ירושלים

 • 40

  הורדוס שולט ביהודה כמלך בחסד הרומאים. הוא בונה מחדש את בית המקדש.

  הורדוס שולט ביהודה כמלך בחסד הרומאים. הוא בונה מחדש את בית המקדש.
 • 70

  בתשעה באב, לאחר קרבות כבדים, חרב בית המקדש והעיר הוחרבה ברובה בפקודת טיטיוס פלאוויס.

 • 132

  מרד בר כוכבא. המרד נמשך שלוש שנים וירושלים חזרה להיות מושבה רומית.

  מרד בר כוכבא. המרד נמשך שלוש שנים וירושלים חזרה להיות מושבה רומית.
 • 133

  במסגרת הסכם שלום עם היוונים נקבעת ירושלים כבירת הממלכה החשמונאית.

  במסגרת הסכם שלום עם היוונים נקבעת ירושלים כבירת הממלכה החשמונאית.
 • 164

  יהודה המכבי, כובש את ירושלים ומטהר את המקדש

   יהודה המכבי, כובש את ירושלים ומטהר את המקדש
 • 175

  אנטיוכוס הרביעי החליט ליוון את הממלכה. המקדש חולל ואוצרותיו הוחרמו. כתגובה פרץ מרד בהנהגת בית חשמונאי: מתיתיהו הכהן וחמשת בניו.

  אנטיוכוס הרביעי החליט ליוון את הממלכה. המקדש חולל ואוצרותיו הוחרמו. כתגובה פרץ מרד בהנהגת בית חשמונאי: מתיתיהו הכהן וחמשת בניו.
 • 536

  מפלת בבל והצהרת כורש מלך פרס שהתירה לגולים לחזור לירושלים.

 • Dec 24, 950

  שלמה המלך מקים את בית המקדש הראשון.

  שלמה המלך מקים את בית המקדש הראשון.
 • Dec 24, 1005

  דוד המלך כובש את יבוס, מבצר אותה בחומות ומעביר אליה את ארון הקודש.

  דוד המלך כובש את יבוס, מבצר אותה בחומות ומעביר אליה את ארון הקודש.