Raising the ink flag at umm rashrash (eilat)

מלחמת העצמאות י"א6

 • כ"ט בנובמבר

  כ"ט בנובמבר
  ההצבעה באו"ם מסתיימת ברוב קולות לתכנית החלוקה שהומלצה על ידי ועדת אונסק"ופ! 33 מדינות הצביעו בעד, 13 נגד ו10 מדינות נמנעו.
 • שיירת הל״ה

  35 לוחמי פלמ״ח נהרגו על ידי ערבים כשניסו להוציא שיירת לירושלים
 • שיירת חולדה

  מטרת המבצע להעלות אספקה לעיר ירושלים. המבצע הסתיים כאשר 18 לוחמים יהודים נהרגו.
 • מבצע נחשון

  מטרת המבצע הייתה לפרוץ את הדרך לירושלים ולחלץ אותה מהמצור. המטרה הושגה. במבצע השתתפו לוחצי ההגנה והפלמ״ח.
 • שחרור חיפה

  מטרת המבצע הייתה לשחרר את העיר חיפה. במבצע השתתפו לוחמי הגנה אל מול לוחמים ערבים. המבצע הסתיים בהצלחה.
 • הכרזת העצמאות של מדינת ישראל

  הכרזת העצמאות של מדינת ישראל
  דוד בן גוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל!
 • קרב צמח (המערכה בדגניה)

  מטרת המבצע הייתה להדוף את הכוחות הסוריים שכבשו טת צמח. המבצע הסתיים בהצלחה (של הפלמ״ח), אבל לאחר קרב קשה. 2 לוחמים נהרגו.
 • מבצע יורם

  ניסיון שלישי של ישראל לכבוד את לטרון במסגרת המלחמה. הניסיון נכשל
 • מבצע דני

  מטרת המבצע הייתה כיבוש רמלה ולוד. משתתפים: לוחמי פלמ״ח . מטרת המבצע הושגה.
 • מבצע יואב

  מבצע של צה״ל במלחמת העצמאות, שמטרתו הייתה לפרוץ את הדרך אל הנגב ודחיקת הצבא המצרי ממנו. המבצע צלח ושליטת המצרים צומצמה. צה״ל כבש את באר שבע
 • בלימת המצרים בגשר ״עד הלם״

  המטרה הייתה לבלום את הכוחות המצרים ולמנוע הגעתם לתל אביב. במבצע השתתפו חיילי גבעתי וחיות הנגב. רק לאחר ניסיון שני נבלמו המצרים.
 • מבצע חורב

  מבצע שמטרתו למגר ולגרש את הצבא המצרי מעבר לגבולות ישראל ולכבוש את מערב הנגב. במבצע השתתפו 4 חטיבות ו2 גדודי ארטילריה ופיקד עליו יגאל אלון
 • מבצע עובדה

  מבצע שמטרתו כיבוש הנגב ומפרץ אילת על ידי חטיבת גולני וחטיבת הנגב בסיוע חיל האויר. המבצע מסתיים בהנפת ״דגל הדיו״.
 • סיום המלחמה

  סיום המלחמה
  עם חתימת הסכם שביתת הנשק עם סוריה (האחרונה במדינות ערב עמה נחתם הסכם), הסתיימה באופן רשמי מלחמת העצמאות.