מבצר

ציר הזמן מעצמות

 • Period: 2200 BCE to 1273 BCE

  מצרים וכנענים

  כנען היה בתקופת הברונזה המאוחרת שמו של מקום שכיום הוא ארץ ישראל. במקרא זהו שמה העיקרי של הארץ לפני כיבושה בידי בני ישראל. ארץ כנען כוללת את כל האזור שממערב לירדן בין בקעת הלבנון לבין חלקו הצפוני (המיושב) של הנגב, ואת אזור דמשק והחורן.
 • 1550 BCE

  קרב מגידו

  קרב מגידו היה קרב שנערך בין תחותמס השלישי, מלך מצרים, לבין ברית מלכי כנען שמנתה כ-119 מלכים.
  המצרים ניצחו ניצחון מוחץ וצרו על מגידו, אליה ברחו המפסידים, כ-7 חודשים עד לכיבושה.
  לאחר הניצחון הסופי הקים תחותמס מערך שלטון מדיני בכנען.
  אין בידינו תאריך מדוייק לקרב, אך ידוע שהתקיים במחצית המאה ה-15 לפנה"ס.
  עדויות על הקרב ניתן למצוא במקדש אמון שבכנרך ועל אסטלה שנמצאה בג'בל ברקה בנואייבה.
 • 1350 BCE

  מכתבי אל עמרנה

  מכתבי אל עמרנה
  מכתבי אל עמרנה מתוארכים לאמצע המאה ה-14 לפנה"ס ונמצאו באל עמרנה שבמצרים החל משנת 1887.
  המכתבים נשלחו ברובם ממלכי כנען למלך מצרים שהיו תחת שליטתו ומספקים מידע על צורת החיים והשלטון בתקופה זאת.
 • Period: 1273 BCE to 924 BCE

  תקופת ההתנחלות

  התנחלות השבטים היא אירוע מקראי המתואר בספר יהושע ובספר שופטים, המתאר את התנחלותם של שנים עשר השבטים בשטחי ארץ ישראל ועבר הירדן לאחר יציאת בני ישראל ממצרים וארבעים שנות נדודים במדבר. התקופה שלאחר תקופה זו היא תקופת ההתנחלות.
 • 1242 BCE

  כיבוש יריחו

  יריחו, הבצורה והחזקה בערי ארץ ישראל, נכבשת באופן ניסי ע"י עם ישראל בהנהגת יהושע.
  כיבוש זה הינו הראשון בשרשרת הכיבושים של בני ישראל.
  התאריך המובא כאן הינו על פי המקרא ולא על פי המחקר, שחלוק על התארוך המקראי.
 • 1208 BCE

  מצבת ישראל

  מצבת ישראל
  מצבת ישראל היא מצבה שמתארת את מסע פרעה מרנפתח, בנו של רעמסס השני. המצבה מתארת בעיקר את מערכות מרנפתח בלוב אך המצבה זכתה לכינוי זה בעקבות המילה אי-סי-רי-אר, החוקרים פירשו את המילה הזאת למילה 'ישראל' כי לטענתם המצרים לא ידעו להבדיל בין האות ר' לאות ל'. החשיבות שישראל מופיעה בכתב זה היא עצומה מפני שהיא מעידה על כך שאכן היו יהודים באזור בו היה פרעה מרנפתח, המצבה משתייכת לתקופת ההתנחלות ומעידה על כך שבתקופה זו היה אכן מסע של מלך מצרי באזור ארץ ישראל.
 • 928 BCE

  פילוג הממלכה המאוחדת

  לאחר מותו של שלמה המלך נחלקת הממלכה לשתיים בעקבות מרד ברחבעם בנו. המרד הגיע בעקבות המיסים הכבדים שהוטלו על העם חוץ מעל שבט יהודה, שבטם של שלמה ורחבעם. ירבעם בן נבט מנהיג המרד מוביל אחריו את שאר השבטים והממלכה נחלקת לממלכת יהודה וממלכת ישראל. ממלכת ישראל היא הגדולה שבהן.
  התאריך המובא כאן הוא על פי תיארוך המחקר.
 • Period: 924 BCE to 722 BCE

