En feministisk tidslinje

Timeline created by uye5248
In History
 • Behålla sitt svenska medborgarskap

  Från och med 1951 så fick kvinnan behålla sitt svenska medborgarskap även om hon gifte sig med en utländsk medborgare.
 • Lika lön för lika arbete

  1960 så började alla som hade samma arbete få samma lön. Alltså så ändrades inte lönen på grund av kön.
 • P-piller godkänns i Sverige

  Innan p-piller fanns så var det många kvinnor som blev gravida när de inte ville det egentligen. Och på grund av att man inte fick göra abort så föddes det många barn som kvinnor egentligen inte tänkte och ville ha.
 • Olagligt med våldtäkt inom äktenskap

  1965 så blev det olagligt med våldtäkt inom äktenskap.
 • Grupp 8 bildades

  1968 så bildades en grupp som heter grupp 8. Som är en feministisk organisation som bildades av åtta kvinnor i Stockholm. Den här gruppen hjälpte många kvinnor och hjälpte så att kvinnor fick sina mänskliga rättigheter.
 • Fri abort

  1975 så fick alla kvinnor rätten till fri abort. Innan 1975 så var det först så att bara kvinnor med speciella omständigheter fick göra abort. Från och med 1965 fick kvinnor dock göra abort om de hade ett så kallad 2-läkarintyg.
 • Misshandel

  1982 så blev all misshandel mot kvinnor brottsligt.
 • Ny namnslag

  1982 så gjordes det en ny namnslag som gjorde så att man får välja mellan både kvinnans och mannens efternamn när man gifter sig. Det gjorde så att kvinnan kunde välja att behålla sitt namn och mannen kunde välja att byta sitt till kvinnans.
 • Kvinnor får söka alla yrken

  Från och med 1989 så fick kvinnor börja söka alla yrken även de inom försvarsmakten.
 • Nya jämställdhetslagen

  1991 så stiftas en ny jämställdhetslag som bland annat innehåller förbud mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen.