Un palestine partition versions 1947

המאבק על המדינה

 • סיום המלחמה באירופה

  סיום המלחמה באירופה
  עם סיום המלחמה ושחרור המחנות, מעל מאה אלף יהודים נשארים עקורים בתוך מחנות. שארית הפליטה סירבו לחזור לארצות מוצאם ושאיפתם התמקדה בעליה לא"י.
 • דו"ח הריסון

  דו"ח הריסון
  נציג מיוחד של נשיא ארה"ב מסתובב במחנות העקורים ומגיש דו"ח
  שבמרכזו מצב העקורים וממליץ לתת למאה אלף עקורים לעלות מיד לארץ ישראל.
 • פריצה למחנה העקורים בעתלית

  פריצה למחנה העקורים בעתלית
  מאה אנשי פלמ"ח פורצים למחנה בעתלית ומשחררים כ-200 פליטים.
 • ליל הרכבות

  ליל הרכבות
  חמישים חוליות של הפלמ"ח פוצצו 150 מקומות לאורך מסילות הברזל בארץ.
 • Period: to

  התנועה המרי העברי

  שלוש המחתרות משתפות פעולה תחת הכותרת תנועת המרי העברי.
 • ארבע נקודות חדשות

  ארבע נקודות חדשות
  הקמת 4 ישובים חדשים לציון יום בלפור.
 • נאום בווין

  נאום בווין
  שר החוץ הבריטי ממפלגת הלייבור, בווין,קובע את המדיניות בנושא של המנדט הבריטי בא"י. הוא קובע שלא יהיה שינוי במדיניות הספר הלבן והוא ואינו מוכן להכנסת עקורים יהודים לא"י.
 • פיצוץ תחנות משטרה

  פיצוץ תחנות משטרה
  תנועת המרי העברי פוצצו שתי תחנות משטרה בגבעת אולגה וסידני עלי , כיום הרצליה.
 • התקפה על מרכזי הבולשת הבריטי

  התקפה על מרכזי הבולשת הבריטי
  אצ"ל ולח"י תוקפים את מרכזי הבולשת ביפו וירושלים
 • פיצוץ הרדאר על הר הכרמל

  פיצוץ הרדאר על הר הכרמל
  הפיצוץ נועד לשבש את המעקב של הבריטים אחרי אניות מעפילים.
 • התקפת אצ"ל ולחי על שדות התעופה

  התקפת אצ"ל ולחי על שדות התעופה
 • פרשת ביריה

  פרשת ביריה
  הישוב ביריה הוקם על יד צפת. הבריטים ניסו פעמיים להוריד אותו אך בסופו של דבר הם נכנעו והישוב נשאר על המפה.
 • פרשת אניית וינגייט

  פרשת אניית וינגייט
  עם הגעת אניית המעפילים וינגייט לחופי ארץ ישראל פורץ מאבק בין אנשי ההגנה וחיילים בריטים.
 • התקפה על מסילות הברזל

  פוצצו את גשר הרכבת בנחל נעמן וחבלו במסילות ברזל באיזור יבנה ורחובות.
 • Period: to

  הועדה האנגלו אמריקאי

  הועדה ביקרה במחנות העקורים, הסתובבה בארץ ישראל, ביקרה בישובים, דיברה עם ההנהגה והגיע למסקנה על חלוקת הארץ.
 • ליל הגשרים

  ליל הגשרים
  בלילה אחד החליטו לפוצץ 11 גשרים המחברים את א"י לאיזור. הצליחו לפוצץ עשרה מהם. פעולה גדולה ונועזת במיוחד.
 • השבת השחורה

  השבת השחורה
  לאחר עשרה חודשי מאבק הבריטים מגיבים. מעצרים רבים ופשיטות למצוא סליקים של נשקים . עצרו קרוב ל-3000 איש וישובים היו במצור. פשטו על משרדי הסוכנות היהודית.
 • פיצוץ מלון המלך דוד

  פיצוץ מלון המלך דוד
  אצ"ל הצליחו להחדיר כדי חלב מלאים בחומרי נפץ למרתפי המלון ופוצצו את האגף הדרום מזרחי של המלון. נהרגו מעל 90 איש בפיצוץ -- בריטים, יהודים וערבים. בעקבות שבת השחורה ופיצוץ המלון הוחלט לפרק את תנועת המרי העברי
 • Period: to

  מאבק רצוף

  עם פירוק תנועת המרי העברי האצ"ל והלח"י המשיכו במאבק אלים נגד הבריטים. בין הפעולות היו הפריצה לכלא עכו, פיצוץ בתי הזיקוק בחיפה ותליית הסרג'נטים.
 • Period: to

  מאבק צמוד

  לאחר פירוק תנועת המרי העברי, ההגנה פעלה צמוד למדיניות הנהגת היישוב. ולכן ריכזה את מאמציה בשני מישורים....עליה והתיישבות. בין יתר הפעולות היו פרשת אקסודוס.
 • אחד עשר הישובים בנגב

  אחד עשר הישובים בנגב
  כדי להרחיב את ההתיישבות בנגב, הוקמו בין ה5-6 לאוקטובר (יום הכיפורים) אחד עשר ישובים חדשים בצפון הנגב.
 • הקמת ועדת חקירה מטעם האו"ם בעניין א"י -- UNSCOP

  הקמת ועדת חקירה מטעם האו"ם בעניין א"י -- UNSCOP
  לאחר החלטת בריטניה במרס 1946 להעביר את שאלת א"י לאומות המאוחדות .הוחלט על הקמת ועדה בת 11 נציגים לחקור את בעית א"י ולהביא המלצות לאו"ם
 • כ"ט בנובמבר

  כ"ט בנובמבר
  החלטה של האו"ם לחלק את א"י לשתי מדינות, מדינה יהודית ומדינה ערבית. למחרת תתחיל מלחמת העצמאות.