Prosjektarbeid skole - næringsliv

By jofrid
 • Idemyldring - temautvelgelse.

  Idemyldring under ledelse av Terje Endrerud. Utvelgelse av tre tema, en for hver gruppe.
 • Gruppedannelse.

  Individuelle valg dannet grunnlag for gruppene, de som hadde valgt samme tema dannet en gruppe.
 • Problemstilling.

  Geuppen arbeidet med ulike problemstillinger. Etter konstruktive drøftinger ble en problemstilling valgt. Spørsmålet er om næringslivet stiller krav til skolene de skal samarbeide med. I så fall, hvilke krav?
 • Framdriftsplan.

  Planlegging av prosjektet og hvordan vi vil arbeide. Laget fremdriftsplan på bakgrunn av dette.
 • Ringe skoler.

  Vi plukket ut tre skoler vi ville ringe til. Vi valgte videregående skoler. Jeg ringte Ringerike vgs (32109910) og Hadeland vgs avd. Gran (61333700). Fikk ikke tak i riktig person på noen av skolene. Må vente til senere i dag og ringe på nytt.
 • Spørsmål.

  Hvilke spørsmål skal vi stille? Hva ønsker vi å få ut av samtalene? Drøftinger for å bli enige.
 • Avtale møte

  Endelig fikk jeg kontakt med Ringerike vgs. Avtaler møte i morgen. Han ringer meg om klokkeslett når han kommer på kontoret.
 • Godkjenning av problemstilling.

  Vi fikk godkjent problemstillingen etter litt drøfting og med noen endringer.
 • Søker næringslivsrepresentanter

  Søker etter bedrifter/personer vi kan snakke med i næringslivet eller ved opplæringskontorene. Vanskelig å få svar på så kort varsel, de fleste er opptatte og vi legger igjen beskjeder. Tar sikte på å få en konkret person når vi er på Ringerike vgs.
 • Fremdriftsplan justeres

  Linn justerer fremdriftsplanen. Vi drar alle til samtalen med Jan Benjaminsen. Er usikre på om vi rekker tilbake til allmøtet. Sender beskjed til forelesterne.
 • Intervju

  Intervju av Jan A. Benjaminsen ved Ringerike vgs. Han er ansvarlig for samarbeid skole - næringsliv i sektoren service- og samferdsel. Meget opplysende interjvu. Vi fikk mange gode innspill.
 • Allmøte.

  Allmøte der vi gikk gjennom alle gruppenes arbeid så langt. Råd og veiledning.
 • Bedriftsbesøk.

  Vi deler oss i to. En gruppe til City Sport og en gruppe til Rema 1000 i Osloveien.
 • Forberedelser til samtale.

  Vi har fått avtale med Jan Benjaminsen ved Ringerike vgs kl. 1200 i dag. Forbereder oss til samtalen. Planlegger hvordan vi vil presentere oss og prosjektet. Utarbeider spørsmål etc.
 • Oppsummering av bedriftsbesøk

  Bearbeidet notater fra bedriftsbesøk. Orienterte hverandre om resultatet fra besøkene.
 • Samordning av innsamlet data.

  Vi har samlet litt data hver. Skaffer oss oversikt over hva vi har og hva vi mangler.
 • Teori.

  Hver enkelt av oss arbeider med å finne teori innenfor emnet. Finnes på Udir. og NHO pluss noen andre steder.
 • Stemningsrapport fra gruppen.

  Stemnigen er lett og ledig. Godt samarbeid. God framdrift på arbeidet.
 • Presentasjon.

  Vi starter på presentasjonen. Mikkjel trener på å bruke overhead.
 • Kontroll av fremdriftsplan

  Hvor er vi i forhold til fremdriftsplanen? Ligger godt an, har startet på powepoint.
 • Mål for dagen

  Målet for i dag er å bli ferdige med powepointen. Eventuelt starte på å øve på presentasjonen.
 • Teori

  Jobber videre med teori og fokuserer på organisering og deltakere/parter. Lager organisasjonskart. Opplæringsloven kap. 4 og læreplaner, overordnede og for hvert enkelt fag.
 • Presentasjon

  Vi arbeider ganske mye med presentasjonen. Hva skal vi ha med og i hvilken rekkeflge skal vi ha på de ulike punktene?
 • Ferdigstillelse av powerpoint

  Sluttfører arbeidet. Korrekturlesing gjenstår.
 • Presentasjon fordeles.

  Vi fordeler arbeidet med presentasjonen mellom oss. Hver enkelt må forberede seg ekstra på sine enmer.
 • PP-presentasjon

  En liten endring i pp-presentasjonen må til.
 • Øving.

  Gruppen øver på presentasjonen..
 • Presentasjon

  Vi presenterer det vi har arbeidet med denne uken. Selv er vi fornøyd med resultatet.