ציר זמן - ירושלים

Timeline created by takyi1
 • 2,400 BCE

  עקידת יצחק

 • 1,800 BCE

  ירושלים תחת כיבוש יבוסי

 • 1,000 BCE

  כיבוש ירושלים בידי דוד/הקמת ממלכת יהודה ובניית בית המקדש הראשון

 • -586 BCE

  חורבן בית המקדש הראשון בידי הבבלים

 • -516 BCE

  הצהרת כורש

 • -350 BCE

  בניית בית המקדש השני

 • -166 BCE

  מרד החשמונאים וחזרת ממלכת יהודה

 • -37 BCE

  שיפוץ ובניית בית המקדש המפואר בידי הורדוס

 • 70

  המרד הגדול ברומאים שנכשל ובעקבותיו נהרס בית המקדש ע"י המלך טיטוס

 • 136

  מרד בר כוכבא- לאחריו לפי העדויות לא נשארו יהודים בירושלים

 • מלחמת העצמאות - כיבוש מערב העיר

 • מלחמת ששת הימים- כיבוש העיר העתיקה ואיחוד ירושלים