World war ii special 512 500x500

מלחמת העולם השנייה

 • גרמניה פולשת לפולין, פרוץ מלחמת העולם השנייה

  גרמניה פולשת לפולין, פרוץ מלחמת העולם השנייה
  לאחר סדרת פרובוקציות, תקפה גרמניה את פולין ב-1 בספטמבר 1939. הוורמאכט הקיף את פולין ממערב, צפון ודרום, כוח האדם שלו היה גדול פי שלושה מאשר כוח האדם של הצבא הפולני וציודו היה טוב יותר. שיתוף פעולה בין כוחות יבשה, אויר וים, לשם התקפה בו זמנית והכנעה מהירה ביותר של האויב.
 • Period: to

  מלחמת העולם השנייה - כרוניקה

 • בריטניה וצרפת מכריזות מלחמה על גרמניה

  בריטניה וצרפת מכריזות מלחמה על גרמניה
  ב-3 בספטמבר, יומיים לאחר
  התקפת הּפתע ֶ על פולין, הכריזה בריטניה מלחמה על
  גרמניה, ובאותו היום, כעבור שעות אחדות, עשתה זאת
  גם צרפת.
 • ברית-המועצות פולשת לפולין

  ברית-המועצות פולשת לפולין
  כשלושה שבועות לאחר פלישת גרמניה לפולין, ב-17
  בספטמבר ‏1939,פלשה גם ברית המועצות לפולין. הפלישה
  בוצעה בהתאם להסכם ִריּבֶנטרֹוּפמֹוֹוֹוֹוב, שנחתם בין
  .גרמניה לברית המועצות כשבוע לפני פרוץ מלחמת העולם
  כתוצאה מן המלחמה חדלה פולין להתקיים כמדינה
  .עצמאית
 • פולין נכנעת

 • הקמת הגטו הראשון בעיר פיוטרקוב

  הקמת הגטו הראשון בעיר פיוטרקוב
 • ברית-המועצות פולשת לפינלנד

 • הקמת גטו ורשה

  הקמת גטו ורשה
 • 'פקודה להקמת גטו לודז

  'פקודה להקמת גטו לודז
 • פינלנד נכנעת

 • נורבגיה נכנעת

 • בלגיה נכנעת

 • איטליה מכריזה מלחמה על צרפת

 • גרמניה כובשת את פריז

  גרמניה כובשת את פריז
 • צרפת חותמת על הסכם שביתת נשק עם גרמניה

 • ממשלת וישי של צרפת משתפת פעולה עם גרמניה הנאצית

  ממשלת וישי של צרפת משתפת פעולה עם גרמניה הנאצית
 • תחילת הבליץ

 • גרמניה כובשת את יוגוסלביה ואת יוון באפריל

 • מבצע ברברוסה

  מבצע ברברוסה
 • מתקפת הנגד הסובייטית באזור מוסקבה

  .מפלה ראשונה לצבא הגרמני, נקודת מפנה מרכזית במלחמת העולם השנייה