Geokronoloogiline skaala

Geokronoloogiline skaala Luise A

By luise05
 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus 4,6 kuni 4 mld aastat tagasi. Kivimeid leidub Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Vulkaaniliselt aktiivne, meteoriidisajud. Kujunesid litosfäär, atmosfäär ja hüdrosfäär.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  100 miljonit aastat pärast Maa moodustumist põrkas meie planeet kokku suure taevakehaga, mille tagajärjel tekkis Maa kaaslane Kuu.
 • 4000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Meredes arenesid algelised eluvormid. Ladestustest on pärit vanimad leitud stromatoliidid - mikroorganismide, sh tsüano- ja purpurbakterite ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 3800 BCE

  Elu teke

  Elu teke
  3,8 mld aastat tagasi arenesid meredes algelised eluvormid. Elu tekkele viitab stromatoliitide e. bakterite ja teiste mikroorganismide toimel moodustunud kivimite esinemine.
 • 2500 BCE

  Proterosoikum e. agueoon

  Proterosoikum e. agueoon
  Suurenes hapnikusisaldus atmosfääris ja ookeanide pinnakihis. Toimusid Maa ulatuslikud jäätumised. Aegkonna lõpus tekkis pehmekehaline nn Ediacara elustik, mille hulka võis kuuluda nii tänapäevaste rühmade esindajaid kui ka nüüdseks välja surnud organismirühmi.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Peamiste organismide tüüpide ja loomhõimkondade teke. Kasvas vetikate hulk, mis olid toiduks rikkalikule loomastikule. Tekkisid uued selgrootute rühmad: käsnad, käsijalgsed, lülijalgsed ja limused. Evolutsiooniline võidurelvastumine ehk saakloomade ja röövloomade üheaegne evolutsioon. Suurel hulgal loomadel kujunes mineraalne teos. Välisskelett kujunes kaitseks röövloomade eest.
 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • Period: 542 BCE to 1 CE

  Fanerosoikum

 • 530 BCE

  Esimesed kalad

  Esimesed kalad
 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Kestvus 485 mln kuni 443 mln aastat tagasi. Soojades troopikameredes elas rikkalik elustik, näiteks käsijalgsed, trilobiidid, korallid jne. Kliima oli valdavalt soe, kuid ajastu lõpul hakkas kliima kiirelt jahenema, see lõppes jääajaga. Tänu kliima jahenemisele muutusid paljud madalmered kuivaks maismaaks ning mereelustikus toimus massiline väljasuremine.
 • 470 BCE

  Esimesed maismaataimed

  Esimesed maismaataimed
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Kestus on 443 mln kuni 419 mln aastat tagasi. Kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad. Jätkus maismaa asutamine taimedega niisketele ja sageli üleujutatavatel aladel. Maismaad hakkasid asutama loomad, esimesteks nendest olid näiteks tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Troopikameredes elas rikkalik põhjaelustik: käsijalgsed, okasnahksed ja trilobiidid. Šefimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe. Mitmed rüükalad ja vihtuimsed kalad kasvasid väga suurteks tippkiskjateks.
  Devoni algul oli maismaataimestik madal ja hõre, kuid ajastu lõpuks olid tekkinud esimesed metsad.
 • 370 BCE

  Esimesed kahepaiksed

  Esimesed kahepaiksed
 • 350 BCE

  Karbon

  Karbon
  Sellel perioodil katsid maismaad võimsad metsad, kus kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eellased. Üleujutatavatel aladel tekkisid kivisöelademed. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid, osadel putukatel tekkis lennuvõime ning maismaale ilmusid ka esimesed roomajad.
 • 320 BCE

  Arthropleura

  Arthropleura
  2,6 meetri pikkune suurim maismaalülijalgne Maa ajaloos. Karboni ajastul.
 • 300 BCE

  Perm

  Perm
  Tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses Panthalassa ookean. Hiidmandri siseala oli kaetud kuiva kõrbega. Maismaaloomastikus olid ülekaalus roomajad. Taimestikus suurenes paljasseemnetaimede, meredes aga luukalade osakaal. See ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus kuni 95% kõigist Maad asustanud liikidest.
 • 290 BCE

