Runtho

שליטת הרומאים בארץ

 • Period: 63 BCE to 324

  שליטת הרומאים בארץ

  התקופה הרומית בארץ ישראל החלה בשנת 63 לפנה"ס עם הפלישה הרומאית לארץ זו בהנהגת המצביא הרומי פומפיוס, ונמשכה עד שנת 324.נוכחותה של רומא עוררה התנגדות עזה ביהודה
 • 70

  מרד הגדול וחורבן ביהמ"ק

   מרד הגדול וחורבן ביהמ"ק
  המרד הגדול היה הראשון מבין שתי מרידות גדולות שמרד העם היהודי היושב ביהודה כנגד הכובשים הרומאים. בין הגורמים לפריצת המרד, אכזריות השלטון הרומי ושחיתויותיו, סכסוך בין יהודים ולא יהודים .לאחר הצלחות ראשוניות של המורדים, נשלחו אספסיאנוס ובנו טיטוס לדכא את המרד. שיא המרד היה עם כיבוש ירושלים והחרבת בית המקדש על ידי טיטוס. המרד נכשל והיה בעל תוצאות קשות. מאות אלפי יהודים נהרגו, רבים אחרים הוגלו או נמכרו לעבדות והגרוע מכל .היה חורבנה של ירושלים ובית המקדש השני - המרכז היהודי של עם ישראל.