  ממלכות יהודה וישראל

  ממלכת ישראל התפלגה והתחלקה ל2 ממלכות: ממלכת יהודה וממלכת ישראל.
  ממלכת יהודה הייתה הממלכה הדרומית מבין שתי הממלכות העבריות וממלכת ישראל הייתה הממלכה הצפונית מבין שתיהן. החל מהשליש האחרון של המאה ה-10 לפני הספירה ועד לחורבן בית המקדש הראשון על ידי האימפריה הבבלית בשנת 586 לפני הספירה.
  ממלכת ישראל הייתה מורכבת מעשרת השבטים וממלכת יהודה משני השבטים הנותרים.
 • 800 BCE

  בית ארבעת המרחבים

  בית ארבעת המרחבים
  בית ארבעת המרחבים מתוארך לתקופת הממלכות- יהודה וישראל, מהמאה ה-11 עד המאה ה-6. בית זה ייחודי לבנייה היהודית מכמה סיבות: 1. אין בבית זה עצמות חזיר לעומת בתים אחרים בהם כן היה. 2. כדים גדולים שמזוהים עם העם היהודי. 3. אין כתובות וכיתובים בבית.
  בית זה מתוארך לתקופה המסוימת מפני שרואים את את ההתיישבות של היהודים בארץ ישראל כפי שמתואר בתנ"ך.
  כיום מצאו בחפירות בתים כאלו, המרכזיים שביניהם נמצאים בתל מגידו ותל קסילה.
 • 721 BCE

  חורבן ממלכת ישראל בידי אשור

  ממלכת ישראל, שהורכבה מעשרה שבטים, נכבשה ע"י אשור והוגלתה על ידה ובכך הגיעה אל סופה.
 • Period: 720 BCE to 586 BCE

  ממלכת יהודה ואשור

  לאחר חורבן ממלכת ישראל בידי שולטים האשורים במרחב שבו הייתה ממלכת ישראל ולצידם ממשיכה ממלכת יהודה למשול.
  האשורים מגלים לאיזור ממלכת ישראל את הכותים ומתיישבים זרים נוספים.
  ממלכת יהודה נמצאת בסוף ימיה תחת שליטה בבלית ולאחר ניסיון למרידה הבבלים מחריבים את הממלכה והיא באה אל סופה.
 • 701 BCE

  מנסרת סנחריב

  מנסרת סנחריב
  ממצא זה מתוארך לתקופת סנחריב, סוף המאה ה-8 לפנה"ס. כתובות אלו נכתבו על גבי מנסרות על ידי סופרי האימפריה האשורית החדשה לתיאור מסע סנחריב בארץ ישראל. מנסרה זו מתארת את מלחמתו עם ממלכת יהודה, חזקיה באותה תקופה.
 • 700 BCE

  כתובת תל דן

  כתובת תל דן
  כתובת זו מתוארכת למאה ה-8 לפנה"ס. היא חשובה מאוד מפני שהיא שופכת אור על תקופת בית דוד. הכתובת היא הראייה הארכאולוגית המקובלת והאמינה היחידה המתוארכת לזמן הבית הראשון ובה מוזכר בית דוד. הכתובת מוכיחה שממלכת בית דוד הייתה קיימת באותה התקופה.
 • 586 BCE

  כרוניקת נבוכדנאצר

  כרוניקת נבוכדנאצר
  כתובת זו מתארת את המצור של נבוכדנאצר מלך בבל על ירושלים ואת ניצחונו. כתובת זו מתוארכת לזמן המצור, שנת 586 לפנה"ס לערך.
 • 586 BCE

  חורבן בית המקדש הראשון

  בעקבות מרד צדקיהו בנבוכדנצר מלך בבל החריבו הכוחות הבבליים את ירושלים אשר בליבה בית המקדש.
  צדקיהו נתפס ועיניו נוקרו.
  זה היה סופה של ממלכת יהודה.
 • Period: 586 BCE to 538 BCE

  בבל

  בתקופה זו הארץ כמעט שוממה, למעט "דלת הארץ" שנשארה והבבלים לא הקשו על חייה.
  האימפריה הבבלית שהייתה גדולה וחזקה בימי נבוכדנצר נחלשת מאוד לאחר מותו ומתחיל תהליך הדרגתי של השתלטות על שטחים בבליים על ידי ממלכת פרס.
  ארץ ישראל עוברת לידיהם בשנת 583 לפנה"ס.
 • 538 BCE

