העיר העתיקה

אבני דרך בתולדות ישראל

By Nurit
 • Period: 100 to

  כיבוש ירושליים ע"י דוד המלך והפיכתה לעיר בירה

 • 101

  שנת 1000 לפני הספירה - דוד המלך כובש את ירושלים מהיבוסים.

 • 101

  שנת 587 לפני הספירה נבוכדנאצר כובש את ירושלים , הורס את בית המקדש ומגלה את תושביה

  שנת 587 לפני הספירה נבוכדנאצר כובש את ירושלים , הורס את בית המקדש ומגלה את תושביה
 • 170

  שנת 70 לספירה ט' באב בית המקדש חרב, טיטוס כובש את הר הבית הר הבית. בית המקדש נשרף

 • Period: Dec 16, 1002 to

  חורבן בית ראשון

 • תחילת חזרה של יהודים לירושלים בעת החדשה

 • ירושלים מחוץ לחומות בניית משכנות שאנניםע"י מונטיפיורי

 • מלחמת השחרור, ירושלים במצור

 • הכרזה על ירושלים כבירת ישראל

 • איחוד ירושלים במלחמת ששת הימים