EU

Timeline created by Måns Edward
 • Europeiska kol- och stål gemenskapen

  1952 startade sex länder en Kol -och stål gemenskap i Europa för att säkra freden i Europa. Länderna var Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och dåvarande Västtyskland.
 • Protester mot kommunistregimen

  Protester i Ungern mot kommunistregimen slås ner med sovjetiska stridsvagnar
 • EEG

  Samarbetet får namnet Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och länderna samarbetar kring jordbrukspolitik, handelspolitik och fredlig användning av kärnkraft.
 • Tullunion

  1958 gjorde Europeisk kol- och stål gemenskapen en tullunion med syfte att ta bort tullarna mellan medlemsländerna i unionen
 • Parlamentet i Bryssel

  För att kunna samordna medlemsländerna olika regler och lagar skapades parlamentet i Bryssel och domstolen i Strasbourg 1958
 • EG

  Samarbetet byter namn till Europeiska gemenskaperna (EG)
 • Nya medlemar i EG

  Danmark, Irland och Storbritannien går med i EG. Det ökar antalet länder i EG till 9 länder.
 • De sista högerdiktaturerna i Europa försvinner

  De sista högerdiktaturerna i Europa försvinner när Salazarregimen i Portugal störtas 1974 och general Franco från Spanien dör 1975. Inom ramen för sin regionalpolitik börjar EU satsa stora pengar på att skapa jobb och förbättra infrastrukturen i fattiga områden.
 • EU Val

  För första gången får EU-medborgarna välja ledamöter i Parlamentet. Tidigare har ledamöterna utsetts av medlemsländernas parlament.
 • Nya medlemar

  Portugal och Spanien anslöt sig till EG sex år efter att Grekland anslutit sig till EG