Eesti keele ajalugu

By AnduJak
 • Period: 500 BCE to AD 1

  Eesti keele algne areng

 • Period: AD 1 to 1200

  Vanaeesti keel

 • Period: 1200 to

  Murrangueesti keel

 • Period: 1224 to 1241

  Esimesed eestikeelsed kirjutised

 • Period: 1500 to

  Eesti kirjakeele areng (kirikukeeles)

 • 1535

  Esimene osaliselt säilinud eestikeelne raamat

 • Period: to

  Alamsaksa keele mõjud

 • Esimesed eesti keele grammatikad

 • Forseliuse kirjaviis

 • Period: to

  Misjonilingvistika

 • Period: to

  Uuseesti keel

 • Period: to

  Ilukirjanduse algus

 • Esimene terviklik eestikeelne piibel

 • Period: to

  Otto Wilhelm Masing

 • Period: to

  Kirjakeele kasutusala laienes, lisandus uusi tekstiliike ja autoreid. Estofiilsed baltisakslased andsid välja populaarteaduslikku kirjandust. Ühtse eesti kirjakeele poole püüdlemine.

 • Period: to

  Eduard Ahrens

 • Period: to

  Friedrich Reinhold Kreutzwald

 • Period: to

  Ferdinand Johann Wiedermann

 • Period: to

  Ärkamisaeg

 • Period: to

  Johannes Aavik

 • Period: to

  Venestusaeg

 • Esimene õigekeelsussõnaraamat

 • Period: to

  Eesti aeg

 • Normitud kirjakeele õpe eesti rahvakoolides

 • Period: to

  Kirjakeel nõukogude ajal

 • Period: to

  Kirjakeel taasiseseisvunud Eestis

 • Period: to

  Üleilmastumise aeg

 • Period: to

  Emakeele Seltsi keeletoimkond