עם ישראל

By betti
 • הצהרת בלפור

  הכרזה של ממשלת בריטניה ביחס לזכויות העם היהודי בארץ ישראל
 • העליה השלישית 1918-1923

  בעליה זו עלו 36,000 יהודים רוב העולים הגיעו ממדינות אירופה חלק קטן מתימן פרס ועירק
 • ארגון ההגנה 1920

  "ההגנה" ארגון צבאי שרבים מן העם היו חברים בו
  בתקופת העליה השלישית הוא הוקם
 • העליה הרביעית

  העליה הרביעית
  1924-1930 בשנים הללו מגיע גל עלייה ארצה 70,000 יהודים רוב העולים מגיעים מפולין אחרים מגיעים מרוסיה ורומניה
  ומעטים מגיעים מתימן ועירק
 • מאורעות תרפ"ט

  מאורעות תרפ"ט
  בשנת 1929 פתחו הערבים בהתקפות על היהודים . בזמן ההתקפות השתמשו הערבים בססמאות דתיות מוסלמיות נגד היהודים המאורעות החלו בירושלים
 • הספר הלבן

  הספר הלבן
 • 1931-1939העליה החמישית

  1931-1939העליה החמישית
  העליה החמישית היא עלייה המונית למעלה מ250000 יהודים עלו לארץ ישראל במשך 8 שנים
 • עליית היטלר לשלטון

  עליית היטלר לשלטון
  , גרמניה הנאצית ביטלה את הדמוקרטיה והעמידה בראשה מנהיג יחיד דיקטטור גרמניה הדמוקרטית הפכה לגרמניה הנאצית
 • חוקי נירנברג

  חוקי נירנברג
  בשנת 1935 התקיימה בעיר נירנברג שבגרמניה ישיבה של המפלגה הנאצית ובה נקבעו חוקים חדשים נגד היהודים
 • המרד הערבי - 1936-1939

  המרד הערבי - 1936-1939
  כעסם של הערבים על הבריטים הוא שהביא לפתיחת מאורעות אלו הם ראו את הבריטים כאחראים להתפתחות הישוב היהודי ולכן יצאו למלחמה ב1936
 • ניסיונות להשתלט על העיר העתיקה

  1938 ניסיונות להשתלט על העיר העתיקה
 • ליל הבדולח

  ליל הבדולח
  הלילה שבו החלו פרעות ביהודים 195 בתי כנסת נשרפו מעל ל800 חנויות נהרסו
  ונשדדו מעל20,000 יהודים נאסרו ונלקחו למחנות ריכוז
 • 1939-1945תחילת מלחמת העולם השנייה

  מלחמת העולם השנייה הייתה קשה מאוד וארוכה מאוד היא נמשכה כ 6 שנים במהלך המלחמה התרחשה השואה
 • גטו בפולין - 1939

  גטו בפולין - 1939
  ב 21 לספטבר נשלחה הוראה לרכז את היהודים בערים הגדולות יותר
 • ועדת וונזה 1942

  התכנסו ראשי המדינה לדון בדרכים לזירוז במלאכת השמדת היהודים
 • מרד גטו ורשה

  מרד גטו ורשה
  היה המרד היהודי הגדול ביותר שפרץ בתקופת השואה,[4] והפך לסמלה המובהק של ההתנגדות היהודית בשואה. התקוממות הלוחמים היהודיים בתוך גטו ורשה בפולין הכבושה הייתה ניסיון נואש למנוע מהנאצים לשלח את שארית אוכלוסיית הגטו למחנה ההשמדה טרבלינקה, או לפחות למות תוך כדי לחימה.
 • סיום מלחמת העולם השנייה

  סיום מלחמת העולם השנייה
  סוף שנת1944 הגיעו צבאות של מדינות הברית לגרמניה במאי 1945 הסתיימה המלחמה
 • הקמת המדינה 1948

  הקמת המדינה 1948
  מדינת ישראל קמה עם הכרזת העצמאות בארץ ישראל בה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948.
 • משפט אייכמן 1960

  משפט אייכמן 1960
  פושע מלחמה האחראי לשליחת יהודים רבים למחנות ההשמדה
  נתפס והוצא להורג ב1960