AK2

 • Start 8. klasse

  dette er en
 • Jobbskygging

 • Start 9. klasse

 • Hospitering i videregående skole

 • Utdanningsvalg

  I timeplan 9 og 10 trinn 1 time annenhver uke.
 • Start 10. klasse

 • PRYO arbeidsuke i bedrift

 • Søknadsfrist VG1

 • Søknadsfrist VG2

 • Start VG1 Elektro og datateknologi

 • Start VG2 Elenergi og Ekom

 • Start VG3 eller opplæring i bedrift

 • Fagprøve