1700-tallet

 • England står i spidsen

  England kom til at fremstå som et mønsterland for de driftige købmænd og producenter.
  Det skyldes at England blev Europas værksted og økonomisk centrum. Dette var der flere grunde til, bla. trekantshandlen, som skaffede kapital.
  Kongens magt var svagere her end i resten af Europa. I kraft med et stort og stigenede befolkningstal, kunne engelske producenter og købmænd nyde godt af det store hjemmemarked. Reformer af landbruget frigjorde stor arbejdskraft til bomuldsindustrien.
 • Period: to

  1700-tallet

 • Forsorgslov

  I 1708 kom den første egentlige forsorgslov i Danmark. Her forsøgte man at skabe et enstrenget, administrativt system med fattigdirektørerne i København som øverste myndighed. Den anerkendte statens med ansvar i forhold til samfundets fattige, som tidliger var tildelt retten til at tigge. Nu blev tiggeri forbudt. Forsorgen skulle nu finansiere de fattige gennem frivillige bidrag, og gennem skat fra de gejstlige og embedsmænd.
 • Struense tages til fange

  Det lykkedes en gruppe konservative godsejere at fængsle og dømme Struense for krænkelse af majestæten. Han blev dømt til døden og Dronningen som havde fået et barn med Struense, blev landsforvist. De konservative var tilbage ved magten.
 • Lanbrugskrisen

  Der blev krise i landbruget da efterspørgslen på korn, stude og andre landbrugsprodukter faldt kraftigt. Det endte ud i prisfald. Krisen ramte især den del af landbruget, der var mest involveret i markedsøkonomien. Værst gik det ud over godsejerne, både fordi de solgte den største del af deres produktion, og fordi deres fæstebønder ikke kunne betale landgilden og skatterne, som godsejeren efter den tids lovgivning hæftede for. Den del af befolkningen, som købte sine fødevarer, havde derimod en u
 • Stavnsbåndet

  Stavnsbåndet blev indført med en forordning af 4. februar 1733 som en del af genindførslen af nationale udskrivninger af militærtjeneste. Stavnsbåndet blev officielt ophævet i 1788, men var først helt afviklet i 1800.
 • Trekantshandlen starter

  Den voksende trekantshandel bragte økonomisk fremgang, og borgerskabets økonomiske betydning voksede igen.
 • Christian VII

  Under Christian 7. (1766-1808) kom oplysningen til magten gennem Struense, der var den psykisk syge konges tyske livlæge. Hans indflydelse på kongen gjorde det muligt, i kongens navn og udenom det gamle magtapparat, at gennemføre en række love der omsatte oplysningstidens ideer til praksis.
 • Konservatismen

  Konservatismen er knyttet til den britiske statsmand Edmund Burkes (1729-1797) opgør med Den Franske Revolution i 1789. Burkes opgør rettede sig mod den politiske radikalisme, som han opfattede som et udslag af oplysningstidens politske filosofi.