Emblem of jerusalem 04

תאריכים משמעותיים בתולדות ירושלים

 • 1250 BCE

  1250 לפנה"ס

  יהושע נלחם באדוני-צדק מלך ירושלים.
 • 1005 BCE

  1005 לפנה"ס

  דוד המלך כובש את יבוס, מבצר אותה בחומות ומעביר אליה
  את ארון הקודש.
 • 950 BCE

  950 לפנה"ס

  שלמה המלך מקים את בית המקדש הראשון.
 • 722 BCE

  722 לפנה"ס

  חורבן ממלכת ישראל.
 • 586 BCE

  586 לפנה"ס

  ירושלים נכבשת ע"י נבוזראדן המצביא הבבלי ונחרבת בפקודת

  המלך נבוכדנאצר.
 • 536 BCE

  536 לפנה"ס

  מפלת בבל והצהרת כורש מלך פרס שהתירה לגולים לחזור

  לירושלים.
 • 520 BCE

  520 לפנה"ס

  המושל זרובבל משלים את בניין בית המקדש השני. העיר
  עצמה נותרה עדיין חורבה ברובה.
 • 458 BCE

  458 לפנה"ס

  תקופת עזרא ונחמיה: נחמיה בונה מחדש את חומות העיר. עזרא מקים את "הכנסת הגדולה" - מוסד שריכז את סמכויות השילטון הדתי והמשפטי בארץ.
 • 332 BCE

  332 לפנה"ס

  אלכסנדר מוקדון כובש את ארץ ישראל.
 • 175 BCE

  175 לפנה"ס

  אנטיוכוס הרביעי החליט ליוון את הממלכה. המקדש חולל ואוצרותיו הוחרמו. כתגובה פרץ מרד בהנהגת בית חשמונאי: מתיתיהו הכהן וחמשת בניו.
 • 164 BCE

  164 לפנה"ס

  יהודה המכבי, כובש את ירושלים ומטהר את המקדש.
 • 133 BCE

  133 לפנה"ס

  במסגרת הסכם שלום עם היוונים נקבעת ירושלים כבירת הממלכה החשמונאית.
 • 63 BCE

  63 לפנה"ס

  סכסוכים בקרב המשפחה השלטת מביאים להתערבות הרומאים. פומפיוס מטיל מצור על הר הבית וכובש אותו.
 • 40 BCE

  40 לפנה"ס

  הורדוס שולט ביהודה כמלך בחסד הרומאים. הוא בונה מחדש את בית המקדש.
 • 1 BCE

  0 - ישו נולד

 • 1 BCE

  0 - ישו נולד

 • 63

  63 לספירה

  כתגובה למדיניות היד הקשה של הנציבים הרומאים פורץ המרד הגדול. הודות לחומות ולמבצרים שהקים הורדוס, עמדו המורדים במצור זמן רב.
 • 73

  70 לספירה

  בתשעה באב, לאחר קרבות כבדים, חרב בית המקדש והעיר הוחרבה ברובה בפקודת טיטיוס פלאוויס.
 • 130

  130 לספירה

  לאחר ביקורו של הקיסר אדריאנוס מוקמת על חורבות העיר המושבה הרומית איליה קאפיטולינה.
 • 132

  132 לספירה

  מרד בר כוכבא. המרד נמשך שלוש שנים וירושלים חזרה להיות מושבה רומית.
 • 324

  324 לספירה

  הקיסר קונסטאנטינוס הגדול קובע את הנצרות כדת הרשמית של האימפריה ומקים בירושלים כנסיות ומנזרים רבים.
 • 335

  335 לספירה

  הלנה, אימו של הקיסר, מקימה את כנסיית הקבר הקדוש. על היהודים חל איסור להיכנס לעיר, עד המאה ה - 5.
 • Mar 28, 638

  638 לספירה

  ירושלים נכבשת על ידי החליף המוסלמי עומר.
 • Mar 28, 691

  691 לספירה

  החליף מבית אומאייה, עבד' אל-מאליך, מקים את מסגד כיפת הסלע על הר הבית. היהודים חיים בשלווה בכל תקופת החליפות האומאיית, אך העיר הפכה מוסלמית ברובה ואיבדה ממעמדה.
 • Mar 28, 1099

  1099 לספירה

  כיבוש ירושלים ע"י הצלבנים וקביעתה כבירת הממלכה הצלבנית.
 • Mar 28, 1256

  1256 לספירה

  כיבוש העיר ע"י הממלוכים.
 • Mar 28, 1516

  1516 לספירה

  כיבוש העיר ע"י העותמאנים - שליטים תורכיים מוסלמים מבית עות'מן.
 • Mar 28, 1538

  1538 לספירה

  הסולטאן סולימאן המפואר בונה את חומת ירושלים ומביא את העיר לשגשוג. עם מותו הוזנחה העיר ואיבדה ממעמדה.
 • סוף המאה ה - 18

  גוברת ההתעניינות של המעצמות האירופאיות בנעשה במזרחי התיכון בכלל ובארץ ישראל בפרט. השילטון התורכי החלש העני למעצמות הזרות "קפיטולציות" - זכויות יתר בירושלים. בעיר הוקמו קונסוליות זרות והחלה תנופת הקמה של מבנים ציבוריים, בתי חולים, בתי - הארחה וכנסיות.
 • 1855 לספירה

  השר היהודי- אנגלי משה מונטיפיורי קונה חלקת אדמה מחוץ לחומה ומקים את השכונה הראשונה שמחוץ לחומות - "משכנות שאננים". זה היה אות לתחילתו של תהליך יציאה מעבר לחומות העיר העתיקה. ב- 1900 היו כבר 60 שכונות יהודיות מחוץ לחחומה.
 • 1917 לספירה

  הגנרל אלנבי נכנס לירושלים ללא קרב והעיר עוברת מידי התורכים לשלטון הבריטי.
 • 1920 לספירה

  הבריטים בחרו את ירושלים כמרכז שלטונם. המושל הבריטי, הגנרלסטורם, קבע כי הבניה בירושלים תיעשה רק באבן מקומית. החלטה זו נשמרת עד היום.
 • 1947 לספירה

  האו"ם מחליט על בינאום ירולים, צעד שעורר תוקפנות ערבית מיידית. הרובע היהודי נותק והעיר החדשה הושמה במצור.
 • 1948 לספירה

  בחודש מאי נופל הרובע היהודי בידי הלגיון הירדני ו- 1300 מועברים לעיר החדשה.
 • 1949 לספירה

  בדצמבר מכריזה ממשלת ישראל על ירושלים כבירתה הנצחית של ישראל. הכנסת עוברת לירושלים. התנגדות של ירדן וישראל גורמת לביטול ההחלטה על בינאום ירושלים. ירושלים המזרחית הוכרזה כבירה שניה של ממלכת ירדן.
 • 1967 לספירה

  מלחמת ששת הימים - העיר מאוחדת מחדש לאחר שלושה ימי קרבות.