Bibeln genom tiderna

Timeline created by SnyggAlbin
In History
 • 1,700 BCE

  Israels första lag

  Israels första lag
  Israels första lag kom cirka 1700 f.kr. Den handlar om straff för den som plundrar vid eldsvåda. Den som stifta lagen hette Hammurabi. Israeliterna skrev sina lagar och berättelser på läder-rullar.
 • 272

  Konstantin 272

  Konstantin 272
  Han var den första kristna kejsaren i Rom.
 • 350

  Codex

  Codex
  Nya testamentet skrevs från början på grekiska. I den kristna kyrkan använde man inte bokrullar utan man skrev på böcker. En sådan bok kallas Codex. Den äldsta kända är från 350 e.Kr. Den kallas Codex sinaiticus efter fyndplatsen. Ett kloster på Sinai.
 • 400

  Bibeln översatt till latin

  Bibeln översatt till latin
  Bibeln översattes till latin av Hieronymus på 400-talet
 • 1541

  Bibeln på svenska

  Bibeln på svenska
  Gustav Vasas bibel utkom 1541.
 • Jesajas bok

  Jesajas bok
  Man fann den 1947 i en grotta vid Döda havet. Samtidigt gjordes många andra värdefulla fynd av gamla texter. Den skrevs mellan 200 och 150.