Timeline - History

By IdoCK
 • 1500

  המאה ה- 15: תחילת עידן הנאורות והמודרנה

  יחד איתה גם התחילה האמנציפציה, לאומיות והמהפכה התעשייתית
 • Period: 1517 to

  היישוב הישן

 • המהפכה הצרפתית

  נפילת הבסטילה ב - 14 ביוני
 • מבשרי הציונות - המאה ה- 19

 • Period: to

  העלייה הראשונה - היישוב חדש

  בעלייה הראשונה 1882 עלה גם אליעזר בן יהודה - מחייה השפה העברית
 • כינוס חיבת ציון בעיר קטוביץ

 • פולמוס השמיטה

 • פרסום ספרו של הרצל - מדינת היהודים

 • כינוס הקונגרס הציוני הראשון בבאזל

 • הרב קוק מגיע לישראל

 • Period: to

  העלייה השנייה

  עליית התימנים
 • מסע הרבנים במושבות

 • Period: to

  מלחמת העולם הראשונה/המלחמה הגדולה

  בסיום המלחמה נחתם הסכם ורסאי
 • הקמת ניל"י

 • הצהרת בלפור

 • סיום שליטת האימפריה העות'מאנית על א"י

 • Period: to

  הקומוניזם ברוסיה - ברית המועצות

 • תחילת המנדט הבריטי על א"י

 • Period: to

  הפשיזם באיטליה

 • היטלר עולה לשלטון

  תחילת הנאציזם
 • יום החרם הכלכלי

 • שריפת הספרים היהודיים בכיכר האופרה בברלין

 • פרסום חוקי נירנברג

 • אולימפיאדת ברלין

 • שנת המפנה וההסלמה

  גירוש זבונשין, רצח הדיפלומט הגרמני על ידי יהודי (נקמה בעקבות הגירוש) וליל הבדולח
 • Period: to

  מלחמת העולם השנייה/השואה

 • תחילת מלחמת העולם השנייה

  כיבוש פולין, הסכם ריבטונוב - מולוטוב, איגרת הבזק של היידריך; בידוד היהודים בגטאות, והקמת היודנראט
 • מבצע ברברוסה, החלת הרצח השיטתי

  הפרת ההסכם בין ברית המועצות לגרמניה
  הרצח השיטתי: ירי בבורות, משאיות גז
 • פרל הרבור מותקף ע"י יפן

  בעקבות זאת ארה"ב מצטרפת למלחמה
 • ועידת ואנזה, הפתרון הסופי והקמת מחנות השמדה

 • מרד גטו ורשה - ינואר

 • מרד גטו ורשה - ערב פסח

 • סיום מלחמת העולם השנייה

  ניצחון לבעלות הברית, ועידת יאלטה, הטלת 2 פצצות אטום על יפן על ידי ארה"ב , התאבדות בכירים במפלגה הנאצית, צעדת המוות, הקמת מחנות עקורים, סיום הנאציזם
 • הקמת מדינת ישראל