Img766166

רציפות היישוב היהודי בא"י - מגלות לתקומה

 • היישוב הישן

  היישוב הישן
  מאז חורבן בית שני (70 לספירה) ועד לשלהי המאה ה- 19 חי בא"י קומץ יהודים בארבעת ערי הקודש: ירושלים, חברון, טבריה וצפת
 • יציאה מחוץ לחומות

  יציאה מחוץ לחומות
  בשנת 1860 הוקמה השכונה "משכנות שאננים מחוץ לחומות ירושלים
 • עלייה ראשונה

  עלייה ראשונה
  בין השנים 1881 - 1903 עלו לא"י עולים מארצות מזרח אירופה. רובם היו בעלי משפחות מן המעמד הבינוני, אנשים דתיים ומסורתיים, אשר השתייכו לאגודות "חובבי ציון"
 • עלייה שנייה

  עלייה שנייה
  בין השנים 1903 - 1014 עלו לא"י כ-30 אלף עולים גם הם רובם ממדינות מזרח אירופה. בעיקר צעירים , רווקים וחילוניים, שהאמינו ברעיונות הסוציאליזם
 • מלחמת העולם הראשונה

  מלחמת העולם הראשונה
  במהלך מלחמת העולם הראשונה נכבשת א"י מידי העות'מנים ע"י מעצמות ההסכמה
 • הצהרת בלפור

  הצהרת בלפור
  ב-2 בנובמבר 1917 פרסמה ממשלת בריטניה הצהרה המגלה אהדה לשאיפות הציוניות בא"י
 • עלייה שלישית

  עלייה שלישית
  לאחר מלחה"ע ה-1 מתחדשת עליית היהודים לא"י . העולים בעיקר מרוסיה ופולין. זו נחשבת לעלייה חלוצית שרובה פנתה לחקלאות
 • ההגנה

  ההגנה
  ב- 1920 מוקם ארגון ה"הגנה" להגנתם של הישובים העבריים בא"י
 • כתב המנדט

  כתב המנדט
  ב-1922 אישר חבר הלאומים את כתב המנדט שניתן לבריטניה על א"י
 • עלייה רביעית

  עלייה רביעית
  בין 1924 ל- 1928 עלו לארץ כשישים אלף עולים, רובם מפולין . זו נחשבת לעלייה בורגנית של בעלי משפחות ממעמד הביניים .
 • האצ"ל

  האצ"ל
  בשנת 1931 הוקם האצ"ל ע"י קבוצת פורשים מה"הגנה" שהתנגדו למדיניות ההבלגה בה נקטה ההגנה
 • עלייה חמישית

  עלייה חמישית
  בין השנים 1932 - 1936 עלו לארץ כמאתיים וחמישים אלף עולים . כחמישית מהעולים הגיעו מגרמניה בעקבות עליית הנאצים לשלטון והשאר ממדינות במזרח אירופה בהן היו גילויי אנטישמיות
 • העפלה

  העפלה
  הגבלות הקשות שהטילו הבריטים על העלייה לא"י הביאו את הנהגת היישוב להחלטה להעלות לארץ יהודים בסתר ולצורך זה הוקם המוסד לעלייה ב.
 • מרד ערבי

  מרד ערבי
  בשנות השלושים החלה בא"י תקופה של מעשי טרור ואלימות של ערבים נגד יהודים
 • חומה ומגדל

  חומה ומגדל
  בשנים 1936 - 1939 הוקמו 52 ישובים שנבנו במהירות תוך יום אחד וכללו
  צריפים, מגדל שמירה, וחומה. המבנים הוקמו באזורי ספר על מנת לקבוע עובדות בשטח ולכלול אזורים אלו בגבולות המדינה שתקום
 • הלח"י

  הלח"י
  ב-1940 הוקם הלח"י - לוחמי חירות ישראל - ע"י פורשים מהאצ"ל שהתנגדו להפסקת המאבק בבריטים במהלך מלחה"ע ה-2
 • כ"ט בנובמבר 1947

  כ"ט בנובמבר 1947
  בכ"ט בנובמבר 1947 נערכת בא"ום הצבעה על תוכנית החלוקה אותה הציעה "ועדת אונסקו"פ" , ועדת חקירה מטעם האו"ם . עפ"י הצעה זו בא"י תקומנה שתי מדינות: מדינה יהודית ומדינה ערבית וירושלים תהפוך לאזור בינלאומי
 • הכרזת העצמאות

  הכרזת העצמאות
  ה' באייר תש"ח, יום סיום המנדט הבריטי בא"י , מכריז בן גוריון על הקמת מדינת ישראל