Prosjekt om skolenedleggelse

 • Logg mandag 2

  Problemstillingen ble: Hvilken oppfatning har elever, lærere og politikere om nedleggelsen av Heggen skole? Vi har tenkt til å intervjue en del mennesker, blant annet rektor på Helgerud skole, Sokna skole og tidligere rektor ved Heggen skole. Vi vil ut i fra disse rektorene høre om det er mulighet å komme i kontakt med tidligere elever fra Heggen skole.
 • Logg mandag 3

  I tillegg til dette vil vi intervjue to tidligere lærere fra Heggen skole og noen tilfeldige beboere i nærmiljøet for å undersøke hvordan nedleggelsen påvirker lokalmiljøet. Vi pratet med Terje Endrerud, og fikk tips om noen politikere som var aktive i debatten og avgjørelsen av skolenedleggelsen. Vi har funnet opplysninger om alle personene vi vil intervjue, og prøvd å kontakte dem via mail og telefon. Mens vi venter på svar, lager vi spørsmål til rektorer, lærere, elever og naboer.
 • Logg mandag 4

  Det er så langt vi har kommet, og så fort vi får mulighet til å intervjue noen av de personene jeg tidligere har nevnte, vil prosjektet satt ordentlig i gang.
 • Logg mandag

  Dagen startet med felles idèmyldring i klasserommet, hvor vi foreslo temaer og valgte grupper ut i fra hva vi i klassen ønsket å jobbe med. Deretter gikk gruppene sammen for å finne problemstilling og starte på arbeidet. Jeg endte opp på gruppen som har skolenedleggelse som tema. Gruppen består av Line, Caroline, Åsa-Marie og meg. Etter felles samling gikk vår gruppe sammen og hadde vår egen idèmyldring.
 • Logg tirsdag

  Dagen i dag har stort sett gått med til å avtale møter. Vi har møtt mye motgang og vanskligheter med dette. Noen ønsker ikke å intervjues, andre har ikke tid med tanke på vår korte varsel. Derfor har vi sendt flere spørsmål over mail, for å få svar på det vi lurer på. Vi har også lagd spørsmål til de vi skal intervjue i morgen. Ellers har vi sett på hvordan vi skal presentere stoffet for klassen, og Åse har skrevet ned den informasjonen hun fikk etter hun besøkte naboene rundt Heggen skole.
 • Logg torsdag

  I går glemte vi alle i gruppa bort å skrive logg, for vi var opptatt hele dagen med intervjuer osv. så det gikk i glemmeboken. Dagen i går startet med intervju med Kjell B. Hansen, Karl Petter Endrerud og rektor ved Sokna og Helgerud skole. Dagen i dag har gått med til å samle informasjonen fra intervjuene, avtale fremføringen og lage powerpoint.