Gebeurtenissen Bonita Aveneu

  • Siem ontdekt Joni's betrokkenheid bij een pornowebsite

  • Vuurwerkramp in Enschede

  • Ontsnapping van Wilbert uit de gevangenis

  • Siem verbreekt de band met Wilbert

  • Siem verbreekt de band met Wilbert

  • Onthulling van Joni's en Aarons geheime handeltje

  • Onthulling van Siems overlijden aan Aaron