רקע לעבדה 1

מגילת העצמאות של מדינת ישראל

By yaelBC
 • Period: 500 to

  אירועי מגילת העצמאות פסקאות 1-9

  אירועים המוזכרים במגילת העצמאות בפסקאות 1-9
 • 538

  גלות בבל מסתיימת

  גלות בבל מסתיימת
  בשנת 538 לפנה''ס, גלות בבל מסתיימת ותושבי ממלכת יהודה חוזרים לארץ - "שיבת ציון", בעקבות הצהרת כורש מלך פרס - הצהרה המאפשרת לכל העמים תחת מלכותו לחזור לפולחן אלוהיהם. ובכך לבנות את ירושלים ובית המקדש מחדש.
 • 597

  תחילת גלות בבל

  תחילת גלות בבל
  גלות בבל היא גלות ממלכת יהודה, שהחלה בשנת 597 לפנה"ס על ידי נבוכדנצאר מלך בבל.
 • Nov 23, 730

  תחילת מצור על ממלכת ישראל

  תחילת מצור על ממלכת ישראל
  מלך אשור עולה עם צבאו על ממלכת ישראל השנת 730 לפנה''ס ומתחיל במצור, איש לא יוצא או נכנס.
 • Nov 23, 733

  גלות אשור

  גלות אשור
  לאחר מצור של שלוש שנים, מלך אשור החריב את הממלכה והגלה את היושבים בה בשנת 733 לפנה''ס.
 • המפגש הראשון של הקונגרס הציוני הראשון

  המפגש הראשון של הקונגרס הציוני הראשון
  נפתח בבאזל שבשוויץ הקונגרס הציוני הראשון, פרי יוזמתו של ד"ר בנימין זאב הרצל, חוזה המדינה.
  הקונגרס הציוני הראשון אישר את התכנית הציונית – תכנית באזל – שקבעה כי "הציונות שואפת ליצור מקלט לעם היהודים בארץ ישראל" - כלומר ליצור מדינה ליהודי בארץ ישראל.
 • הצהרת בלפור

  הצהרת בלפור
  ההצהרה נקראה על שם שר החוץ הבריטי ששלח באמצעות מכתב את ההצהרה, לנשיא הכבוד של ההסתדרות הציונית בבריטניה, הלורד ג'ימס רוטשילד אשר נידונה על הכרת זכות ושל העם היהודי על ארץ ישראל וזכותם לעלות אליה
 • תחילת מלחמת העולם הראשונה

  תחילת מלחמת העולם הראשונה
  פרוץ מלחמת עולם השנייה כאשר היטלר בשלטון.
 • סיום מלחמת העולם השנייה והשואה

  סיום מלחמת העולם השנייה והשואה
  השואה הייתה שורת מעשי רצח עם במהלך מלחמת העולם השנייה על ידי גרמניה הנאצית בהנהגתו של אדולף היטלר השמדתם השיטתית של כל בני העם היהודי.
  לאחר סיום מלחמת העולם השנייה, היהודים בגטאות שוחררו.
 • עזרת הישוב היהודי במלחמת העולם השנייה

  עזרת הישוב היהודי במלחמת העולם השנייה
  לאחר ששמועות על השואה המתחוללת באירופה החלו להגיע לארץ, החליטו להקים וועדת הצלה - היישוב היהודי. בשנת 1944, הסכימו הבריטים לאמן צנחנים מאנשי היישוב, שצנחו בארצות הכיבוש הנאצי ובמדינות בנות בריתו במאמץ להציל יהודים. וביניהם חנה סנש, אך פעולתם למרות ההקרבה והגבורה, לא היה בה כדי לעזור ליהודי אירופה.