  הצהרת כורש

  בהצהרה שפרסם מלך פרס, כורש, הורשו היהודים לחזור לארצם מגלות בבל.
  הצהרה זו החלה את התקופה הנקראת "שיבת ציון" בה החלו היהודים לחזור לארץ לאחר הגלות.
  בראשם של העולים היו זרובבל ושאלתיאל ונלוו אליהם הנביאים זכריה, חגי ומלאכי.
  העולים החלו בבניית בית המקדש השני באישור מלכי פרס.
 • Period: 538 BCE to 332 BCE

  פרס

  התקופה הפרסית נקראת גם תקופת "שיבת ציון" כיוון שבה החלו היהודים לחזור לאחר גלות בבל לארצם.
  התקופה הפרסית נחשבת תקופה טובה ליהודים, שעל אף היותם תחת שלטון זר הוא תומך בהם ומאפשר להם להקים ולחיות תחת אוטונומיה קטנה משלהם.
  בתקופה זו אף נבנה בית המקדש השני.
  התקופה הפרסית נגמרת בעת כיבוש אלכסנדר מוקדון את ארץ ישראל.
 • 516 BCE

  חנוכת בית המקדש השני

  מלכי פרס נתנו ליהודים אישור לבנות מחדש את בית המקדש ואף מימנו את בנייתו מקופת הממלכה.
  בית המקדש השני הוקם 70 שנה לאחר חורבנו של הראשון ובתחילה היה פשוט לעומת קודמו, עד לימי הורדוס.
 • 457 BCE

  עליית עזרא הסופר

  עזרא היה בן למשפחת כהנים גדולה אשר עלה לארץ בראש קבוצה בת כ-1500 איש וקיבל כתב סמכות רשמי מהמלך שחל על כל יהודי עבר הנהר.
  יותר משדאג עזרא להתנהלות המדינית של יושבי הארץ, דאג לרמתם הרוחנית של יושבי הארץ שלא גלו.
  תיאור פעולותיו נמצא בספרי עזרא ונחמיה.
 • 445 BCE

  עליית נחמיה

  נחמיה היה שר המשקים של מלך פרס ומונה על ידו למושל פחוות יהודה. הוא דואג למצב הביטחוני והמדיני של העם ובונה את חומת ירושלים מחדש ומחייב את עשירית מתושבי הארץ היהודים להתיישב בירושלים.
  תיאור פעולותיו כתובים בספרי עזרא ונחמיה.
 • Period: 332 BCE to 164 BCE

  התקופה ההלניסטית - יוון

  אלכסנדר מוקדון כובש את הארץ .
  כיבוש ארץ ישראל על ידי אלכסנדר מוקדון הביא לא רק לחילופי שלטון אלא גם לשינוי תרבותי באזור, והתרבות ההלניסטית הלכה והשתרשה בארץ ישראל.
  גם בתקופה זו ממשיכה יהודה להתנהל כאוטונומיה.
  לאחר מותו של אלכסנדר מוקדון בשנת 323 לפנה"ס מתרחשות מלחמות הדיאדוכים, יורשיו של אלכסנדר.
  הארץ נשלטת בתחילה ע"י בית תלמי ולאחר מכן ע"י בית סלווקס עד למרד החשמונאי בשנת 167 לפנה"ס.
 • 323 BCE

  מות אלכסנדר מוקדון

  אלכסנדר מוקדון מת ללא יורש ברור ושלל יורשיו מתחילים במלחמות ביניהם על שטחי ממלכתו. מלחמות אלו ידועות בשם "מלחמות הדיאדוכים" .
 • 301 BCE

  תחילת שלטון בית תלמי

  בית תלמי ששלט במצרים מצליח לכבוש את ארץ ישראל ושולט עליה לתקופה של כמאה שנה.
  הוא משתמש בארץ ישראל כמעבר מרכזי של סחורות כמו תבואה , אפרסמון ובשמים והן כפתח גישה לים.
 • 258 BCE

  הפפירוסים של זנון

  הפפירוסים של זנון
  פפירוסים אלו נכתבו על ידי זנון, היה פקיו הפרטי של ראש השרים והאחראי על הכספים של בית תלמי השני. קיימים אלפי פפירוסים כאלו שנכתבו בשפה היוונית.
  בפפירוסים שכתב מתוארת הפעילות הכלכלית במצרים ובארץ ישראל. בתמונה מופיע אחד מהפפירוסים שכתב.
 • 200 BCE

  תחילת שלטון בית סלווקס

  במהלך אחת ממלחמות בתי היורשים של אלכסנדר, מכה בית סלווקס את בית תלמי בבניאס ולוקח ממנו את השלטון על ארץ ישראל.
 • 167 BCE

