Jercity

ירושלים בתקופת המנדט הבריטי

 • הגנרל אלנבי נכנס לירושלים

  הגנרל אלנבי נכנס לירושלים
  בתשעה בדצמבר 1917, לאחר 400 שנות שלטון עות'מאני נכנעה ירושלים בפני הצבא הבריטי, והחלה שלטונה של הממלכה המאוחדת בירושלים ובארץ ישראל. הצבא הבריטי כבש את ירושלים במסגרת מלחמת העולם הראשונה, כחלק ממערה כוללת נגד האימפריה העות'מאנית. ביום ה 11 בדצמבר 1917 נכנסו הגנרל אדמונד אלנבי וקציניו לעיר ברגל דרך שער יפו וצעדו ברגל לכנסיית הקבר. הגנרל אלנבי ראה זאת כמתנת חג המולד לעם הנוצרי
 • מאורעות תר"פ 1920

  מאורעות תר"פ 1920
  ב -4 באפריל 1920, לאחר התפילה המסורתית בתום חגיגות נבי מוסא, יצא קהל בצעקות "טבח ליהודים" לכיוון הרובע היהודי. שישה יהודים נרצחו וכמאתיים נפצעו. רכוש נבזז ובתי כנסת נשרפו. רק ביום השלישי לפרעות הפסיקו הבריטים את ההתקפות בכוח והטילו את האשם על היהודים.
 • מאורעות תרפ"ט

  מאורעות תרפ"ט
  נושא זכויות התפילה של היהודים ליד הכותל המערבי היתה מן השאלות הרגישות ביותר ביחסי יהודים ערבים בירושלים ובארץ ישראל ומוקד לחיכוכים רבים.בשנות העשרים של המאה הקודמת אירעו כמה תקריות סביב שאלת זכויות התפילה. החמורה שבהן אירעה בעיצומו של יום כיפורתרפ"ט (ב 24.9.1928) במהלך 1929 הלכה וגברה המתיחות סביב התפילה בכותל. ככל שהתקרב מועד יום כיפור 1929 המתיחות הלכה וגברה. מאמצים מצד הנציב העליון, הנהגת היישוב ופגישות שהתקיימו עם נציגי המוסדות הערביים לא הצליחו למנוע את המהומות הקשות של יום ה 23 באוגוסט 192
 • מאורעות 1933

   מאורעות 1933
  מאורעות אוקטובר 1933 המכונים גם מאורעות תרצ"ד פרצו עם תחילתה של העלייה החמישית, עלייתם של יהודי גרמניה בעקבות עלייתו של היטלר לשלטון.
  ערביי א"י יצאו להפגין ביפו, בחיפה ובשכם בכדי להביע את כעסם. העלייה ערערה את מעמדם מבחינה דמוגרפית והן מבחינת פיתוח היישוב היהודי בתחומים שונים אשר איים מבחינתם על היישוב הערבי. המאורעות הופנו בעיקר נגד שלטונות המנדט הבריטי והיוו הקדמה למאורעות 1936-1939.
 • 1936-1939 המרד הערבי הגדול

  1936-1939 המרד הערבי הגדול
  מרד מאורגן שפרץ בא"י בשנת 1936., ונמשך לסירוגין עד 1939. ביישוב היהודי כונתה התמרדות זו בשם מאורעות תרצ"ו תרצ"ט.המרד הערבי כלל בעיקרו פעילות טרור מגוונת: תקיפות נגד חיילים, מוסדות השלטון הבריטי ונציגיו, ופעולות איבה אלימות של ערבים נגד יהודים.היקף הפעולות האלימות ועוצמתן גבר עם הזמן.לצד פעולות אלה נערכו הפגנות, נערכה שביתהרחבת היקף במשק היהודי ובוצעו פעולות מרי אזרחי כדוגמת מרד מיסים.המרד נמשך בהפסקות כשלוש שנים. עד למרץ 1939. במהלכו נהרגו למעלה מ-5000 ערבים, 400 יהודים וכמאתיים בריטים.המרד לא ג
 • מלחמת העולם השנייה ופעילות המחתרות בא"י1939-1945

  מלחמת העולם השנייה ופעילות המחתרות בא"י1939-1945
  מארץ ישראל וירושלים נחסכו אירועי מלחמת העולם השנייה באופן ישיר. מטה המאמץ המלחמתי הבריטי היה בקהיר וארץ ישראל שימשה בסיס עורפי. ירושלים כמרכז השלטון הבריטי הכילה מספר רב של מטרות מושכות למחתרות היהודיות במאבקן בבריטים.גל מעשי הגרילה מחריף והחל משנת 1944 המחתרות היהודיות מתאחדות לתנועת המרי העברי.
 • פיצוץ מלון "המלך דוד" על ידי ארגון האצ"ל

  פיצוץ מלון "המלך דוד" על ידי ארגון האצ"ל
  ב-22 ביולי 1946, בתגובה לשבת השחורה החליט ארגון האצ"ל לפוצץ את מלון המלך דוד, שהיווה סמל לשלטון המנדט.האגף הדרומי של הבניין התמוטט על יושביו. בפיצוץ נהרגו 91 אנשים. 476 נפצעו. מספר ההרוגים הגבוה עורר סערה ביישוב.
 • העצרת הכללית של האו"םמוציאה לפועל את תכנית החלוקה

  העצרת הכללית של האו"םמוציאה  לפועל את תכנית החלוקה
  תכנית החלוקה היא תכנית שהציעה ועדת אונסקו"פ מטעם האו"ם לחלוקת הארץ ממערב לנהר הירדן לשתי מדינות יהודית וערבית, ולשטח בינלאומי.התכנית התקבלה ברוב קולות בעצרת הכללית של האו"ם ב-29 בנובמבר 1947 . קבלת תכנית החלוקה נחשבת לאחד האירועים החשובים בתולדות הציונות. התכנית לא יושמה במלואה, אולם היא סללה את הדרך לסיום המנדט הבריטי והקמת מדינת ישראל.
 • הנציב העליון עוזב את ירושלים

  הנציב העליון עוזב את ירושלים
  מיד עם החלטת העצרת הכללית של האו"םב - 29 בנובמבר 1947, החלה תסיסה בכל רחבי הארץ וירושלים בכלל זה. תחילתה של מלחמת העצמאות שנמשכה עד ה 20 ביולי 1949.כתוצאה מהמלחמה הופסק השלטון המנדטורי בא"י והוקמה מדינת ישראל העצמאית. ביום ה' באייר תש"ח 14 במאי 1948 יצאה שיירה צבאית גדולה מארמון הנציב בירשלים, אשר סימלה את סיום השלטון הבריטי בא"י.