250px choma33 1

חומות ירושלים בימי בית ראשון ושני

By hebamm
 • 100

  החומה הראשונה

  החומה הראשונה
  חומה זו עברה כמעט במדויק על תוואי החומה שבנה חזקיהו המלך סביב הר ציון, תוך ניצול שרידים של החומה הקדומה, והגנה על אותן נקודות חולשה טופוגרפיות, שלא השתנו עם השנים.
 • 100

  חומה שלישית

  חומה שלישית
  נכון ל-2011 טרם התגלו הוכחות ברורות לקיומה של החומה השנייה, והתוואי שלה משוער בלבד
  שרידים של החומה השלישית מצויים לאורך רחוב 'החומה השלישית' בפאתי שכונת מאה שערים, סמוך לדרך שכם. הם התגלו בשנות ה-20 של המאה ה-20 ונחקרו בידי הארכאולוגים הישראלים, סוקניק ומאיר.
 • Period: 100 to

  חומות ירושלים לאורך תקופת בית ראשון ושני

  ירושלים בממצא הארכאולוגי
 • Dec 13, 600

  חומת מנשה

  חומת מנשה
  מנשה המלך, בנו של חזקיהו, שמלך בירושלים במאה השביעית לפנה"ס, המשיך את מפעלו של אביו, וחיזק את חומות ירושלים.[5] קטעי ביצור מימיו נתגלו בתחתית גבעת עיר דוד, לאורך נחל קדרון.
 • Jan 1, 1000

  חומת חזקיאהו

  חומת חזקיאהו
  כאשר איים סנחריב לכבוש גם את יהודה, התכונן חזקיהו המלך למצור, והקיף בחומה גם את הגבעה המערבית. תוואי חומה זו הקיף את הר ציון מדרום וממערב, והתחבר להר הבית לאורך הנחל הצולב.
 • החומה היבוסית

  החומה היבוסית
  ירושלים הקדומה (העיר יבוס) הוקמה על ידי הכנענים בתקופת הברונזה על גבעה קטנה, השוכנת מדרום לעיר העתיקה של ימינו, בתחומי עיר דוד. העיר היבוסית הקטנה, כ-50 דונם שטחה, הוקפה בחומה מבוצרת, ששרידים ממנה, בדמות קיר, מגדל שמירה ושער (ככל הנראה 'שער העין' מהמאה ה-18 לפנה"ס) התגלו במדרון המזרחי של הגבעה, מעל נקבת חזקיהו.[1]