Den Kaldekrigen

 • Den Kalde Krigen

  USA og Sovjetunionen kriget ikke direkte med hverandre, men satset på forskjellige krigere og kjempet ''gjennom'' de. De legget på penge, våpen, hver land ville ha absolutt makt og bli sett som den dominerende.
 • 1945

  I dette årstall ble Andre verdenskrigen ferdig, Tyskland var hardt rammet og bombet til ruiner, som første til at millioner var mennesker var på flukt. USA tok atombombe i bruk. Japan mistet Korea ved Fredsforhandlingene til USA og Sovjetunionen. FN ble dannet og siden 1945 har Sovjetunionen styrt Øst-Europa.
 • Begynnelsen av den Kalde Krigen

  Spenningstilstanden som oppstod mellom USA og Sovjetunionen. USA støttet ofte den pro-kapitalistiske side mens Sovjetunionen støttet den kommunistiske side.
 • Marionettregjering i Romania

  6.mars i 1945 lagde Sovjetunionen en marionettregjering i Romania.
 • Jaltakonferansen

 • ''Jernteppet''

  I 1946 ble begrepet ''jernteppet'' bruk under talen til Winston Churchill. Med jernteppet mente man den delingen av Europa i en vestlig, demokratiske del, og en østlig, sovjetkontrollert kommunistisk del.
 • USA og Storbritannia i Hellas

  Borgerkrig i Hellas, USA og Storbritannia samles for å støtte den demokratiske siden av Hellas. Seier til anti-kommunistiske siden. Da krigen tok slutt så ble Hellas med i NATO.
 • Trumandoktrinen

  Dette gikk ut på at Truman ville forsvare alle frie land som ble truet av kommunismen.
 • Marshall Planen

  Marshall planen gikk ut på å dele ut penger til de fattige land. Landene importerte varer av USA, og USA tjente på både det, og rentene på lånene. Då hadde USA flere allianser og var tiggere.
 • BRD, DDR og NATO

  BRD: Bunderepublikk Deutchland (Vest tyskland)
  DDR: Deche Demokratiske Republikk (Øst tyskland)
  NATO: North Atlantic Treaty Organitation
  Ble dannet i 1949.
 • Sovjetunionen tester atombomben

  Denne dagen prøvesprengte Sovjetunionen atombomben som var den første kjernefysiske bombe.
 • Koreakrigen bryter ut

  En krig mellom Sør og Nord bryter ut. Sovjetunionen okkuperte Nord-siden, og USA okkuperte den Sør siden.
 • Stalin Dør

  Josef Stalin dør etter at han overtok Nikita Khrustsjov.
 • Koreakrigen tar slutt

  De tokk våpenhvile.
 • Warszavapakten

  Dette lignet på NATO, bare at dette var bare for Sovjet og kommunistiske østeuropeiske land.
 • Suez krisen

  Storbritannia trekker styrkene ut fra Egypt som har vært der siden 2.verdenskrig på grunn av angrep på området.
 • Sputnik 1

  Sovjetunionen sender opp den aller første satellitt.
 • Berlinemuren

  Denne muren ble bygget i Berlin på grunn av Berlin ble splittet mellom Sovjet, England, Frankrike og USA. Sovjet-øst og 3 andre delte Vest.
 • Cuba Kirsen

  USA fant missiler på Cuba som Sovjetunionen hadde plassert der. USA kutter all kontakt med Cuba. Det ble nesten krig.
 • Vietnamkrigen bryter ut

  Nord og Sør var ikke enige om hvordan Vietnam skulle styres og dermed brøt det ut en krig i Vietnam. Frankrike styrte Sør og Ho Chin Minh styrte i Nord. USA blandet seg i drepte mange.
 • SALT 1 Avtalen

  Strategic Arms Limitation Talks, var en avtale mellom USA g Sovjetunionen som begrenset utplassering og produksjon av strategisk våpen.
 • Chile

  USA blander seg inn i Chile og ville forhindre de til det. Chile ble nesten kommunistisk.
 • Sovjetunionen inn i Afghanistan

  En væpnet konflikt mellom den afghanske regjering og opprørere som ble kalt mujahedin. Sovjetunionen gikk inn for å støtte regjeringen.
 • Sovjetunionen ut av Afghanistan

  Etter 10 lange år med krig, gikk Sovjetunionen ut.
 • Øst Europa frigjør seg

  Berlinmuren tas ned og Berlin blir en by igjen.
 • Warszawapakten oppløses

  Warszawapakten oppløses av de seks gjenværende medlemslandene på et toppmøte i Praha som gjorde at den kalde krigen tar slutt og Sovjetunionen brytes opp og dannes med tre nye land - Estland, Latvia og Litauen.