Images

כ"ט בנובמבר

 • הצהרת בלפור

  הצהרת בלפור
  ביום י"ז בחודש מרחשוון תרע"ח – 2 בנובמבר 1917 פרסמה ממשלת בריטניה את הצהרת בלפור באמצעות מכתב ששלח שר החוץ הבריטי, ארתור ג'ימס בלפור, לנשיא הכבוד של ההסתדרות הציונית בבריטניה, הלורד ג'ימס רוטשילד. בהצהרת בלפור נאמר, בין השאר: "ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, ותשתדל במיטב מאמציה להקל על השגת מטרה זו." הצהרת בלפור באה בעקבות הצעה לממשלת בריטניה שהגיש ד"ר חיים ויצמן בשיתוף עם ההנהגה הציונית בבריטניה. הצעתו של ויצמן כללה את הדרישה להכיר בזכות העם היהודי על ארץ י
 • המרד הערבי הגדול

  המרד הערבי הגדול
  המרד הערבי הגדול היה מרד מאורגן שפרץ בארץ ישראל בשנת 1936, ונמשך בהפסקות עד מרץ1939 ביישוב היהודי כונתה התמרדות זו בשם מאורעות תרצ"ו-תרפ"ט, ובאנגלית: המרידה הערבית בפלשׂתינה (Arab revolt in Palestine במהלך המרד נהרגו למעלה מ-600 יהודים, כ-200 בריטים וכ-5000 ערבים רובם במסגרת חיסולי חשבונות ותקיפת מתנגדים.‏ המרד כלל בעיקרו פעולות טרור מגוונות: תקיפות כנגד חיילים, מוסדות השלטון הבריטי ונציגיו, ופעולות איבה של ערבים. והצתות כוונו לעבר גידולים חקלאיים ורכוש יהודי. המרד כלל גם טרור פנימי בתוך הציבור
 • מלחמת עולם שנייה

  מלחמת עולם שנייה
  המלחמה נפתחה עם ההתקפה הגרמנית על פולין ב-1.9.1939. היא נמשכה שש שנים והסתיימה עם כניעתה של יפן ב-10.8.1945. היא הייתה מלחמה טוטלית במלוא מובן המילה. כמעט כל מדינות העולם ,57 במספר, השתתפו בה, היא התפרסה על פני כל העולם והתנהלה ביבשה, בים, ובאוויר, ובכל השיטות והאמצעים המוכרים. מספר האבדות בנפש שנגרמו לצבאות היריבים עלה על 15 מיליון איש. האבדות בנפש של האוכלוסייה האזרחית היו כ-20 מיליון איש - ביניהם שישה מיליון יהודים.
 • סיום מלחמת עולם שנייה

  סיום מלחמת עולם שנייה
  מלחמת העולם השנייה הייתה המלחמה הגדולה ומרובת הקרבנות בהיסטוריה. כשמונה-עשר מיליון חיילים משני הצדדים נפלו בה, ושישה מיליון יהודים הושמדו בידי הנאצים. בנוסף ליהודים, רוכזו במחנות כפייה ונרצחו על ידי הגרמנים קבוצות אתניות וקבוצות חברתיות אחרות, ביניהן צוענים, הומוסקסואלים, מפגרים.
  באפריל 1945 הבין היטלר כי חלומותיו נגוזו, והתאבד בבונקר התת-קרקעי שלו בברלין. בפברואר 1945 נערכה ביאלטה שבחצי האי קרים ועידת "שלושת הגדולים" בהשתתפות נשיא ארצות הברית רוזוולט, ראש ממשלת בריטניה צ'רצ'יל, ומנהיג ברית ה
 • כ"ט בנובמבר

  כ"ט בנובמבר
  ב-כ"ט בנובמבר 1947, הצביעה עצרת האו"ם בעד הקמת מדינות ליהודים ולערבים, וקבעה את גבולותיהן, ברוב של 33 נגד 3 1 ובהימנעות 10 מדינות. המדינה היהודית אמורה היתה להיבנות משלושה חלקים שאינם כוללים את יפו (שתהיה למובלעת ערבית) ואת ירושלים (שתהיה לאזור בינלאומי). היהודים הסכימו להצעה. הערבים דחו אותה, ולא זו בלבד אלא שתקפו מייד את היישובים היהודיים בכל רחבי ארץ-ישראל. הבריטים הודיעו על תום המנדט ב15- במאי 1948 ועל גמר הפינוי הצבאי ב1- באוגוסט 1948.
  תכנית החלוקה של האו"ם הביאה בחשבון איחוד כלכלי בין המד
 • מלחמת העצמאות

  מלחמת העצמאות
 • הכרזת העצמאות

  הכרזת העצמאות
  הכרזת העצמאות של מדינת ישראל נערכה ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948 בעיר תל אביב, בבית דיזנגוף שבשדרות רוטשילד 16. בטקס שהתקיים כ-8 שעות לפני סיום המנדט הבריטי, בהתאם להחלטת החלוקה של עצרת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947, הכריז דוד בן-גוריון על הקמת מדינת ישראל ונחתמה מגילת העצמאות. מאז חוגגת מדינת ישראל מדי שנה בה' באייר או ביום סמוך, את יום העצמאות.