Palestinian refugees

בעיית הפליטים הפלשתינאים 1947- 1949

 • החלטת העצרת הכללית של האו"ם בנוגע לחלוקת ארץ ישראל

  החלטת העצרת הכללית של האו"ם בנוגע לחלוקת ארץ ישראל
  היום בו החליטה העצרת הכללית של האו"ם על סיום המנדט הבריטי והקמת שתי מדינות עצמאיות בשטח ישראל - מדינה יהודית ומדינה ערבית. בנוסף, החליטה העצרת על אזור ירושלים כשטח בינלאומי הנתון לפיקוח האו"ם.
 • תגובות בעיתונות הישראלית על החלטת כ"ט בנובמבר

  תגובות בעיתונות הישראלית על החלטת כ"ט בנובמבר
 • תגובות בעיתונות הישראלית על החלטת כ"ט בנובמבר

  תגובות בעיתונות הישראלית על החלטת כ"ט בנובמבר
 • תגובות בעיתונות העולם על החלטת כ"ט בנובמבר

  תגובות בעיתונות העולם על החלטת כ"ט בנובמבר
 • Period: to

  מלחמת העצמאות

 • בריחת ערבים עשירים מיפו וחיפה

  בריחת ערבים עשירים מיפו וחיפה
  כבר בחודש הראשון עזבו 20 אלף , עד אפריל 1948 עזבו 45 אלף {עוד לפני הקרבות בעיר}, בראש העוזבים היו העשירים,המשכילים, הסוחרים והזרים. חיפה היא הדוגמא הבולטת לבריחה בטרם קרב. הבריחה גברה ככל שהתארכה המלחמה ולא הושגה שביתת נשק. הבריחה לא הייתה מאורגנת או מתוכננת
 • ההכרזה על הקמת מדינת ישראל

  ההכרזה
  מיד לאחר הכרזה פלשו צבאות ערב אל שטח מדינת ישראל
 • בריחת ערביי ישראל לאחר פלישת צבאות ערב

  גם לאחר פלישת צבאות ערב נמשכה מגמת הבריחה, והפעם ביתר שאת, למרות ניסיונות מדינות ערב למנוע אותה וללחוץ על הבורחים לשוב לבתיהם. עד לפלישה הבריחה לא כוונה ע"י אף אחד. הנהגת הישוב והארגונים הפורשים לא יזמו אותה ולא תכננו אותה. לכל היותר בירכו על המוגמר.
  בניגוד לתקופה שקדמה לפלישה, עתה החל צה"ל במדיניות של גירוש ערביים מכפרים הסמוכים לישובים יהודים או ליד צירי תנועה חשובים. צה"ל ראה בערבים "גייס חמישי" {משת"פ עם מדינות ערב}, מסוכן וסוכן של צבאות הפולשים.
  היו כפרים שפונו ונהרסו {טנטורה, דורות, טירת
 • מנוסת ערבי לוד ורמלה לאחר קרבות עשרת הימים

  מנוסת ערבי לוד ורמלה לאחר קרבות עשרת הימים
  מבצע דני:או במצע לרלר(לוד, רמלה, לטרון, רמאללה) נועד להרחיק את האיום על תל אביב וסביבתה ולהרחיב את הפרוזדור לירושלים. צה"ל כבש במבצע את הערים לוד ורמלה ותושביהם הערבים גורשו. (גירוש יזום ראשון של ערבים)