14870pic c (2)

ירושלים עד היום

 • 2005 BCE

  כיבוש ירושלים לראשונה

  כיבוש ירושלים לראשונה
  המלך דוד נלחם נגד היבוסים ומנצח, הוא כובש את העיר ירושלים היבוסית והופך אותה לירושלים עיר דוד.
  הוא מקיף אותה בחומות ומכניס אליה אליה את ארון הקודש
 • 950 BCE

  הקמת בית המקדש

  הקמת בית המקדש
  שלמה המלך בונה את בית המקדש כדי שישמש "בית" לארון הקודש
 • 586 BCE

  חורבן בית ראשון

  חורבן בית ראשון
  לאחר שבמשך יותר מ400 שנה שרד בית המקדש ושמר על ארון ה', בשנת 586 לפנה"ס נחרב בית המקדש הראשון על ידי מלך בבל.
 • 175 BCE

  מרד החשמונאים

  מרד החשמונאים
  אנטיוכוס הרביעי היה השליט בארץ ישראל, נציגם של היוונים.
  הוא הטיל גזרות נוראיות על הארץ והיהודים ספגו זאת עד שפעם אחת קם אדם בשם מתתיהו החשמונאי וקרא ליהודים למרוד בשלטונות.
  זו הייתה תחילתו של המרד בהנהגת בית החשמונאים
 • 164 BCE

  כיבוש ירושלים בשנית

  כיבוש ירושלים בשנית
  יהודה המכבי, בנו של מתתיהו החשמונאי, כובש את ירושלים מידי היוונים ומטהר אותה
 • 164 BCE

  כיבוש ירושלים מהיוונים

  כיבוש ירושלים מהיוונים
  לאחר שנים רבות של מאבק ביוונים, מרד החשמונאים הגיע לסיומו כאשר הצליח בנו של מתתיהו החשמונאי, יהודה המכבי, לכבוש את ירושלים ולטהר אותה.
 • 133 BCE

  עיר בירה

  עיר בירה
  לאחר שהוסכם השלום בין החשמונאים והיוונים, החשמונאים קובעים שירושלים תהיה עיר בירתה של ממלכת החשומנאים