  גזירות אנטיוכוס הרביעי

  לאחר שאנטיוכוס השישי שודד את בית המקדש וטובח באנשי ירושלים עקב מחשבה כי מרדו בו מוקמת בירושלים מצודת החקרא השולטת על ירושלים כולה ועל היהודים מוטלות גזירות כנגד הדת היהודית כמו איסור ברית מילה, הפסקת העלאת קורבנות ועוד.
  היהודים התנגדו לגזירות וההתנגדות הובילה למרד צבאי - מרד החשמונאים.
 • Period: 167 BCE to 63 BCE

  ממלכת חשמונאים

  התקופה החלה במרד של מתתיהו החשמונאי ובניו. המרד נמשך כשבע שנים והיה גם מאבק על אופיה הדתי של הממלכה.
  המאבק היה בין רב העם המסורתי לבין האליטה המתייונת ומשתפת הפעולה.
  לבסוף הוקמה הממלכה החשמונאית והתקיימה עד שנת 63 שבה כבשו הרומאים את הארץ עקב סכסוכי ירושה בין בניה של שלומציון המלכה.
  היא מאופיינת בחילופי שלטונות ושסעים בין הפלגים השונים בעם.
  הממלכה החשמונאית הייתה התקופה היחידה לאורך 2500 שנה בין ממלכת יהודה וישראל למדינת ישראל שבה היה שלטון יהודי עצמאי בארץ ישראל.
 • 165 BCE

  קרב אמאוס

  קרב אמאוס היה הקרב השלישי בין השלטון הסאלווקי לחשמונאים באיזור אמאוס.
  הקרב השיג לחשמונאים נצחון מחוץ עקב מהלך אסטרטגי מבריק.
  הניצחון בקרב היה חשוב לחשמונאים כיוון שהוא איחד את העם מאחוריהם והקנה להם שליטה על הדרכים ותחילת המצור על החקרא ובעיקר - הפחיד את השלטון הסלוואקי.
 • 164 BCE

  ניצחון המכבים וטיהור בית המקדש

  המכבים כבשו את בית המקדש מידי היוונים והמתיוונים וחידשו בו את העבודה ואחר שלוש שנים שבו טימאו אותו והוא שבת מפעילות קודש.
  אמנם הניצחון לא סיים את המלחמה ונערכו עוד קרבות במשך 20 שנה, נקבע יום זה, כ"ח בכסלו כיום הנצחון על היוונים וכיומו הראשון של חג החנוכה.
 • 142 BCE

  תחילת שלטון שמעון התרסי

  שמעון, בנו של מתתיהו, נחשב למייסד הממלכה בפועל.
  עד אז הייתה הממלכה החשמונאית מעין מדינת חסות של השלטון הסלווקי אולם שמעון מכריז על הממלכה החשמונאית כממלכה עצמאית ומפסיק להעלות מיסים לשלטון הסלווקי ומעתה מתחילות להספר בפועל שנותיה של הממלכה החשמונאית.
 • 138 BCE

  שרידי החומה הראשונה בירושלים

  שרידי החומה הראשונה בירושלים
  בתקופה החשמונאית הייתה עליה לרגל לירושלים בתדירות גבוהה ולכן החליטו החשמונאים לבצר את העיר בחומות כדי למנוע מהרבה יהודים להגיע לשם. בניית החומה הייתה בין 142-134 לפנה"ס. נותרו שרידים רבים מהחומה הראשונה בתקופה ההיא, חלק מהשרידים נמצאים היכן ש'מגדל דוד' נמצא היום, חלק מהשרידים נמצאים באזור הממילא, חלק נמצאים בבסיס של החומה המזרחית בהר הבית. ממצא זה מעיד על שליטתה של המעצמה החשמונאית באזור ארץ ישראל ובירושלים בפרט.
 • 76 BCE

  שלומציון המלכה

  שלומציון המלכה עולה לשלטון ומלוכתה מסמנת שנים של שקט ושלום יחסי בין תקופות המלחמה שהיו לפניה ואחריה.
  מלוכתה הייתה מאפיין הלניסטי - שלטון נשים, אולם היא צידדה בפרושים ונתנה להם סמכויות נרחבות.
 • Period: 63 BCE to 324

