Refugeesontherunonlychidlrenandwemen

היווצרות בעיית הפליטים

 • החלטה 181 - החלטת החלוקה 29/11/1947

  ב-29 בנובמבר 1947 התקבלה ב-או"ם החלטה 181 שמש/מעותה העיקרית סיום המנדט הבריטי בא"י והקמת שתי מדינות לאום - מדינה יהודית ומדינה ערבית. סרוב הערבים לקבל את ההחלטה הוביל לפתיחת מלחמת העצמאות ולהיווצרות בעיית הפליטים
 • Period: to

  היווצרות בעיית הפליטים

 • ארועי דיר יאסין

  ב-9 באפריל 1948 נכבש הכפר דיר יאסין ע"י כוחות אצ"ל ולח"י. בכפר היו באותו זמן לפי מקורות ערבים 708 תושבים. במהלך הקרב והכיבוש נרצחו גברים רבים ובתמונות המפונים רואים נשים וילדים בלבד. השמועה על הטבח גרמה לבריחה של פלסטינים מבתיהם מחשש לגורל דומה.
 • הבריטים מציעים לערבים בצפת ובטבריה לעזוב את העיר יחד איתם

  לפי מחקרו של מוטי גולני הבריטים שדי איבדו שליטה על הנעשה בארץ הציעו לאוכלוסיה החלשה בכל מקום להתלוות אל הכוחות הבריטיים הנסוגים ולקבל את חסותם. כך הצטרפו ערביי צפת ב-16 באפריל וערביי טבריה ב-18 באפריל לכוחות הנסוגים. מצב זה חזר על עצמו גם בחיפה ב-21 באפריל. תושבים אלה הפכו לפליטים.
 • המנוסה הגדולה מחיפה

  לאחר כיבוש חיפה בידי כוחות ההגנה. החלה מנוסה גדולה של ערביי העיר. הבריטים סייעו לכל המבקשים לברוח בהסדרת אמצעי תחבורה משום שרצו להבטיח שהצד החזק יותר יעשה סדר בעיר. הסיוע הבריטי שניתן לנמלטים סייע להיווצרות בעיית הפליטים.
 • כתבה בעיתון שעב הערבי - יוני 1948

  "הקבוצה הראשונה של הגיס החמישי הם אלה הנוטשים את בתיהם ובתי-עסקיהם ויוצאים לחיות במקומות אחרים. רבים מהם חיו ברווחה גדולה ובמותרות.
  מיד עם היראות סימן ראשון לצרה הם נושאים את רגליהם כדי להתחמק מנשיאה בעול המאבק, אם במישרין ואם בעקיפין. הארצות השכנות עשו לנו שירות רע בהכניסן את אלה הבורחים משדה הקרב. אלה הסוג הגרוע ביותר בגיס החמישי שלנו וראויים לענישה בכל חומר הדין."