de middeleeuwen

 • Period: 221 BCE to Dec 25, 960

  Qin-dynastie + Tang-dynastie

 • Jan 1, 622

  Mohammed vlucht uit Mekka

  Begin van de Islamitische jaartelling
 • Dec 24, 622

  Mohammed vlucht uit Mekka

  Begin van de Islamitische jaartelling
 • Dec 24, 630

  Mohammed verslaat zijn tegenstanders in Mekka

 • Dec 24, 630

  Verslaat zijn tegenstanders in Mekka

 • Dec 24, 843

  De positie van de koning

  geen nationalisme, invloed van de kerk, leenheren, onderlinge oorlogen, invallen Vikingen en Hongaren, te weinig inkomsten, niet bekwaam --> ZWAK
 • Dec 24, 843

  Verdrag van Verduin

 • Dec 24, 910

  Oprichting Abdij van Cluny

 • Period: Dec 24, 960 to Dec 25, 1279

  Song-dynastie

 • Dec 24, 987

  Begin Capetingse dynastie

 • Period: Dec 24, 1001 to Dec 25, 1200

  Romaanse kunstrichting

  dikke muren, kleine vensters --> donker binnen, ton- of kruisgewelf, robuuste torens, rondbogen
 • Dec 24, 1054

  Oosters schisma

  splitsing tussen de oosterse kerk (Griekenland) en de westerse kerk (Romeinse Rijk)
 • Dec 24, 1066

  Slag bij Hastings

 • Dec 24, 1072

  Manzikert

 • Dec 24, 1095

  oproep eerste kruistocht

 • Dec 24, 1096

  eerste ridderkruistocht

 • Dec 24, 1099

  Verovering Jeruzalem

 • Dec 24, 1122

  Concordaat van Worms

 • Dec 24, 1144

  Edessa vernietigd

 • Period: Dec 24, 1147 to Dec 25, 1149

  2de kruistocht

  als wraak voor het vernietigen van Edessa
 • Dec 24, 1154

  Plantagenets op de Engelse troon

 • Dec 24, 1187

  Saladin veroverd

 • Period: Dec 24, 1189 to Dec 25, 1191

  3de Kruistocht

 • Dec 24, 1198

  Innocentius III aan de macht

 • Period: Dec 24, 1201 to Dec 25, 1500

  Gotische kunstperiode

  dunnere muren zonder dragende functie, steunberen en luchtbogen, grote vensters --> veel licht, kruisribgewelf, hoge torens, spitsbogen
 • Period: Dec 24, 1202 to Dec 25, 1204

  4de kruistocht

 • Dec 24, 1214

  Slag bij Bouvines

  De Plantagenets (Jan I) en de Capetingers (Filips II August) strijden om de Franse troon. In Bouvines. Capetingers winnen --> Veel gebied en macht voor de Franse koning. Jan I --> Jan 1 Zonder Land
 • Dec 24, 1227

  Dood Djenghis Kahn

 • Dec 24, 1250

  Frederic II sterft

  Einde Duitse rijk
 • Period: Dec 24, 1279 to Dec 25, 1368

  Yuan-dynastie

 • Dec 24, 1288

  Slag bij Woeringen

  Jan I vs. aartsbischop van Keulen
  Jan I wint: Hecht hertogdom Luxemburg aan en heeft de controle over de handelsroute Brugge - Keulen
 • Dec 24, 1291

  Akko weg

 • Jul 11, 1302

  Gulden Sporenslag

  Groeningenkouter in Kortrijk
  --> 2 jaar lang leeft Vlaanderen onafhankelijk van Frankrijk
 • Dec 24, 1328

  Laatste Capetingse vorst sterft

  Einde Capetingse dynastie --> Valois
 • Period: Dec 24, 1337 to Dec 25, 1453

  De 100-jarige oorlog

  Edward III vs. Flips VI Van Valois
  Willen beide de Franse troon
  Invasie in Frankrijk
 • Dec 24, 1366

  Luikse prins-bisdom hecht Loon aan

  Loon = de huidige provincie Limburg
 • Dec 24, 1368

  Begin Ming-dynastie

 • Dec 24, 1378

  Westers schisma

  Een paus in Duitsland en een paus in Rome
 • Dec 24, 1407

  Concilie van Konstanz

 • Dec 24, 1409

  Concilie van Pisa

 • Dec 24, 1420

  Jeanne d'Arc

 • Dec 24, 1453

  Val Oost-Romeinse Rijk

 • Dec 24, 1453

  Engelsen geven zich gewonnen

  Frankrijk is weer helemaal in Franse handen. Wel veel oorlogsschade (slachtoffers, economie, landbouwgebieden + domeinen), de Franse koning versterkt zijn macht (staand leger (ipv adel en huurlingen), vuurwapens), koning blijft oorlogsbelasting vragen
  Engeland: burgeroorlogen (Rozenoorlogen)
 • Dec 24, 1477

  Karel de Stoute sneuvelt

  probeert het opstandige Lotharingen te onderwerpen
 • Dec 24, 1485

  Tudors komen aan de macht

 • Magna Charte

  De Engelse koning verliest veel macht aan het volk nadat hij de "Magna Charte" heeft getekend
 • Verdrag van Athis-sur-Orange

  Vlaanderen opnieuw onderhorig aan Frankrijk
  Moeten zware belasting betalen