  רומא

  השלטון הרומאי החל עם פלישתו של פומפיוס לארץ.
  הוא מאופיין בהתנגדות עזה של יושבי הארץ היהודים לנוכחותו לאורך כל תקופת שלטונו בארץ.
  לאורך כל תקופת השלטון היו מרידות שונות שדוכאו ע"י הרומאים עד למרד הגדול שנמשך 7 שנים והוביל לחורבן ירושלים ובית המקדש השני.
  לאחר מכן המשיכו היהודים לחיות תחת השלטון הרומאי עד למרד בר כוכבא שבו הוכו היהודים מכה קשה ורבים מהם מתו או עברו לגליל.
  חילוף השלטון מרומאי לביזנטי קורה כאשר קונסטנטינוס עולה לשלטון והדת הרומאית מוחלפת לנוצרית.
 • 37 BCE

  שלטון הורדוס

  הורדוס יורש את אביו, אנטיפטרוס ומולך על יהודה.
  תקופת שלטונו נחשבת משגשגת ויציבה.
  הוא מפתח את הארץ ויוזם מפעלי בנייה רבים וגדולים, ביניהם שיפוץ בית המקדש.
  עם זאת נחשב כשליט עריץ ואכזר.
 • 66

  פרוץ המרד הגדול

  בעקבות סכסוכים פנימיים והכבדת עולו של השלטון הרומי מרדו היהודים, והם נוחלים הצלחות קטנות וראשוניות מול הכוחות המקומיים.
 • 70

  חורבן בית המקדש השני

  המרד הגדול מגיע לשיאו וטיטוס, המצביא הרומאי, עולה לירושלים ומחריב אותה ואת בית המקדש.
  יהודים רבים מתים בקרבות ומנהגי המרד נלקחים בשבי.
  יהדות ארץ ישראל מתפזרת ומוגלית.
 • 82

  תבליט שער טיטוס

  תבליט שער טיטוס
  תבליט זו מציגה את הניצחון של טיטוס על המרד היהודי וחורבן הבית השני. בשער מפוסלת תהלוכת יהודים שנושאים את כלי המקדש, בולטת מנורת המקדש. שושלתו של טיטוס לא הסתפקה רק בתבליט זה אלא גם דאה לתבליט נוסף בו כתובה שיהודה נפלה שבוייה על יד המעצמה הרומית.
 • 132

  מרד בר כוכבא

  בר כוכבא, שראה עצמו כמשיח, מנהיג מרד נגר הרומאים בארץ ישראל. במשך שנתיים הוא נוחל ניצחונות ומקים מעין ממלכה עצמאיתף אולם הרומאים מחליטים לדכא את המרד ובמשך שנתיים מנהלים קרבות איטיים אך עקשניים ואכזריים עד לנפילת בית"ר, מעוזו של בר כוכבא, ויחד עימה יהודה כולה.
  המרכז היהודי עובר לגליל ולגולן.
 • 132

  גזירות אנדריאנוס

  גזירות שנועדו להעניש את היהודים לאחר מרד בר כוכבא ולבטל את היהדות.
  נמשכו כשנתיים וכללו איסור לימוד תורה, ברית מילה ועוד.
 • Period: 324 to 636

  ביזנטים

  המעבר בין התקופות הוא לא מדיני אלא דתי.
  הדת הרומאית מולחפת לנוצרית ומתוקף כך הופכת ארץ ישראל ממקום נידח לארץ הקודש.
  ירושלים והגליל הופכות למרכזים נוצריים חשובים ומוקד לעלייה לרגל.
  היחס כלפי היהודים השתנה בהתאם לגישת המלכים השולטים, אולם רבים מהם הצרו את צעדיהם על מנת להעלות את קרנה של הנצרות.
  השלטון הגיע אל סופו בעקבות הכיבוש המוסלמי שניצל את חולשת השלטון בעקבות מלחמה בגבול הפרסי..
 • 331

  הכרזת הנצרות כדת לגיטימית

  קינסטנטינוס, קיסר רומא, מכריז על הנצרות כדת לגיטימית ובכך למעשה מתחילה התקופה הביזנטית, שהיא תקופה הנבדלת מקודמתה הרומאית בפן הדתי.
 • 527

  עליית הקיסר יוסטיאנוס לשלטון

  הקיסר יוסטיאנוס עולה לשלטון ומכביד על חיי היהודים "הכופרים" , בתקופתו חל מקרה אינוס הדת הראשון.
 • 550

