tekkis planeet Maa.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkus kokku taevakehaga Theia ja tekkis Kuu.
 • 4000 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

  Arhaikum ehk ürgeoon
  Kestus: 4 kuni 2,5 mld aastat tagasi. Arhaikumi ladestustest on pärit vanimad leitud stromatoliidid (mikroorganismide, sh tsüano- ja purpurbakterite ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised), milles on säilinud bakterifossiile.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 3800 BCE

  Esimesed algelised eluvormid

  Esimesed algelised eluvormid
  Algelised eluvormid tõenäoliselt tekkisid tollaaegsete atmosfäärigaaside (ammoniaagi, metaani ja vesiniku) reaktsioonist Päikese ultraviolettkiirguse mõjul. Tekkinud suured ahelmolekulid kogunesid merelahtedesse ning molekulievolutsiooni tulemusel moodustusid algelised rakud.
 • 2500 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

  Proterosoikum ehk agueoon
  Kestus: 2,5 mld kuni 542 mln aastat tagasi. Atmosfääris ja ookeanide pinnakihis suurenes hapnikusisaldus fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevuse tulemusel. Proterosoikumis ehk agueoonis oli Maa ulatuslikult jääga kaetud (poolustest kuni ekvaatorini) arvatavasti vulkaanilise aktiivsuse puudumise tõttu - tuntakse kahte tollaaegset jääaja perioodi: Huron ja Krüogeen.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum e agueoon

 • 2100 BCE

  Mitmerakuliste organismide teke

  Esimesed tõendid mitmerakulistest organismidest olid tõenäoliselt tsüanobakterite sarnased organismid.
 • 1900 BCE

  Eukarüootide areng

  Eukarüootide areng
  Esmastest eeltuumsetest organismidest kujunesid endosümbioosi tulemusel eukarüoodid ehk esimesed organismid, millel olid membraaniga ümbritsetud organellid. DNA ehk pärilikkusaine hakkas asuma nukleuses ehk rakutuumas.
 • 560 BCE

  Ediacara elustiku ilmumine

  Ediacara elustiku ilmumine
  Aegkonna lõpus lmus pehmekehaline ehk ilma skeletita elustik, mille hulka võis kuuluda nii tänapäevaste rühmade esindajaid kui ka nüüdseks välja surnud organismirühmi.
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kestus: 542 kuni 485 mln aastat tagasi. Kambriumi plahvatus - tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid, mis eksisteerivad ka tänapäeval, samuti suurem osa loomahõimkondadest. Kasvas planktiliste vetikate hulk. Üksteise järel ilmusid käsnad, ainuõõssed, käsijalgsed, lülijalgsed ja limused.
 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

 • 540 BCE

  Evolutsiooniline võidurelvastumine

  Mitmetel loomadel kujunes mineraalne toes (koda tigudel ja karpidel, tugev välisskelett trilobiitidel). Välisskelett võis kujuneda vastusena röövloomade jõudsale lõugade ja hammaste evolutsioonile.
 • 530 BCE

  Kalade tekkimine

  Kalade tekkimine
  Esimesteks selgroogseteks loomadeks olid kalad, kes kujunesid välja umbes 530 miljonit aastat tagasi. Sel ajal oli meredes juba palju erinevaid taimi ja loomi, kuid maismaa oli veel tühi.
 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Kestus: 485 kuni 443 mln aastat tagasi. Rikkalik elustik soojades troopikameredes: käsijalgsed, trilobiidid, korallid. Ilmusid esimesed maismaataimed. Kliima oli valdavalt soe, kuid ajastu lõpul jahenes järsult - lõppes järjekordse jääajaga. Selle tulemusel muutusid madalmered kuivaks maismaaks - mereelustik suri massiliselt välja.
 • 475 BCE

  Esimesed maismaataimed

  Esimesed maismaataimed
  Cooksonia - üks esimesi teadaolevaid maismaataimi.
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Kestus: 443 kuni 419 mln aastat tagasi. Soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad. Taimed jätkasid maismaa asustamist. Esimesed maismaataimed olid väiksed, lihtsa ehitusega ja eelistasid kasvukohana niiskeid üleujutatavaid alasid.
 • 430 BCE

  Esimesed loomad maismaal

  Esimesed loomad maismaal
  Esimeste maismaaloomade hulka kuulusid tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Kestus: 419 kuni 359 mln aastat tagasi. Rikkalik põhjaelustik troopikameredes - käsijalgsed, okasnahksed, trilobiidid. Šelfimerede äärealadel ehitasid suuri riffe korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad. Veekogusid asustanud kalad (rüükalad, vihtuimsed) kasvasid väga suureks ning omasid tollal tippkiskja kohta. Maismaal toimusid olulised muutused: võrreldes madala ja hõreda maataimestikuga ajastu algul, olid ajastu lõpuks tekkinud esimesed metsad.
 • 375 BCE

  Esimesed metsad

  Esimesed metsad
 • 365 BCE

  Esimesed kahepaiksed

  Esimeste metsade tekkega ilmusid esimesed kahepaiksed (selgroogsed), kes olid võimelised lühikest aega maismaal hakkama saama.
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Kestus: 359 kuni 299 mln aastat tagasi. Maismaad katsid massiivsed metsad, kus kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiiglaslikud puukujulised eellased. Mererannikutel ja jõelammidel kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid, osadel putukatel tekkis lennuvõime.
 • 315 BCE

