Images 1

היווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים בין השנים 1947-1949

By Caarot
 • כ"ט בנובמבר 1947 , תוכנית החלוקה באו"ם.

  כ"ט בנובמבר 1947 , תוכנית החלוקה באו"ם.
  תוכנית החלוקה שנועדה ליצור שתי מדינות , מדינה יהודית לצד ערבית הקשורות זו בזו באיחוד כלכלי ומדיני נכשלה , בשל התנגדות עזה ובלתי מתפשרת מצד ההנהגה הערבית והליגה הערבית שראתה בשטחי ארץ-ישראל שטחי לאום פלסטינים.בעקבות התנגדות זו פרצה מלחמת העצמאות ולימים נוצרה בעיית הפליטים .
 • הוצאתה לפועל של תוכנית ד

  הוצאתה לפועל של תוכנית ד
  פירוט ומידע נוסף על התוכנית , מטרותיה והשלכותיה על החברה הערבית ניתן למצוא תחת לשונית תקופה: יישום תוכנית ד.
 • Period: to

  יישום תוכנית ד, מה-5 במרץ 48 ועד ה-14 במאי

  לאחר ארבעה חודשים מפרוץ מלחמת העצמאות עבר הישוב היהודי מהגנה להתקפה. בראשית מרץ 1948 הוכנה במפקדה של ההגנה תוכנית מבצעית שכונתה תוכנית ד , תוכנית זו ריכזה כוחות בהתקפות מתוכננות והצבת יעדים בוררים כנגד ערבי ארץ-ישראל . במסגרת התוכנית פעלו כוחות היישוב היהודי להשתלטות על שטחים שנועדו להיות בתחום המדינה היהודית בהתאם לתוכנית החלוקה , השתלטות על ערים מעורבות תוך בידוד הערבים , "טיהור" כפריים ערביים שנשקף מהם חשש להתנגדות . לאירועים אלו הייתה השפעה פסיכולוגית על היישוב הערבי הם הרגישו מפוחדים וחס
 • טבח בדיר יאסין , מבצע "נחשון" 5 באפריל 1948

  טבח בדיר יאסין , מבצע "נחשון" 5 באפריל 1948
  ב-5 באפריל 1948 נפתח מבצע נחשון , הוא נועד לשבור את המצור על ירושלים על ידי כיבוש העמדות והכפריים הערבים החולשים על הדרך . במבצע נחשון נכבש הקסטל ונהרג עבדול אל קאדר אל חוסייני מפקדם של הכוחות באזור ירושלים . במבצע זה התחולל קרב דיר יאסין שהתגלגל להרג עשרות ערבים חסרי-ישע , האירוע היה ללא ספק בעל השפעה מזעזעת על החברה הערבית הם פיתחו חשש מעימות נוסף אפשרי מול היישוב היהודי שנתפס בעיניהם כאלים ואכזרי.
 • כיבוש העיר טבריה 16-18 באפריל 1948

  בתוך ימים ספורים עזבו התושבים הערביים בעקבות הקרבות את העיר .
 • כיבוש העיר חיפה 21-22 באפריל 1948

  כיבוש העיר חיפה 21-22 באפריל 1948
  מרבית ערבי העיר עזבו את העיר דרך הים והיבשה מתוך הוראה של נציגי ההנהגה הערבית שנבעה מהפגזות על שכונותיהם
 • Period: to

  השלב השני למלחמת ההעצמאות , לאחר ההכרזה על הקמת מדינת ישראל

  בשלב זה עזבו כ-700000 תושבים ערבים פלסטינים שהפכו לפליטים במדינות ערב . המוני פלסטינים איבדו את ביתם ,אדמתם ואת המדינה הפלסטינית . המנהיגות במדינות ערב עודדה את פלסטינים לעזוב את הארץ עד סיום הקרבות , הגיבוי הגביר את העזיבה של הערביים כשאלו היו בטוחים בניצחון הצפוי של מדינות ערב על היישוב היהודי.
 • פלישת צבאות ערב השלב השני למלחמת העצמאות

  פלישת צבאות ערב השלב השני למלחמת העצמאות
  עם פלישתם של צבאות ערב מסוריה,ירדן,מצרים,לבנון,עיראק
  לאחר ההכרה על קום המדינה , נוצרה בחברה הפלסטינית תחושה כי הלחימה היא עניין זמני בלבד ובתוך מספר חודשים צבאות ערב יכריעו את המערכה מול היישוב היהודי. בעקבות כך , ערבים רבים חשו בטחון לעזוב את מקום מגוריהם מתוך הבנה שהם צפויים לשוב אליו עם תום הקרבות.