  כנסייה ביזנטית בנהריה

  כנסייה ביזנטית בנהריה
  הכנסייה מתוארכת לתקופה הביזנטית מכיוון שהבנייה היא בנייה בצורת בזיליקה שמאפיינת את הבנייה הביזנטית וגם מכיוון שהכנסייה נבנתה באזור בו היה יישוב רב.
  בכנסייה מצאו פסיפס בו יש דמויות אדם ודמויות מעולם החי והצומח.
 • Period: 636 to 1099

  מוסלמים

  התקופה המוסלמית החלה כאשר שבטים ערבים פלשו לשטחי הממלכה הביזנטית וכבשו בה עוד ועוד שטחים.
  הכיבוש הסופי היה בשנת 641 ונמשך כ-450 שנה עד לכיבוש הממלכה בידי הצלבנים.
  הארץ הייתה מחולקת לנפות שלטון ולמעשה לא נחשבה ארץ בפני עצמה, אלא חלק מדמשק\דרום סוריה.
  השלטון התחלף בין בית האומיה, עבאסים, סלג'וקים ופאטימים.
  היחס ליהודים היה כמשניים למוסלמים וחלו עליהם חוקי עמר.
 • 717

  חוקי עומר

  חוקי עומר
  מכתב מוסלמי שכתב ח'ליף עומר השני, במכתב כתובים חוקים לגבי אנשים שאינם מוסלמים שהיו תחת שלטונה של האימפריה המוסלמית. המסמך נועד להסדיר את יחסי הגומלין בין המוסלמים לבין האנשים שאינם מוסלמים. ההסכם מכיל רשימה של מגבלות והתרים שחלים על האנשים שאינם מוסלמים. המכתב מתוארך לתקופה המוסלמית
 • 1071

  עליית הסלג'וקים

  הסלג'וקים כובשים חלקים נרחבים בארץ מידי הפאטימים, בתוכם ירושלים. לאחר שנים רבות בהם לא הורשו יהודים לגור בעיר מאפשרים הסלג'וקים כניסת יהודים לעיר והיישוב היהודי מתפתח בה לאיטו.
 • 1099

  כיבוש ירושלים ע"י הצלבנים

  במסגרת מסע הצלב הראשון נכבשת ירושלים ומתרחש בה מרחץ דמים מזעזע של לא-נוצרים ע"י הצלבנים.
  בטבח נרצחו כ40,000 איש, ביניהם יהודים רבים שעזרו למוסלמים בהגנה על העיר.
 • Period: 1099 to 1244

  צלבנים

  "ממלכת ירושלים" - שמה של הממלכה הצלבנית שהוקמה בעקבות מסע הצלב הראשון, התקיימה לאורך כ-200 שנה בארץ ישראל.
 • Period: 1186 to 1191

  צאלח א-דין - מוסלמית שנייה

  התקופה המוסלמית השנייה החלה כאשר כבש צאלח א-דין את הארץ מידי הצלבנים.
  בשנת 1191 כבשו הצלבנים חזרה את הארץ מלבד ירושלים אשר נכבשה רק בשנת 1228 והייתה תחת שלטון נוצרי במשך 15 שנים נוספות עד לכיבוש הביזנטי. התקופה המוסלמית השנייה הינה מובלעת בתוך התקופה הצלבנית,.
 • Apr 6, 1187

  קרב קרני חיטין

  הקרב היה שיאו של מאבק ממושך בין הצלבנים לצאלח א- דין. הוא הוכרע בניצחון מכריע של המוסלמים והוביל לכיבוש הארץ כולה.
  הצבא הצלבני הושמד כמעט כליל בקרב והוביל לכניעה ללא קרב של המרכזים הצלבניים בארץ, כולל ירושלים.
 • 1191

  מסע הצלב השלישי

  מסע הצלב השני בהובלתו של ריצ'ארד לב ארי מצליח להביס את צאלח א דין בעכו ובארץ, אך לא בירושלים.
  הממלכה הצלבנית שולטת על רצועות החוף מיפו לצור וצליינים מורשים, בעקבות הסכם, לעלות לירושלים למקומות המקודשים לנצרות.
 • 1228

  מסע הצלב השישי

  פרידריך השני מוביל את המסע הזה ובעקבות פעילותו הדיפלומטית מורחבת השליטה הצלבנית לגליל, רמלה ובית לחם ואף לירושלים.
 • Period: 1244 to 1516

