J0178260

הסטוריה של ארץ ישראל

By tawiled
 • מחתרת ניל"י

  מחתרת ני"י הוקמה בשנת 1915 ופעלה במלחמת העולם הראשונה
 • פלוגות האש

  פלוגות האש המיוחדות שכונו פלוגות הלילה והגדעונים היו יחידות של לוחמים יהודיים ובריטים שמטרתן הייתה להילחם בכנופיות הערביות הפלוגות היו משולבות ביהודים ובבריטים
 • הספר הלבן

  הספר הלבן הוא קובץ תקנות שפורסם על ידי ממשלת בריטניה בארץ ישראל
 • מרד גטו ורשה

  המרד היהודי הגדול ביותר בתקופת השואה
 • אסיר ציון

  אסירי ציון היו יהודים תחת משטר קומיניסטי שלא הורשו לעלות לארץ ישראל אחרי מלחמת העולם השניה
 • נידונים למוות.

  עולי הגרדום שבניהם יש שני קבוצות ובהם נמצאים איש ושמו: מאיר פיינשטיין לוחם האצ"ל ומשה ברזני לוחם הל"חי שהם היו נידונים למוות והתאבדו בכלא.
 • ירושלים במצור

  המצור על ירושלים החל ב-29 בנובמבר (כ"ט בנובמבר) לאחר התסיסיות בארץ
 • הקרב על צפת

  הקרב על צפת היה בזמן מלחמת העצמאות והיה בשביל לכבוש את צפת מידי הערבים
 • הקמת המדינה

  הקמת המדינה
  טקס הכרזת המדינה היה בתל אביב
 • דגל הדיו

  דגל הדיו הונף
 • תפיסת אייכמן

  אייכמן היה גנרל נאצי בזמן השואה שנחטף בארגנטינה בשנת 1960 ובשנת 1962 הוצא להורג
 • אולימפיאדת מינכן

  רצח 11 הספורטאים הישראלים באולימפיאדת מינכן
 • מבצע אביב נעורים

  המבצע היה תגובה לרצח 11 המאמנים,השופטים, והמתחרים במינכן
 • פתאום ביום הכיפורים

  מלחמת יום הכיפורים שפרצה ביום כיפור בהתקפה של צבאות סוריה ומצרים על ישראל.
 • מבצע אנטבה

  מבצע להצלת יהדים הנחטפו במטוס איר פרנס באנטבה.
 • מבצע משה

  עלייתם של יהודי אתיופיה לארץ ישראל.
 • חטיפת רון ארד

  רון ארד נחטף על ידי ארגון אמ"ל
  הוא היה הנווט במטוס המתרסק..
 • Period: to

  eeee