Prosjekt om skolenedleggelse

By aase
  • Logg mandag

    Startet dagen med idémyldring med Terje Endrerud. Sammen kom vi fram til mange temaer under "nærmiljæet". Vi spemte over de temaene vi ville skrive om, og fikk etter hvert 3 grupper. Gruppen min var meg, Caroline, Line og Mathilde, og vi har om skolenedleggelse. Våres problemstilling er : Hvilken oppfatning har elever/lærere/politikere om nedleggelsen av Heggen. Med god hjelp av Endrerud har vi funnet noen relevante politikere som er aktuelle å intervjue,.
  • Logg mandag

    Vi skal også intervjue rektorene ved Helgerud, Sokna og Heggen. Skal prøve å få noen anonyme intervjuer med elevene som har gått på Heggen, og noen av lærerene som har jobbet der, Etter dette har vi prøvd å kontakte dem, men hittil har bare rektor ved Heggen svart. Håper de andre avtalene går i boks fortest mulig, Ellers jobber vi med intervju spørsmål nå. Vi har også planer om å høre med Veme-folket hva de synes om nedleggelsen og hvordan de synes det påvirker lokalsamfunnet.