  ממלוכים

  הממלוכים היו לוחמים עבדים שהצליחו להשתלט על השלטון המוסלמי וכבשו את ארץ ישראל.
  הם היו קנאים דתיים כיוון שהיו צריכים להוכיח את נאמנותם לאיסלאם, על כן נבנו בתקופתם מבנים דתיים רביםו חוקי עומר נאכפו בשנית.
  הארץ נחשבה בתקופה זו למקום רגוע ושלו ולא נרשמו בה אירועים מיוחדים.
  השלטון הממלוכי נחלש במקביל להתחזקות השלטון העותמאני והארץ עברה לידיהם בקרב מרג' דאבק ב-1516.
 • 1269

  נבי מוסא

  נבי מוסא
  המבנה נבנה על ידי הממלוכי בייברס בשנת 1269 כמו שמתואר על ההקדשה שנמצאת על אחד מקירות המסגד.
  מבנה זה מעיד על כך שהייתה שליטה של הממלוכים בתקופה ההיא בארץ ישראל.
 • Period: 1516 to

  עותמאנים

  הארץ נכבשה ע"י הטורקים והופכת להיות חלק מנפת דמשק.
  היא לא מקבלת מעמד בפני עצמה עד לעלייתו של איברהים פחה לשלטון, ואז עולה קרנה וקרנם של היהודים, עקב כך משתנה גם המצב הדמוגרפי בארץ ישראל.
  השלטון העותמאני נגמר עם כיבושה של הארץ ע"י הבריטים במלחמת העולם הראשונה.
 • תותח חוף

  תותח חוף
  תותח חוף הוא תותח שנמצא קבוע בעמדה מבוצרת בנמל ופונה אל הים. הוא קיים כדי להגן על מתקני החוף, נמלים ומעברי מים אסטרטגיים כגון תעלות, מיצרים ועוד.
  תותח זה התגלה בנמל יפו ושוייך לתקופה העותמאנית בגלל המצב שהיה ביניהם לבין הרוסים, השתמשו בתותח זה כדי להגן על מקומם הפיזי.
 • איברהים פחה כובש את ארץ ישראל

  איברהים פחה עולה בראש צבא של 30,00 חיילים וכובש את עזה, רמלה, יפו ,חיפה וירושלים.
  הוא מוביל לשינוי ביחס ליהודים ומצבם הדמוגרפי משתנה בעקבות כך.
 • איברהים פחה כובש את ארץ ישראל

  איברהים פחה עולה בראש צבא של 30,00 חיילים וכובש את עזה, רמלה, יפו ,חיפה וירושלים.
  הוא מוביל לשינוי ביחס ליהודים ומצבם הדמוגרפי משתנה בעקבות כך.
 • העלייה הראשונה

  העלייה הראשונה הייתה עלייה שנבעה ממניעים דתיים וציוניים כאחד.
  היא הייתה בין שנת 1881 עד 1904 ומאופיינת כעליה דתית מסורתית.
  אנשיה הצליחו לבסס חקלאות בארץ והגעתם תרמה באופן ניכר לגידול היישוב היהודי בארץ.
 • העלייה השניה

  העלייה השנייה הייתה גל עליה בין השנים 1904 עד 1914 ונקטעה בשל מלחמת העולה הראשונה.
  היא מאופיינת כעלייה מעורבבת של משפחות מסורתיות ורווקים שעלו בשל החזון הציוני.
  הפערים בין המניעים לעלייה והאידיאולגיה של אנשי העלייה השניייה הרווקים הובילו למתחים בין אנשי העליות השונות.
 • מלחמת העולם הראשונה

  התחוללה בין השנים 1914 - 1918.
  הובילה למותם של למעלה מ16.5 מיליון בני אדם.
  תוצאותיה הובילו לסדר עולמי חדש, מדינות חדשות שקמו והכרת בזכות לאוטונומיה.
  ובארץ קיבלו הבריטים מנדט לשלטון על ארץ ישראל
 • Period: to

  המנדט הבריטי

  המנדט, ייפוי כוח מטעם האו"ם לשלטון הבריטי בא"י, ניתן שלוש שנים לאחר כיבושה של הארץ במלחמת העולם הראשונה.
  הבריטים שתמכו בתחילה בכינון בית לאומי יהודי בארץ ישראל שינו את עמדתם לאור התעוררות השאיפות הערביות הלאומיות.
  במשך שנות המנדט התחוללו מהומות שונות ע"י הערבים ומאבקים לכינון מדינה מהצד היהודי.
  ב14 במאי, עקב החלטת האו"ם על ביום המנדט, עזבו הבריטים את הארץ ודוד בן גוריון הכריז על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
 • הצהרת בלפור

