מפה יבוס

תולדות ירושלים

By 54miri
  • 587 לפנה"ס

    כיבוש ירושלים על-ידי נבוכדנצאר, שריפת בית המקדש וגלות בבל.
  • 587 לפנה"ס

    כיבוש ירושלים על-ידי נבוכדנצאר, שריפת בית המקדש וגלות בבל.