  Esimesed roomajad

  Esimesed roomajad
  Pildil on kujutatud Casineria fossiili - esimesest tetrapoodi, kes hingas õhku ja elas maismaal.
 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Kestus: 299 kuni 252 mln aastat tagasi. Tekkis hiidmanner Pangea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean. Hiidmandri siseala oli kaetud karmi kliimaga kuiva kõrbega. Maismaaloomastikus olid ülekaalus roomajad, kes olid kliimaga kohanenud. Taimestiku poole pealt suurenes paljasseemnetaimede, meredes aga luukalade osakaal. Ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega - kadus kuni 95% Maa asustanud liikidest.
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Kestus: 252 kuni 201 mln aastat tagasi. Ajastu alguses oli elustik liigivaene permi ajastu väljasuremise tõttu - liigirikkuse taastamiseks kulus kuni 10 miljonit aastat. Ilmusid esimesed dinosaurused, kes muutusid järjekordse väljasuremise tulemusel ajastu lõpul peamiseks loomarühmaks maismaal. Ilmusid ka esimesed imetajad, suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 225 BCE

  Dinosauruste ilmumine

  Dinosauruste ilmumine
  Fossiilsete tõendite kohaselt on paleontoloogid tuvastanud üle 500 erineva perekonna ja üle 1000 erinevat liiki mitte-linnulisi dinosauruseid. Dinosaurustest arvatakse olevat põlvnenud linnud.
 • 205 BCE

  Esimesed imetajad

  Esimesed imetajad
  Morganucodon - varseim teadaolev imetajasarnane loom triiase ajastul.
 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Kestus: 201 kuni 145 mln aastat tagasi. Triiase ajastul elanud loomad vahetati välja dinosauruste, imetajate, kahepaiksete ja roomajate poolt. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elas hulganisti merelisi roomajaid - ihtüosaurusi ja plesiosaurusi. Meredes elasid juba tänapäevased kalad. Maismaast oli suur osa kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • 150 BCE

  Esimesed linnud

  Esimesed linnud
  Archaeopteryx - esimese linnulaadse organismi geenus.
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Kestus: 145 kuni 66 mln aastat tagasi. Esimesed õistaimed vallutasid kogu Maa ökonišid ja hakkasid domineerima maismaataimestikus. Ookeanid ja mered olid asustatud plesiosauruste ja ihtüosaurustegaa, ammoniitide ja lehmasarve meenutavate karpide ehk rudistidega. Maismaal valitsesid dinosaurused. Arenesid uued imetaja- ja linnuliigid. Ajastu lõpul toimus massiline väljasuremine (arvatavasti meteoriidiplahvatuse tõttu) - hävisid dinosaurused ja paljud merelised roomajad.
 • 130 BCE

  Esimesed õistaimed

  Esimesed õistaimed
  Montsechia vidalii - kõige vanem teadaolev õistaime fossiil.
 • 100 BCE

  Esimesed mesilased

  Esimesed mesilased
  Esimesed mesilased sarnanesid palju rohkem herilastega ja nad toitusid teistest putukatest, mitte meest ning õietolmust.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Kestus: 66 kuni 23 mln aastat tagasi. Kliima oli soe ja niiske, troopilised metsad kasvasid ka suurtel laiuskraadidel. Dinosauruste ja teiste hiidroomajate väljasuremise järgselt algas lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Imetajate väikesearvulisest asurkonnast arenes suur liigirikas rühm. Enamik neist elas maismaal, vaalade eellased aga meredes. Ajastu lõpul kliima jahenes järk-järgult, valdavaks muutusid heitlehelised taimed. Kujunesid ulatuslikud rohumaad (preeriad, savaannid).
 • 66 BCE

  Dinosauruste väljasuremine

  Dinosauruste väljasuremine
  Dinosaurused ning ka paljud teised hiidroomajad hävisid tõenäoliselt meteoriidiplahvatuse tagajärjel.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 55 BCE

  Esimesed jänesed

  Esimesed jänesed
 • 55 BCE

  Primaatide teke

  Primaatide teke
  Eotseeni ajastikul elanud primaat Notharctus tenebrosus.
 • 30 BCE

  Kasside teke

  Kasside teke
 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Kestus: 23 kuni 2,5 mln aastat tagasi. Mandrite geograafia, ka loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Laiemaulatuslikult hakkasid levima maod, konnad ja laululinnud, veel rotid ning hiired. Kujunesid välja tänapäevased linnud ja imetajad. Aafrikas ilmusid varased hominiidid - inimeste eellased. Maa kliima jahenes oluliselt - see tõi kaasa korduvaid jäätumisi ja jääkatte tekkimise poolustele.
 • 6 BCE

  Inimahvide teke

  Inimahvide teke
  Sahelanthropus tchadensis - üks vanimaid teadaolevaid hominiide.
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Kestus: 2,5 mln aastat tagasi - tänapäev. Ilmusid inimese vahetud eellased. Kvaternaari jooksul on välja surnud palju imetaja (mammut, karvane ninasarvik) - ja linnuliike (dodo, moa). Loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.
 • 2 BCE

  Perekond Homo ilmumine

  Perekond Homo ilmumine
  Perekond Homo Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo sapiens'i tekkimiseni.