  הצהרה זו ניתנה ע"י שר החוץ הבריטי ועניינה הכרה בצורך של היהודים בבית לאומי בארץ ישראל.
  ההצהרה היוותה הישג חסר תקדים לציונות וליישוב היהודי ועוררה תקווה גדולה.
 • עלייה שלישית

  .עלייה המאופיינת כעלייה ציונית
  נמשכה עד שנת 1924.
 • החלת המנדט הבריטי על ארץ ישראל

  החל משנת 1918 שלטו הבריטים על הארץ מתוקף כיבושם בממשל צבאי.
  במשך שלוש שנים עד לקבלת המנדט מידי האו"ם.
 • עלייה רביעית

  עלייה ממניעים ציוניים אך ברובה עלייה לערים כמו תל אביב.
  נמשכה עד שנת 1931.
 • אריח צ'נסלור

  אריח צ'נסלור
  באריח זה מופיע שמו של הנציב העליון בתקופה מסוימת בזמן המנדט הבריטי, הנציב הוא ג'ון צ'נסלור. הנציב העליון היה בא כוחו של המלך והוא בעצם היה ראש השלטון האזרחי והצבאי. כיום אריח זה מופיע ברחוב שטראוס בירושלים.
 • עלייה חמישית

  מכונה גם עליית היקים. מאופיינת כעלייה עירונית ומשכילה.
  נמשכה עד שנת 1939, פרוץ מלחמת העולם השנייה.
 • המרד הערבי הגדול

  המרד היה מרד שארגנה ההנהגה הערבית מול מה שכינו "ההתנהלות הפרו ציונית של הממשל הבריטי".
  המרד נמשך שלוש שנים וכלל שביתות ותקיפות כנגד יהודים ובריטים.
 • פרוץ מלחמת העולם השנייה

  המלחמה הגדולה ביותר בתולדות האנושות.
  הבריטים היו חלק מהמלחמה וחלק מהכוחות הלוחמים חנו בארץ.
  היישוב היהודי נחלק בשאלה האם להפסיק בפעולות נגד הבריטים ולהצטרף אליהם במלחמה מול הגרמנים או להמשיך להתנגד אליהם.
  בן גוריון אמר אז שצריך להלחם בספר הלבן כאילו אין מלחמה ולעבור לבריטים כאילו אין ספר לבן.
  המלחמה תמה בשנת 1945.
 • הספר הלבן השלישי

  ספר הגבלות וחוקים זה שנכתב ע"י הממשל הבריטי היה שיאה של ההתנכרות הבריטית כלפי היישוב היהודי.
 • ליל הגשרים

  פעולה משולבת של המחתרות בארץ בה פוצצו11 גשרים ברחבי הארץ המחאה על אי אישור 10,000 אישורי עלייה ליהודים.
 • כ"ט בנובמבר

  בתאריך זה אישרה ועדת האו"ם את תוכנית החלוקה של ארץ ישראל - חלוקת הארץ ליהודית וערבית עם שטח בינלאומי בירושלים.
  האישור גרם לשמחה גדולה בארץ ולסיום המנדט.
 • מגילת העצמאות

  מגילת העצמאות
  מגילת העצמאות היא המסמך המכריז על הקמתה של מדינת ישראל.
  מגילת העצמאות כוללת חמישה חלקים:
  א. סקירה היסטורית של זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל.
  ב. הכרזה על הקמתה של מדינת ישראל.
  ג. עקרונותיה של המדינה החדשה.
  ד. פנייה אל גורמים שונים והצהרת כוונות.
  ה. חתימות. מסמך זה הוא המסמך שמעיד על פתיחת תקופה חדשה לעם היהודי ובתקווה אישית שהיא תהיה האחרונה.
 • הכרזת העצמאות

  בה' באייר תש"ח (14 במאי 1948) יום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל הכריז דוד בן גוריון על הרמת מדינה יהודית בארץ ישראל עד ימינו אנו.
 • Period: to

  הקמת מדינת ישראל

  "אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל!"
  הסיפור שלנו עוד לא נגמר..