Danmarks tilblivelse

 • 500

  Danskerne og Danmark omtales for første gang

  De aller første kilder blev skrevet i ca. 500-tallet.
 • Period: 500 to Apr 28, 1249

  Danmarks tilblivelse

  Tidslinje over Danmarks tilblivelse homæ
 • Apr 28, 737

  Kanhavekanalen

  Det er en kanal over Samsø. Den er 500 m lang og 11 m bred. Den forbandt Stavs fjord med Kattegat ved Mårup Vig, et af vikingetidens største ingeniørarbejde.
 • Apr 28, 737

  Dannevirke bygges

  Dannevirke blev bygget i år 737. Dannevirke er en jordvold, der går tværs over den jyske halvøs sted under vikingetiden.
 • Apr 28, 1146

  Borgerkrig og tre konger: Svend, Knud og Valdemar

  Borgerkrigen startede i 1146 og sluttede i 1157. Det var sidste kapitel af de langvarige tronstridigheder mellem forskellige grene af den danske kongeslægt, der var begyndt med drabet på Knud Lavard i 1131. Såvel Knud Magnussen, der var søn af Knud Lavards drabsmand Magnus Nielsen, som Erik Emunes søn Sven Grathe lod sig hylde som konge af deres respektive tilhængere efter Erik Lams abdikation i 1146. Riget blev således splittet, idet jyderne holdt på Knud Magnussen, men sjællænderne og skåninge
 • Apr 28, 1160

  Erobringen af Arkona og Rügen

  Arkona var en fæstning bå øen Rügen. Svatevit blev erobret af danskerne, d.5 juni 1169.
 • Apr 28, 1200

  Saxo skriver sin danmarkshistorie

  Saxo er forfatter til Gesta Danorum (Danernes bedrifter), som er danmarkshistorie.
 • Apr 28, 1219

  Erobringen af Tallin i Estland

  Danerne erobrede Tallin, som de solgte til den tyske orden i 1346.
 • Apr 28, 1230

  Kong Valdemars Jordebog

  Fortæller om Valdemar d.2 sejrsindtægter og kongeindtægter, den er håndskrevet. Bogen indeholder evighedskalender, krøniken, Valdemarsårbogen, liste over paver og danske konger, testamenteuddrag og beskrivelse af en rejserute til Estland.
 • Mar 28, 1241

  Den Jyske lov

  Blev givet i Vordingborg i marts 1241 af Valdemars Sejr med samtykke fra kongens sønner, landets ærkebiskop, syv biskopper samt rigets bedste mænd. Den jyske lov er skrevet på dansk. Den gjorde så kirken havde en interesse i at støtte den kongelige indflydelse på lovgivningen.
 • Jellingestenene

  Jellingestene afspejler overgangen fra den hedenske vikingetid, til den kristne middelalder. Den store Jellingesten blev rejst mellem 955-980, hvor den lille blev rejst ca. 950.
 • Harald Blåtand bliver kristen

  Harald Blåtand bliver kristen
 • Haralds ægtepagt

  Harald Blåtand lod sig selv og hele sit folk omvende, fordi han blev gift i en kristen kirke. Harald indgik en ægtepagt med Tofa i 960'erne, som gjorde at han skulle blive kristen
 • Angrebet på klostret Lindisfarne

  Klostret blev angrebet af vikinger, denne begivenhed markerer vikingetiden i engelsk sammenhæng. Danerne togter til England.