היסטוריה

By YotamHs
 • Period: 1000 to

  ערים וקהילות

  העיר באירופה הנוצרית הקהילה היהודית באירופה הנוצרית פראג היהודים בפראג השנים בכלליות*
 • Period: to

  לאומיות באיטליה

  לאומיות מודרנית באיטליה שנת ההתחלה משוערת*
 • Period: to

  הלאומיות היהודית

  הגורמים לצמיחה - כשלון אמנציפציה, תנועת ההשכלה והחילון, גילויי אנטישמיות, רעיונות הלאומיות הרצל , בעיית היהודים קונגרס ראשון - באזל הניסיונות לקבלת הצארטר - גרמניה, עותמאנים, בריטניה:ואל-עריש קונגרס שישי - אוגנדה העלייה הראשונה והשנייה הקמת צורות התיישבות חדשות - תל אביב, מושבה, קבוצה אישים וארגונים - רוטשילד , המשרד הא"י הקמת מסגרות פוליטית - פועלי ציון , הפועל הצעיר הקמת מסגרות ביטחוניות - בר גיורא והשומר תרבות וחינוך עברי - אליעזר בן יהודה, מלחמת השפות
 • Period: to

  הישוב היהודי בזמן מלע"ה ה1

  עמדת מנהיגי התנועה הציונית כלפי הצדדים הלוחמים מדיניות העותמאנים,גורמים, יעדים ודרכי פעולה דרכי ההתמודדות של היישוב - ניל"י הצהרת בלפור
 • Period: to

  מאבק היישוב היהודי בבריטים - עד ההכרזה באום בכ"ט בנובמבר

  תנועת המרי העברי - הקמה , פעולות , פירוק המאבק הצבאי - אצל ולחי המאבק בתחום ההעפלה וההתיישבות - ההגנה הדיון בשאלת א"י באו"ם - בריה"מ, ארה"ב, בריטניה, אונסק"ו החלטת כ"ט בנובמבר - עיקרי התוכן, חסרונות ויתרונות , תגובת היישוב היהודי והערבים
 • Period: to

  (דה קולוניזציה (התרחש גם לפני 1945 במזה"ת, הסתיים במהלך שנות ה60

  דה קולוניזציה - מהי
  גורמים - אידאולוגיים,כלכליים,פוליטיים
  מאפייני התהליך
  תוצאות התהליך השפעת הגורמים על גורל היהודים בארצות האסלאם
  מעמדם ומצבם הכללי של יהודי ארצות האסלאם לפני הקמת א"י
  הגורמים שעיצבו את גורל יהודי ארצות האסלאם - דה קולוניזציה, מלחמת העצמאות והקמת המדינה, ציונות ועוד
  מרוקו כמדינה מדגימה
 • Period: to

  מלחמת העצמאות - הכרזה על הקמת המדינה וצה"ל - הסכמי שביתת הנשק

  מלחמת העצמאות - 4 התקופות הכרזה על מדינת ישראל - נסיבות, הדיון נגד ובעד הקמת צה"ל ופירוק המחתרות - יעדים, קשיים, מניעים, פרשת אלטלנה הסכמי שביתת הנשק - מניעי ישראל ומדינות ערב, הכרת הגבולות
 • Period: to

  היווצרות בעיית הפליטים הפלסטינאים - עד היום

  גורמים
  עמדת הישוב היהודי
 • Period: to

  (עלייה וקליטה ועיצוב החברה במדינה (התרחש גם במהלך שנות ה60

  היקף העלייה וארצות המוצא
  הגורמים לעלייה - ארצות אירופה ואסלאם
  מאפייני העלייה - עליית הצלה/חשאית/מבוקר/שואה
  תהליך הקליטה - קשיי קולטים, קשיי עולים, השיקולים בקליטה, תפיסת כור ההיתוך
  אירועי ואדי סאליב
 • Period: to

  מלחמת ששת הימים

  הגורמים לפרות המלחמה
  תוצאות המלחמה
  השפעות המלחמה על מדינת ישראל - כלכלה, חברתי, ביטחוני , פוליטי
  השפעות המלחמה על הפלסטינאים ומדינות ערב
  תרומתו של אלי כהן
 • Period: to

  המעבר מכור היתוך לחברה רב תרבותית

  *התרחש גם קצת לפני וגם קצת במהלך שנות ה90* הכרת המושג - כור היתוך
  הכרת המושג - רב תרבותיות
  הגורמים למעבר
  ביטויי הרב תרבותיות - תרבות , חגים , מוזיקה קולנוע תקשורת