  Edaphosaurus

  Edaphosaurus
  Kuni 4 meetri pikkune Edaphosaurus oli üks varasemaid suuri taimtoidulisi roomajaid.
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Ajastu alguse elustik oli üsna liigivaene, sest permi ajastu lõpul toimunud väljasuremisest taastumiseks kulus elustikul kuni 10 miljonit aastat. Triiase ajastul ilmusid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpul toimunud järjekordne väljasuremine andis neile võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal. Triiases ilmusid esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 225 BCE

  Dinosauruste ilmumine

  Dinosauruste ilmumine
 • 205 BCE

  Morganucodon

  Morganucodon
  Varaseimaid teadaolevaid imetajasarnaseid loomi, elas Triiase ajastul.
 • 200 BCE

  Juura

  Juura
  Dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad vahetasid vähehaaval välja triiase ajastul levinud loomad. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elas rohkelt merelisi roomajaid. Juura ajastu meredes elasid juba tänapäevast tüüpi kalad. Suur osa maismaast oli kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • 150 BCE

  Esimesed linnud

  Esimesed linnud
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed, mis vallutasid kiiresti kõik maismaa ökonišid ja hakkasid domineerima kogu Maa maismaataimestikus. Ookeanid ja mered olid asustatud plesiosauruste ja ihtüosaurustega, ammoniitide ja karpidega. Maismaal valitsesid dinosaurused, arenesid uued imetaja- ja linnuliigid. Kriidi lõpul toimunud massilise väljasuremise käigus hävisid dinosaurused jt. Üheks peamiseks väljasuremise põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust.
 • 135 BCE

  Esimesed roomajad

  Esimesed roomajad
 • 124 BCE

  Esimesed õistaimed

  Esimesed õistaimed
  Archefructus oli üks esimesi teadaolevaid õistaimi.
 • 100 BCE

  Esimesed mesilased

  Esimesed mesilased
 • 66 BCE

  Dinosauruste väljasuremine

  Dinosauruste väljasuremine
  Peamine tekkepõhjus oli asteroidi kokkupõrge. Mõjutasid ka kliimamuutusi põhjustanud vulkaanipursked koos miljonite aastate jooksul toimunud järkjärguliste muutustega Maa kliimas.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Algas lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Imetajad kujunesid väikesearvulistest asurkonnast suureks ja liigirikkaks rühmaks. Enamik imetajaid elas maismaal, vaalade eellased asusid elama meredesse. Ilmusid esimesed primaadid. Ajastu alguses kliima soe ja niiske, troopilised metsad kasvasid suurtel laiuskraadidel.
 • Period: 66 BCE to 1 CE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Mandrite geograafia, samuti loomastiku ja taimsetiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt hakkasid levima maod, konnad ja laululinnud, samuti rotid ja hiired. Neogeenis kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid varased inimese eellased. Neogeeni jooksul jahenes Maa kliima oluliselt, mis tõi kaasa korduvad jäätumised. Poolustel kujunes jääkate.
 • 3 BCE

  Inimahvide teke

  Inimahvide teke
  Umbes 4-6 milionit aastat tagasi kujunes Ida-Aafrikas, Victoria järve ja Kilimandzaaro mäe vahelisel alal välja ahvinimene. Umbes pooleteise meetri pikkune, enam ahvile kui inimesele sarnanev olend, kes liigub kohmakalt, keha tugevasti ettepoole kaldu, kahel jalal, end aeg-ajalt oma pikkade, põlvini rippuvate kätega toetades.
 • 2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Ajastu alguses ilmusid inimese vahetud eellased - perekond Homo esindajad, kelle evolutsioon on viinud Homo sapiens'i ehk tänapäevase inimese tekkimiseni.
  Ajastu jooksul suri palju imetaja (mammut, karvane ninasarvik) ja linnuliike (dodo, moa). Mitmete loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.
 • 2 BCE

  Esimesed inimesed

  Esimesed inimesed
  Homo habilis- esimene inimese eellaste seast. Vanimad osavinimese jäänused on umbes 2,6 miljonit aastat vanad, nende tuntuim leiukoht on Olduvai kuristik Tansaanias.