20628 l

דה קולוניזציה

 • מה זה דה קולוניזציה?

  קולוניזציה פירושה השתלטות של מעצמות בריטניה וצרפת על שטחים שמעבר לים מבחינה גיאוגרפית בצורה של הקמת התיישבות והושבת אוכלוסיה והקמה של מערכות שלטון. בקולוניזציה ישנם שתי צורות שלטון ישיר ועקיף. דה קולוניזציה זה פירוק ההשתלטויות
 • גורמים לתהליך הדה קולוניזציה

  התפתחות רעיון הלאומיות – העמים הכבושים נחשפו לרעיונות אירופיים ובכך התחילו לפתח תודעה לאומית עצמית.
  דעת הקהל העולמית – לאחר מלחמת העולם השנייה כול העולם דיבר על התנגדות לשלטון זר ולכיבושים. כך שכולם יתנגדו למדיניות הקולוניאליזם שמייצג בדיוק את השלטון הזר.
  תוצאות מלחמת העולם השנייה – הנזקים הכלכליים הגבוהים של המלחמה אילצו את מדינות אירופה להשקיע כספים רבים בשיקומם. השליטה על הקולוניות, העמיסו עליהם מבחינה כלכלית.
  השפעת המלחמה הקרה – שתי המעצמות, ארה”ב ובריה”מ נלחמו זו בזו על השלטת אידיאולוגי
 • מאפיינים של תהליך הדה קולוניזציה

  תהליך מורכב והדרגתי – ברוב המדינות הכבושות תהליך השחרור מהשלטון הזר היה תהליך ארוך ומתמשך ולא נגמר במלחמה אחת.
  ניסיון המעצמות לשמור על האינטרסים שלהם – המעצמות ניסו לשמור על מעמדן וכוחם בקולניות ע”י חתימת חוזים עם התנועות הלאומיות המקומיות.
  שוני בין תהליך הדה קולוניזציה במזרח התיכון לעומת צפון אפריקה – תהליך הדה קולוניזציה התבצע קודם במזרח התיכון עוד לפני מלחמת עולם השנייה ובצפון אפריקה הוא התחיל אחרי המלחמה. השוני נבע מצורת השלטון,כלומר, במזרח התיכון היה שלטון של מנדט ובצפון אפריקה היה שלטון
 • דוגמה למדינה שעברה תהליך דה קולוניזציה בצפון אפריקה – אלג’יריה

  הצרפתים פלשו לאלג’יריה ושם הם גירשו את שליט אלג’יריה וכבר אז החלו פעולות מרי של המקומיים נגד השלטון הצרפתי.
  בסוף מלחמת העולם השנייה היו כששת אלפים אש הרוגים בגלל המהומות בין הצרפתיים לאלג’יריים באלג’יריה.
  ב1954 הוקם באלג’יריה CRUA , ארגון של אלג’יריים מקומיים של מתנגדים באופן מסודר לשלטון הצרפתי. הארגון הזה יצר מרידות מסוימות נגד השלטון הצרפתי באלג’יריה. הארגון הזה שינה שמו FLN ואז התחיל מלחמת השחרור של אלג’יריה שהסתיימה ב1962.
 • השפעת תהליך הדה־קולוניזציה של מדינות צפון ־אפריקה ואסיה על גורל היהודים בארצות אלה

  פרעות של תושבי המקום ביהודים מפני שתנועות השחרור הלאומי במדינות אלה ראו ביהודים שלוחה של השלטון הקולוניאלי השנוא.
  הסכסוך הערבי־יהודי בארץ־ישראל החריף את העוינות של התנועות הלאומיות כלפי היהודים בארצות האסלאם. נאמנותם הועמדה בספק בגלל שרבים מהם תמכו בציונות ובמדינת ישראל.
  עם קבלת העצמאות יהודים רבים חששו לגורלם ועזבו.
  היהודים במדינות שהשתחררו מהשלטון הקולוניאלי איבדו בן ברית שאיתו היו מזוהים ושהגן עליהם מפני האוכלוסייה המקומית.